بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جهان که فاصله ای نیست ! تا ماه پیاده میروم ، اگر آنجا خانه ات باشد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﯾـــــــﻮﺍﻧﻪ ﺍَﺕ ﻣﯽ ﺷﻮﻡ ﻧﮕــــــﺎﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ، ﺩﯾـــــــﻮﺍﻧﻪ ﺗَــــــﺮ ﻭﻗـــــﺘﯽ ... ﻧﮕﺎﻫــــــﻢ ، ﻧﻤــــــﯽ ﮐُﻨــــــﯽ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تو خورشید دلم رهگذری ظلمانی ست، آخرین پنجره ام درخطر ویرانی ست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن تولیاقت نمیخواد ....مثل نخ کردن سوزن <<<اعصاب <<<می خواهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردناکترین خداحافظی ھا آنہائی ھستند کہ; ھرگز نہ گفتہ شدند و نہ توضیح دادہ شدند...و تو ھمیشہ بہ خود میگوئی،"چرا"!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اول مـطـمـئـن بـاش کـه نـمـی ریـزد ؛ بـعـد تـکـیـه کـن ! هـر کـسـی بـرای تـو تـکـیـه گـاه نـمـی شـود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوایم را داشته باش............... وقتی تو هوایم را داری هوا هم خوب میشود اصلا هوا هم به هوای تو خوب میشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سرم اگر شليك كنند... جاي خون; فكرتو... مي پاشد به ديوار...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به هرکه مینگرم درشکایت است... درحیرتم که لذت دنیا به کام کیست آیا؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه رفتند از این خانه ولی غصه نرفت ، این یار قدیمی چه وفایــی دارد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من اشک رابه خاطر گرمیش ناله را به خاطر نوایش دنیارا به خاطر خدایش و تو را به خاطر قلب مهربانت عاشقانه دوست دارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقـــتـی گــونـه ام را بــوســیدی نــگـران رد رژ لـــبـت نــبـاش... زود بـا انـگشــت هــایـت روی رد بـوسـه ات نــکــش! بــگــذار ردت بــمـــانـد دخــتــر... بـگـذار ردت بـمـــاند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدانم چرا! بااینکه میدانم ، از آن من نخواهی بود ،چرا با تار پود جان برایت خانه میسازم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم هواتو کرده,بـــــد جور ... دیگه نمیدونـــم چطوری اشکام قایم کنـــم... خسته ام از بازی های این روزگار ... خسته ام از همه چــیز و همه کس... دلم کمی ارامِش می خواهد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوس کردم بازم امشب زیر بارون تو خیابون به یادت اشک بریزم طبق معمول همیشه آخه وقتی بارون میاد رو صورت یه عاشق مثل من حتی فرق اشک و بارون دیگه معلوم نمیشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دریا چون دلت آبی است وشب چون گیسوانت مهتابی است ولبخندت گل سرخی است که با ان میتوان سراسر زمستانها را گرم نگاه داشت

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جهان که فاصله ای نیست ! تا ماه پیاده میروم ، اگر آنجا خانه ات باشد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﯾـــــــﻮﺍﻧﻪ ﺍَﺕ ﻣﯽ ﺷﻮﻡ ﻧﮕــــــﺎﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ، ﺩﯾـــــــﻮﺍﻧﻪ ﺗَــــــﺮ ﻭﻗـــــﺘﯽ ... ﻧﮕﺎﻫــــــﻢ ، ﻧﻤــــــﯽ ﮐُﻨــــــﯽ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تو خورشید دلم رهگذری ظلمانی ست، آخرین پنجره ام درخطر ویرانی ست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن تولیاقت نمیخواد ....مثل نخ کردن سوزن <<<اعصاب <<<می خواهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردناکترین خداحافظی ھا آنہائی ھستند کہ; ھرگز نہ گفتہ شدند و نہ توضیح دادہ شدند...و تو ھمیشہ بہ خود میگوئی،"چرا"!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اول مـطـمـئـن بـاش کـه نـمـی ریـزد ؛ بـعـد تـکـیـه کـن ! هـر کـسـی بـرای تـو تـکـیـه گـاه نـمـی شـود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوایم را داشته باش............... وقتی تو هوایم را داری هوا هم خوب میشود اصلا هوا هم به هوای تو خوب میشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سرم اگر شليك كنند... جاي خون; فكرتو... مي پاشد به ديوار...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به هرکه مینگرم درشکایت است... درحیرتم که لذت دنیا به کام کیست آیا؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه رفتند از این خانه ولی غصه نرفت ، این یار قدیمی چه وفایــی دارد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من اشک رابه خاطر گرمیش ناله را به خاطر نوایش دنیارا به خاطر خدایش و تو را به خاطر قلب مهربانت عاشقانه دوست دارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقـــتـی گــونـه ام را بــوســیدی نــگـران رد رژ لـــبـت نــبـاش... زود بـا انـگشــت هــایـت روی رد بـوسـه ات نــکــش! بــگــذار ردت بــمـــانـد دخــتــر... بـگـذار ردت بـمـــاند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدانم چرا! بااینکه میدانم ، از آن من نخواهی بود ،چرا با تار پود جان برایت خانه میسازم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم هواتو کرده,بـــــد جور ... دیگه نمیدونـــم چطوری اشکام قایم کنـــم... خسته ام از بازی های این روزگار ... خسته ام از همه چــیز و همه کس... دلم کمی ارامِش می خواهد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوس کردم بازم امشب زیر بارون تو خیابون به یادت اشک بریزم طبق معمول همیشه آخه وقتی بارون میاد رو صورت یه عاشق مثل من حتی فرق اشک و بارون دیگه معلوم نمیشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دریا چون دلت آبی است وشب چون گیسوانت مهتابی است ولبخندت گل سرخی است که با ان میتوان سراسر زمستانها را گرم نگاه داشت