بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دگران گر بروند از نظر از دل بروند........تو چنان در دل من رفته که جان در بدنی.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از پیرمرد و پیرزنی پرسیدند ؟ شما چطور 60 سال با هم زندگی کردید !  گفتند : ما مربوط به نسلی هستیم که وقتی چیزی خراب میشد تعمیرش میکردیم نه تعویضش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديگر برايم مهم نيستي... چون نه مشتركي نه موردنظر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه میدونستی چقدر دوست دارم ..... بی دلیل و خداحافظی نمیذاشتی بری ... خدايا...چرا رفت!!!! کجایی دلم خیلی تنگ شده ... برگرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺗﻮ ﺣﺮﺍﻡ ﻣﻨﯽ ﻭ ﺣﻼﻝ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﻣﺮﺩﻡ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ، ﺟﻨﮕﯿﺪ ! ﺑه ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺍﯼ ﺣﻼﻝ ﻡ ﮐﻦ ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به قول شازده کوچولو: وقتــی آدم خیـلی دلش گـرفتــه بـاشــد، از تـماشـــای "غـروب" لـذت مـی بــرد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دل دردیست ز تو پنهان که مپرس، تنگ آمده چندان دلم ازجان که مپرس، با این همه حال و در چنین تنگدلی جا کرده محبت تو چندان که مپرس...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی بهانه است! من هوا را به امید هم نفسی با تو تنفس می کنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمها فقط ادم هستند نه بیشتر... اگر کمتر از آن چیزی که هستند نگاهشان کنی آهارا شکسته ای... اگر بیشتر از آن حسابشان کنی آنها تورا میشکنند... بین این آدمها فقط باید عاقلانه زندگی کرد نه... عاشقانه..!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماهی به آب گفت : تو نمیتونی اشکای منو ببینی , چون من توی آبم.. آب جواب داد اما من میتونم اشکای تو رو احساس کنم چون تو توی قلب منی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منم باید یادبگیرم ستاره مسافرن شبا توقصه ها میان بخوان نخوان باید برن منم باید یاد بگیرم چه توزمین چه توبهشت بخاطر اشکای من عوض نمیشه سرنوشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشقی که به ازدواج منجر شود جوشش ست که در استانه ی در فرو مینشیند..ازدواجی که به عشق منجر میشود؛این عشق ِ راستین ِ جاودانه است..عشق است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب قراریست که ستاره ها برای بوسیدن ماه میگذارند و چه زیباست شرم زمین که خودش را به خواب میزند............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستم را رها کردی گم‌ شدم میان آدم‌ها. چه‌قدر گم ‌شدن خوب است اما، نه میان آدم‌ها !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی حالت بده روحت بی پناهه............ میبینی هر کاری کردی اشتباهه.............. وقتی به جز شب هیچ رنگی توی نگات نیست.... وقتی کسی اندازه تنهاییات تنها نیست ..... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جملات هم شده اند بازيچه ي من و تو ... من براي تو مينويسم وتو براي اوميخواني‌؟

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دگران گر بروند از نظر از دل بروند........تو چنان در دل من رفته که جان در بدنی.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از پیرمرد و پیرزنی پرسیدند ؟ شما چطور 60 سال با هم زندگی کردید !  گفتند : ما مربوط به نسلی هستیم که وقتی چیزی خراب میشد تعمیرش میکردیم نه تعویضش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديگر برايم مهم نيستي... چون نه مشتركي نه موردنظر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه میدونستی چقدر دوست دارم ..... بی دلیل و خداحافظی نمیذاشتی بری ... خدايا...چرا رفت!!!! کجایی دلم خیلی تنگ شده ... برگرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺗﻮ ﺣﺮﺍﻡ ﻣﻨﯽ ﻭ ﺣﻼﻝ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﻣﺮﺩﻡ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ، ﺟﻨﮕﯿﺪ ! ﺑه ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺍﯼ ﺣﻼﻝ ﻡ ﮐﻦ ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به قول شازده کوچولو: وقتــی آدم خیـلی دلش گـرفتــه بـاشــد، از تـماشـــای "غـروب" لـذت مـی بــرد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دل دردیست ز تو پنهان که مپرس، تنگ آمده چندان دلم ازجان که مپرس، با این همه حال و در چنین تنگدلی جا کرده محبت تو چندان که مپرس...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی بهانه است! من هوا را به امید هم نفسی با تو تنفس می کنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمها فقط ادم هستند نه بیشتر... اگر کمتر از آن چیزی که هستند نگاهشان کنی آهارا شکسته ای... اگر بیشتر از آن حسابشان کنی آنها تورا میشکنند... بین این آدمها فقط باید عاقلانه زندگی کرد نه... عاشقانه..!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماهی به آب گفت : تو نمیتونی اشکای منو ببینی , چون من توی آبم.. آب جواب داد اما من میتونم اشکای تو رو احساس کنم چون تو توی قلب منی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منم باید یادبگیرم ستاره مسافرن شبا توقصه ها میان بخوان نخوان باید برن منم باید یاد بگیرم چه توزمین چه توبهشت بخاطر اشکای من عوض نمیشه سرنوشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشقی که به ازدواج منجر شود جوشش ست که در استانه ی در فرو مینشیند..ازدواجی که به عشق منجر میشود؛این عشق ِ راستین ِ جاودانه است..عشق است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب قراریست که ستاره ها برای بوسیدن ماه میگذارند و چه زیباست شرم زمین که خودش را به خواب میزند............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستم را رها کردی گم‌ شدم میان آدم‌ها. چه‌قدر گم ‌شدن خوب است اما، نه میان آدم‌ها !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی حالت بده روحت بی پناهه............ میبینی هر کاری کردی اشتباهه.............. وقتی به جز شب هیچ رنگی توی نگات نیست.... وقتی کسی اندازه تنهاییات تنها نیست ..... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جملات هم شده اند بازيچه ي من و تو ... من براي تو مينويسم وتو براي اوميخواني‌؟