بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر فاصله... چقدر دوری... چقدر دلتنگی...! خدایا چیکار کنم؟؟؟!!!! خدایا.......؟ خدا؟!!!!!!!! چقدر خدا نزدیک است!!! و من چقدر امیدوارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی فلانی... از من که گذشت اما بدان... تو تا آخر عمر درگیر من خواهی بود! وتظاهر میکنی نیستی... مقایسه تو را از پا در خواهد آورد! من میدانم به کجای قلبت شلیک کرده ام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه چیز را هم که تقصیر من بدانی عاشق شدن من تقصیر توست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چوبی بمان........دنیای آدم ها سنگیست.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ھمیشہ نمیشود زد بہ  بی خیالی و گفت: تنہا آمدہ ام،تنہا میروم... یک وقتائی شاید حتی برای ساعتی یا دقیقہ ای کم میاوری!دل واماندہ ات یک نفر را میخواھد کہ عاشقانہ دوستش داری.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گور بابای اونی که رفت...خیلی شیک و مجلسی میریم به استقبال اونی که داره میاد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه میگن عاشق کسیه که به عشقش نرسه اما به نظر من عاشق کسیه که با عشقش به همچی برسه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من نیزچوخورشید دلم زنده به عشق است راه دل خودرا نتوانم که نپویم  هرصبح در آیینه جادویی خورشید  چون مینگرم اوهمه من من همه اویم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

استغفار میکنم!! از آن همه دوستت دارم هایی که…. حرامت شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ویرانم ! همچون پدری که دخترکش عآشق سرباز دشمن شده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی اخلاق سگیم که هیچ گربه صفتی رو توی زندگیش راه نمیده..!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميشود يك لحظه عوض كني؟ نه"او"را با"من"! نه! فقط لحظه اي،طرزنگاهت راعوض كن! "مرا"عاشقانه،"او"رابي تفاوت ببين! همين براي دلم كافيست!آرام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه اینکه زانو زده باشم... نه...فقط بی کسی کمی سنگین است... همین!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که تمام دغدغه زندگیش زیبایی رنگ روژه لبش هست،توان درک درد یک مرد را ندارد... درد یک مرد را یا مرد میفهمد یا دود سیگارش......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکس که رفتنیست ، بگذار برود ... التماس به ماندنش نکن ؛ بودنش هم به اندازه نبودنش درد و رنج دارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفس کشیدن سخته تو رو ندیدن سخته تو پیچ و تاب عاشقی به تو رسیدن سخته

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر فاصله... چقدر دوری... چقدر دلتنگی...! خدایا چیکار کنم؟؟؟!!!! خدایا.......؟ خدا؟!!!!!!!! چقدر خدا نزدیک است!!! و من چقدر امیدوارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی فلانی... از من که گذشت اما بدان... تو تا آخر عمر درگیر من خواهی بود! وتظاهر میکنی نیستی... مقایسه تو را از پا در خواهد آورد! من میدانم به کجای قلبت شلیک کرده ام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه چیز را هم که تقصیر من بدانی عاشق شدن من تقصیر توست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چوبی بمان........دنیای آدم ها سنگیست.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ھمیشہ نمیشود زد بہ  بی خیالی و گفت: تنہا آمدہ ام،تنہا میروم... یک وقتائی شاید حتی برای ساعتی یا دقیقہ ای کم میاوری!دل واماندہ ات یک نفر را میخواھد کہ عاشقانہ دوستش داری.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گور بابای اونی که رفت...خیلی شیک و مجلسی میریم به استقبال اونی که داره میاد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه میگن عاشق کسیه که به عشقش نرسه اما به نظر من عاشق کسیه که با عشقش به همچی برسه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من نیزچوخورشید دلم زنده به عشق است راه دل خودرا نتوانم که نپویم  هرصبح در آیینه جادویی خورشید  چون مینگرم اوهمه من من همه اویم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

استغفار میکنم!! از آن همه دوستت دارم هایی که…. حرامت شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ویرانم ! همچون پدری که دخترکش عآشق سرباز دشمن شده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی اخلاق سگیم که هیچ گربه صفتی رو توی زندگیش راه نمیده..!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميشود يك لحظه عوض كني؟ نه"او"را با"من"! نه! فقط لحظه اي،طرزنگاهت راعوض كن! "مرا"عاشقانه،"او"رابي تفاوت ببين! همين براي دلم كافيست!آرام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه اینکه زانو زده باشم... نه...فقط بی کسی کمی سنگین است... همین!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که تمام دغدغه زندگیش زیبایی رنگ روژه لبش هست،توان درک درد یک مرد را ندارد... درد یک مرد را یا مرد میفهمد یا دود سیگارش......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکس که رفتنیست ، بگذار برود ... التماس به ماندنش نکن ؛ بودنش هم به اندازه نبودنش درد و رنج دارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفس کشیدن سخته تو رو ندیدن سخته تو پیچ و تاب عاشقی به تو رسیدن سخته