بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم یک شب تنهایی میخواهد با یک عالمه " تـــو "  و تمام گوشه کنارهای اغوشت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی خودم و خودت که هيچ كس متعهد ما نشد ولی وقتی دست میديم یه دنیا تعهد تو دستامونه .....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درست که زجر ماهها صبوری مرا سوزاند اما باز هم کشنده نبود...! کشنده ان بود که تمام شرافت و صداقت من را بزرگترین اشتباه زندگیت نام گذاشتی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهانه ها چه بی رحمانه تو را از من میگیرند  بی آنکه بدانند تو تنها بهانه من برای زندگی کردن هستی........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قصه ی من....قصه ی اون بوته ی تشنه ی خشکه که بارون خنده هات سیرابش میکنه.......سیرابم کن عشقم.(خنده هات من و دیوونه ی خودش کرده بهرامم.../عاشق تو هورنازت/.)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما همه مثل سیب زمینی های داخل ماهیتابه هستیم. به هم دل می بندیم. غافل از قاشقی که داره ما رو هم میزنه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دونم لجباز و غدم می دونم بدیم زیاده اما اینو هم می دونم که خدا تو رو یه هدیه به من دیوونه داده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثلِ همیــــــــشه برای تــــــو می نویســــــم تـــــــــــو به نیت هر کــــــه دوست داری بخــــــــــوان …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر دوســــــــت دارم با خیال راحــــــت … یک نفس عمــــــــیق بکشــــــــم … نفســـــــی که پـــــــر باشد … از بــــــــوی آرامش وجــــــود تـــــــــو …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالا کــــــــه رفــــــــته ای دلم بـــــــــرای تو  بیشـــــــــتر از خودم میســــــــوزد فکــــــــــر میکنی  کســـــــــی به اندازه مــــــــن  دوســـــــــتت خواهد داشــــــــــت . . . ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نــگـــاهـ کـن مـــــــی بینـــــــــی ایــن ویــــرانــکـــده ، آثــار بــاستانـــی نــیست مــنــــــــم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینقدر تنها شده ام که اگه یه پشه بیاد تواتاقم عمرا بزارم بره .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو کوری نمیبینی چقدرسنگینه این بــــــــار.... يه روزي كم ميارم میگم: خـــــــــدانگه دار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا مچاله و خیس در آغوشت نگه دار ... از پهن شدن روی بند خاطرات گریزانم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"حتما اوضاع خوب میشود" تکراری ست این دیالوگ، اما ھنوز ھم معجزہ میکند وقتی از زبان کسی باشد کہ دوستش داری...‏‎!‎

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرف های دلم را هرگز کسی نفهمید! فقط روزی مورچه ها خواهند فهمید.... روزی که در زیر خاک گلویم را به تاراج می برند....

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم یک شب تنهایی میخواهد با یک عالمه " تـــو "  و تمام گوشه کنارهای اغوشت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی خودم و خودت که هيچ كس متعهد ما نشد ولی وقتی دست میديم یه دنیا تعهد تو دستامونه .....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درست که زجر ماهها صبوری مرا سوزاند اما باز هم کشنده نبود...! کشنده ان بود که تمام شرافت و صداقت من را بزرگترین اشتباه زندگیت نام گذاشتی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهانه ها چه بی رحمانه تو را از من میگیرند  بی آنکه بدانند تو تنها بهانه من برای زندگی کردن هستی........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قصه ی من....قصه ی اون بوته ی تشنه ی خشکه که بارون خنده هات سیرابش میکنه.......سیرابم کن عشقم.(خنده هات من و دیوونه ی خودش کرده بهرامم.../عاشق تو هورنازت/.)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما همه مثل سیب زمینی های داخل ماهیتابه هستیم. به هم دل می بندیم. غافل از قاشقی که داره ما رو هم میزنه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دونم لجباز و غدم می دونم بدیم زیاده اما اینو هم می دونم که خدا تو رو یه هدیه به من دیوونه داده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثلِ همیــــــــشه برای تــــــو می نویســــــم تـــــــــــو به نیت هر کــــــه دوست داری بخــــــــــوان …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر دوســــــــت دارم با خیال راحــــــت … یک نفس عمــــــــیق بکشــــــــم … نفســـــــی که پـــــــر باشد … از بــــــــوی آرامش وجــــــود تـــــــــو …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالا کــــــــه رفــــــــته ای دلم بـــــــــرای تو  بیشـــــــــتر از خودم میســــــــوزد فکــــــــــر میکنی  کســـــــــی به اندازه مــــــــن  دوســـــــــتت خواهد داشــــــــــت . . . ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نــگـــاهـ کـن مـــــــی بینـــــــــی ایــن ویــــرانــکـــده ، آثــار بــاستانـــی نــیست مــنــــــــم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینقدر تنها شده ام که اگه یه پشه بیاد تواتاقم عمرا بزارم بره .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو کوری نمیبینی چقدرسنگینه این بــــــــار.... يه روزي كم ميارم میگم: خـــــــــدانگه دار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا مچاله و خیس در آغوشت نگه دار ... از پهن شدن روی بند خاطرات گریزانم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"حتما اوضاع خوب میشود" تکراری ست این دیالوگ، اما ھنوز ھم معجزہ میکند وقتی از زبان کسی باشد کہ دوستش داری...‏‎!‎

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرف های دلم را هرگز کسی نفهمید! فقط روزی مورچه ها خواهند فهمید.... روزی که در زیر خاک گلویم را به تاراج می برند....