بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مجنونٍ لیلی، نیستی تا ببینی... لیلی هم در نبودت، مجنون شده...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــیگــویـنـد آب نـطـلـبـیـده مـــراد اســـت پــس چـــرا ایـــن چــشمـــــان دلتنگم بـه مــرادشـان نـمـیرسـنـد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش گفته بودی عاشق دیگری شدی...من خودم عاشق بودم.....درکت میکردم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــــاز هم داغ زخم های کهنـــــه ! نــمــکـــــ بــپـــاش… اینجا آخـــــر راه است. “لعنت به این زندگی ”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد مـــــن از چشمـــــانـــی بــــو د کــه بــه مــن اشکــ ! هدیـــه میــــداد و بــه دیگــــران چشمــــــــکــ ـ ـ ـــ !‬

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سوختنم را دیدی و خندیدی... خنده ات را دیدم و سوختم... خنده هایم را خواهی دید... دیدارِ ما به وقت سوختنت.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچگاه نفهمیدم چه رازیست بین دل و دستم !از دستم رفت ، به هر چه دلبستم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا ! صبرم با دردم نمی خواند ;صبری که دادی تمام شد. . . اما دردم باقیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺧـــــﻂ ﻋﻤــﺮﻡ ﮐــــــﻒ ﺩﺳـــﺖ ﻫـﺎﻳـﻢ ﻧﻴﺴـــﺖ …. ﺑـﻪ ﻓـﺎﻟﮕﻴــﺮ ﺑﮕــﻮ : ﺭﺩِ ﭘـﺎﻫـﺎﻱ ِ ﺗـــﻮ ﺭﺍ ﺑﺒﻴﻨـــﺪ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کجایند آنهایی که میگفتند:  کوه به کوه نمیرسد ولی آدم به آدم میرسد...  ای بی انصافان! پس چرا من به او نرسیدم...!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کـــاش تـــوی ایـــن جــاده یـه تـابلـــو نصــب میکـــردن واســـه دلخـــوشـیم. . .!! " تـــــــــــو " دو کیــــــلومـــــتر. . .!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر کلاس پایه تخته ، با یه تیپ شلخته ، با خط بد نوشتم ، زندگی بی تو سخته!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش فاصله ها اجازه میدادن وقتی قلبها به یاد هم می تپند درکنار هم باشند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر جلسه حضورغیاب میکرد تا "بله" اش را بشنود؛ استاد، عاشق شاگردش شده بود....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــــراي كـســـي كـه رفـتـنـيـــست راه ر بـــاز كـــن .. واِلّــــا از روي جـنـــازه ات مـيِِِگــذرد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقصیر خودم است عشق را به کسانی ارزانی کردم که از زندگی ، جز آب و علف روزانه، نه میفهمند نه میخواهند!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مجنونٍ لیلی، نیستی تا ببینی... لیلی هم در نبودت، مجنون شده...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــیگــویـنـد آب نـطـلـبـیـده مـــراد اســـت پــس چـــرا ایـــن چــشمـــــان دلتنگم بـه مــرادشـان نـمـیرسـنـد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش گفته بودی عاشق دیگری شدی...من خودم عاشق بودم.....درکت میکردم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــــاز هم داغ زخم های کهنـــــه ! نــمــکـــــ بــپـــاش… اینجا آخـــــر راه است. “لعنت به این زندگی ”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد مـــــن از چشمـــــانـــی بــــو د کــه بــه مــن اشکــ ! هدیـــه میــــداد و بــه دیگــــران چشمــــــــکــ ـ ـ ـــ !‬

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سوختنم را دیدی و خندیدی... خنده ات را دیدم و سوختم... خنده هایم را خواهی دید... دیدارِ ما به وقت سوختنت.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچگاه نفهمیدم چه رازیست بین دل و دستم !از دستم رفت ، به هر چه دلبستم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا ! صبرم با دردم نمی خواند ;صبری که دادی تمام شد. . . اما دردم باقیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺧـــــﻂ ﻋﻤــﺮﻡ ﮐــــــﻒ ﺩﺳـــﺖ ﻫـﺎﻳـﻢ ﻧﻴﺴـــﺖ …. ﺑـﻪ ﻓـﺎﻟﮕﻴــﺮ ﺑﮕــﻮ : ﺭﺩِ ﭘـﺎﻫـﺎﻱ ِ ﺗـــﻮ ﺭﺍ ﺑﺒﻴﻨـــﺪ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کجایند آنهایی که میگفتند:  کوه به کوه نمیرسد ولی آدم به آدم میرسد...  ای بی انصافان! پس چرا من به او نرسیدم...!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کـــاش تـــوی ایـــن جــاده یـه تـابلـــو نصــب میکـــردن واســـه دلخـــوشـیم. . .!! " تـــــــــــو " دو کیــــــلومـــــتر. . .!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر کلاس پایه تخته ، با یه تیپ شلخته ، با خط بد نوشتم ، زندگی بی تو سخته!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش فاصله ها اجازه میدادن وقتی قلبها به یاد هم می تپند درکنار هم باشند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر جلسه حضورغیاب میکرد تا "بله" اش را بشنود؛ استاد، عاشق شاگردش شده بود....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــــراي كـســـي كـه رفـتـنـيـــست راه ر بـــاز كـــن .. واِلّــــا از روي جـنـــازه ات مـيِِِگــذرد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقصیر خودم است عشق را به کسانی ارزانی کردم که از زندگی ، جز آب و علف روزانه، نه میفهمند نه میخواهند!