بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی حرفائی کہ نہ میشہ اس ام اس کرد،نہ میشہ تو چت تایپ کرد و نہ میشہ پای تلفن گفت...! حرفائی کہ برای زمانی ست کہ تورا در آغوش دارم!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که بيشتر از همه دوست داره ؛ بدون دليل شايـــد هر روز باهات دعواش بشه ! اما وقتی که ناراحتی ... با "همه ي دنــيــا" می جـنگه تا به ناراحـتــيت پايان بده .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی بدونم که یک لحظه به یادم هستی.تمام عمرم را فدای آن یک لحظه میکنم که من بی تو بودن را برای با تو بودن دوست دارم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـه قـدر لـذت بـخش مـیشه اگـه : تــو بـاشـی! اونـــ بـاشـه قـِـسمـــتــم بــاشـــه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داغـــونی اَم از آنجـــا شــــروع شُـــــد کــــه فَهمیـــــدَم . . . از میـــان ایـــــن همــــه “بـــود” مَــن در آرزوی یکــــی اَم کـــه ” نَبــــود “

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایـن شـــب هــا منــــم و قانــــون ٍ مــــرد بـــودن : که بایـــد بی صــدا دفــن کنـــم بغــض های گلـــو گیــــــرم را ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو شبهام بعد تو.... قطعا!!! نه ماهی هست نه مهتابی! همش به فکر اینم تو.... تو آغوش کی میخوابی!!! از بس چشمای تو چرخید!! من از چشم تو افتادم! مقصر من بودم .... اره! زیاد بال و پرت دادم! ! !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرتاسر ســـــال از مزرعـ ـه مواظبت کرد در آغاز فصلِ ســ ـ ـرد تنش هیزم آتـــــــش کشآورز شد. پــــ ـاداش وفـا داری جز این نیست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اکنون کجاست؟ چه می‌‌کند؟ کسی‌ که فراموشش کرده ام…!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وابسته شدم به تو ، بی آنکه بدانم “ وابستگی ها ” ، وام های کوتاه مدتی هستند با بهره های سنگین . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فراموش شدن همیشه از نبودن نیست ! گاهی از نزدیک شدن زیاد فراموش میشی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دونــــی زیباتــــرین حس چیــــه؟ اینــــکه بدونـــی در اوج تنهایـــی یکـــــی هست که به فکــــرته.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیـشـب ، قـصـه ات را بـرای کـسـی مـیـگـفـتـم بـاز دوبـاره ؛ عـاشـقـت شـدم ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـه شـــوق ِ دیــــدارت … چه آب و جـارویــی راه انـــداخــتــه انـــد ! چشـم هـا و مـژه هـایـم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشـــــــق اونیـــــــــــم کـــــــــــه می تونـــــــه منــــــــــو بخــــــــــــندونه وقتـــــی نمـــــی خـــوام حتـــــــی لبخـــــــند بزنـــــم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسي كه خنجر به پشتم فرو كرد,بوي تنش آشنا بود!راستي اين عطر را خودم برايش خريده بودم...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی حرفائی کہ نہ میشہ اس ام اس کرد،نہ میشہ تو چت تایپ کرد و نہ میشہ پای تلفن گفت...! حرفائی کہ برای زمانی ست کہ تورا در آغوش دارم!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که بيشتر از همه دوست داره ؛ بدون دليل شايـــد هر روز باهات دعواش بشه ! اما وقتی که ناراحتی ... با "همه ي دنــيــا" می جـنگه تا به ناراحـتــيت پايان بده .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی بدونم که یک لحظه به یادم هستی.تمام عمرم را فدای آن یک لحظه میکنم که من بی تو بودن را برای با تو بودن دوست دارم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـه قـدر لـذت بـخش مـیشه اگـه : تــو بـاشـی! اونـــ بـاشـه قـِـسمـــتــم بــاشـــه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داغـــونی اَم از آنجـــا شــــروع شُـــــد کــــه فَهمیـــــدَم . . . از میـــان ایـــــن همــــه “بـــود” مَــن در آرزوی یکــــی اَم کـــه ” نَبــــود “

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایـن شـــب هــا منــــم و قانــــون ٍ مــــرد بـــودن : که بایـــد بی صــدا دفــن کنـــم بغــض های گلـــو گیــــــرم را ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو شبهام بعد تو.... قطعا!!! نه ماهی هست نه مهتابی! همش به فکر اینم تو.... تو آغوش کی میخوابی!!! از بس چشمای تو چرخید!! من از چشم تو افتادم! مقصر من بودم .... اره! زیاد بال و پرت دادم! ! !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرتاسر ســـــال از مزرعـ ـه مواظبت کرد در آغاز فصلِ ســ ـ ـرد تنش هیزم آتـــــــش کشآورز شد. پــــ ـاداش وفـا داری جز این نیست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اکنون کجاست؟ چه می‌‌کند؟ کسی‌ که فراموشش کرده ام…!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وابسته شدم به تو ، بی آنکه بدانم “ وابستگی ها ” ، وام های کوتاه مدتی هستند با بهره های سنگین . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فراموش شدن همیشه از نبودن نیست ! گاهی از نزدیک شدن زیاد فراموش میشی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دونــــی زیباتــــرین حس چیــــه؟ اینــــکه بدونـــی در اوج تنهایـــی یکـــــی هست که به فکــــرته.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیـشـب ، قـصـه ات را بـرای کـسـی مـیـگـفـتـم بـاز دوبـاره ؛ عـاشـقـت شـدم ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـه شـــوق ِ دیــــدارت … چه آب و جـارویــی راه انـــداخــتــه انـــد ! چشـم هـا و مـژه هـایـم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشـــــــق اونیـــــــــــم کـــــــــــه می تونـــــــه منــــــــــو بخــــــــــــندونه وقتـــــی نمـــــی خـــوام حتـــــــی لبخـــــــند بزنـــــم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسي كه خنجر به پشتم فرو كرد,بوي تنش آشنا بود!راستي اين عطر را خودم برايش خريده بودم...