بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غــــــمگينم... همانـند دلـقکى که روى صحنه چـشـمش به عشقش افتاد که با معـشـوقش به او مي خندیدند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كفشات رو دربيار جدى ميكم كفشاتو در بيار!چرا؟ آخه تو توى سرزمين مقدسى! آره شك نكن تو توى قلب منى...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنت به تو که از صدای بارون گونه هام خیسه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حماقت نکن دوست دارم هایی که اين روز ها ميشنوی صداقت نيست بلکه عادته....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم تو زندگیش یه بار فقط دل میسپاره ؛ بقیه اش یا ، هوسه یا از اجبار تنهاییه .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" تــــــــو ... " يـــــــادگـار روزهــــــايـي هـسـتـــي ، كــه نــه فـــرامـــــوش مـي شــونـد و نـــه تـكــــــرار ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم برای کسی تنگ است که گمان میکردم : می آید ..... می ماند .... و به تنهائیم پایان میدهد آمد ..... رفت ...... و به زندگی ام پایان داد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

+اون سیگاره دستت؟ - آره + گفته بودی نمیکشم؟! - گفته بودی نمیرم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گـــاهی تو اوج تنفـــر و عصبانیت یهــو یادت میوفته كـــه : "عاشقــشی....."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـــقدر دلـــتنگ حـــضورت هـــستم ، کـــاش عکـــست هـــم بـــوی تـــو را داشـــت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﺭ ﺷﻌـــﺮ ﺑﻌــﺪﯼ ﺍﻡ ﮐــﻪ ﺁﻣـــﺪﯼ . . . ﻟﺒﺎﺱ ﭼﻬــﺎﺭ ﺧـــﺎﻧﻪ ﺍﺕ ﺭﺍ ﺑپﻮﺵ . . . ﺑــــﺮﺍﯼ ﻣــﻦ ﺑـــﯽ ﺧــــــﺎﻧﻪ . . . !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی صبح از خواب بیدار میشم و میبینم که کنارم هستی دیگه به چیزی نیاز ندارم که بخوام دنبالش بگردم ، بودنت کنارم یعنی تمام دنیا ، هیچوقت این حس قشنگ رو از من نگیر ، همیشه کنارم باش و ..............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا  یک دقیقه سکوت میکنیم  به احترام کسانی که در حسرت یک نگاه تو مردند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به شوخی گفتم دیگر نمیخواهمت .... خندید و رفت!!!!!فهمیدم شوخی من حرف دلش بود.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غریبه ام ونشانی از کوچه های آشنایی در برهوت اندیشه امسبز نمیشود  کاش پیک دوستی می آمد وجوانه های امید را باجویبار صداقتش آبیاری میکرد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به او که روزی دوستش داشتم بگویید: ... ... ... ... ..........هنوز هم دوستش دارم..........

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غــــــمگينم... همانـند دلـقکى که روى صحنه چـشـمش به عشقش افتاد که با معـشـوقش به او مي خندیدند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كفشات رو دربيار جدى ميكم كفشاتو در بيار!چرا؟ آخه تو توى سرزمين مقدسى! آره شك نكن تو توى قلب منى...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنت به تو که از صدای بارون گونه هام خیسه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حماقت نکن دوست دارم هایی که اين روز ها ميشنوی صداقت نيست بلکه عادته....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم تو زندگیش یه بار فقط دل میسپاره ؛ بقیه اش یا ، هوسه یا از اجبار تنهاییه .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" تــــــــو ... " يـــــــادگـار روزهــــــايـي هـسـتـــي ، كــه نــه فـــرامـــــوش مـي شــونـد و نـــه تـكــــــرار ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم برای کسی تنگ است که گمان میکردم : می آید ..... می ماند .... و به تنهائیم پایان میدهد آمد ..... رفت ...... و به زندگی ام پایان داد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

+اون سیگاره دستت؟ - آره + گفته بودی نمیکشم؟! - گفته بودی نمیرم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گـــاهی تو اوج تنفـــر و عصبانیت یهــو یادت میوفته كـــه : "عاشقــشی....."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـــقدر دلـــتنگ حـــضورت هـــستم ، کـــاش عکـــست هـــم بـــوی تـــو را داشـــت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﺭ ﺷﻌـــﺮ ﺑﻌــﺪﯼ ﺍﻡ ﮐــﻪ ﺁﻣـــﺪﯼ . . . ﻟﺒﺎﺱ ﭼﻬــﺎﺭ ﺧـــﺎﻧﻪ ﺍﺕ ﺭﺍ ﺑپﻮﺵ . . . ﺑــــﺮﺍﯼ ﻣــﻦ ﺑـــﯽ ﺧــــــﺎﻧﻪ . . . !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی صبح از خواب بیدار میشم و میبینم که کنارم هستی دیگه به چیزی نیاز ندارم که بخوام دنبالش بگردم ، بودنت کنارم یعنی تمام دنیا ، هیچوقت این حس قشنگ رو از من نگیر ، همیشه کنارم باش و ..............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا  یک دقیقه سکوت میکنیم  به احترام کسانی که در حسرت یک نگاه تو مردند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به شوخی گفتم دیگر نمیخواهمت .... خندید و رفت!!!!!فهمیدم شوخی من حرف دلش بود.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غریبه ام ونشانی از کوچه های آشنایی در برهوت اندیشه امسبز نمیشود  کاش پیک دوستی می آمد وجوانه های امید را باجویبار صداقتش آبیاری میکرد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به او که روزی دوستش داشتم بگویید: ... ... ... ... ..........هنوز هم دوستش دارم..........