بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی آدما هرکارم که بکنی حتی زشت ترین و بدترین کارا رو بازم شما رو دوستتون خواهند داشت "ولی" بعضی آدما هرکارم که بکنی حتی قشنگ ترین و بهترین کارا رو بازم هرگز دوستتون نخواهند داشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی مخاطب خاصی که ارزششو داره یه عمر تنها باشی ولی نزاری کسی جاشو بگیره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر وقت دلت میگیره میسوزم  هر وقت دلت میسوزه میمیرم خیلی دلم گیره خیلی گرفتارم دوست داشتنت خوبه خیلی دوست دارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر منتظر نامه هایت هستم که حتی قبض آب هم مرا خوشحال میکند...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوابم نمیبرد... به همه چیزفکر کرده ام... بیشتر به "تو" و میدانم که خوابی... و قبل از بسته شدن چشم هایت به همه چیز فکر کرده ای... جز "من"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـــر گــــاه بـه تــو فـــکـر مـــیــکـنم ... حـــواســم از هــمه چــیز پــرت مــیشود ... و مـــن چـه روز هـای بــیهوده ای را ســپری مــیـکنم ... بـا بــیسـت و چـهار سـاعـت حـواس پـرتی!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی دلیل برای خودم... قدم هایم که ب ساحل رسید! ساحل،دریا را به زیر پایم ریخت... اما ساحل چه میدانی تو... منم دلم زیر پای کسی دیگر له شد... زحمت نکش...من دلی برای باختن به تو ندارم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــن نـمـیــبـخــشــم اگـه جـــای پـات بـی جـــای پـام روی جــائی حـک بـشـه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید راز بـــُزرگـــی را به تو بگویم...  این که در نبــودَت، آســـِمــان آبـــی نیـــــست.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حس می کنم تو رو هر لحظه تو خودم من عاشق همین احساس تو شدم حست جهانمو وارونه می کنه آرامشت منو دیوونه می کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منو رها کن از این حس تنهایی تو نرفتی نه، تو هنوزم اینجایی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میشد بدون اینکه کسی بداند یکی به روز های هفته اضافه کنیم برای باهم بودن برای مال هم بودن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرام باد دوست داشتن کسی که عاشقی سرگرمی اوست . . .!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همینــــکه آرزوهایــــم را خــــاک کــــردم به آرامش رسیـــدم چــــه ســــاده بود خوشبختــــی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو دوست را كنار هم ديدن ظلمي است براي عاشق تنها پس بگذار با هم دوست باشيم نه عاشق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــن چـــــــه خـوشـــــبـختـــــم‏‏ کـه دســــــتانـــم بـــــــــــــوی‏‏ تــــــــــــــــــــــــو را‏‏ مـــیدهـــــــنـد هــــــــــــنــوز !!‏‏!‏

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی آدما هرکارم که بکنی حتی زشت ترین و بدترین کارا رو بازم شما رو دوستتون خواهند داشت "ولی" بعضی آدما هرکارم که بکنی حتی قشنگ ترین و بهترین کارا رو بازم هرگز دوستتون نخواهند داشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی مخاطب خاصی که ارزششو داره یه عمر تنها باشی ولی نزاری کسی جاشو بگیره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر وقت دلت میگیره میسوزم  هر وقت دلت میسوزه میمیرم خیلی دلم گیره خیلی گرفتارم دوست داشتنت خوبه خیلی دوست دارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر منتظر نامه هایت هستم که حتی قبض آب هم مرا خوشحال میکند...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوابم نمیبرد... به همه چیزفکر کرده ام... بیشتر به "تو" و میدانم که خوابی... و قبل از بسته شدن چشم هایت به همه چیز فکر کرده ای... جز "من"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـــر گــــاه بـه تــو فـــکـر مـــیــکـنم ... حـــواســم از هــمه چــیز پــرت مــیشود ... و مـــن چـه روز هـای بــیهوده ای را ســپری مــیـکنم ... بـا بــیسـت و چـهار سـاعـت حـواس پـرتی!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی دلیل برای خودم... قدم هایم که ب ساحل رسید! ساحل،دریا را به زیر پایم ریخت... اما ساحل چه میدانی تو... منم دلم زیر پای کسی دیگر له شد... زحمت نکش...من دلی برای باختن به تو ندارم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــن نـمـیــبـخــشــم اگـه جـــای پـات بـی جـــای پـام روی جــائی حـک بـشـه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید راز بـــُزرگـــی را به تو بگویم...  این که در نبــودَت، آســـِمــان آبـــی نیـــــست.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حس می کنم تو رو هر لحظه تو خودم من عاشق همین احساس تو شدم حست جهانمو وارونه می کنه آرامشت منو دیوونه می کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منو رها کن از این حس تنهایی تو نرفتی نه، تو هنوزم اینجایی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میشد بدون اینکه کسی بداند یکی به روز های هفته اضافه کنیم برای باهم بودن برای مال هم بودن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرام باد دوست داشتن کسی که عاشقی سرگرمی اوست . . .!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همینــــکه آرزوهایــــم را خــــاک کــــردم به آرامش رسیـــدم چــــه ســــاده بود خوشبختــــی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو دوست را كنار هم ديدن ظلمي است براي عاشق تنها پس بگذار با هم دوست باشيم نه عاشق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــن چـــــــه خـوشـــــبـختـــــم‏‏ کـه دســــــتانـــم بـــــــــــــوی‏‏ تــــــــــــــــــــــــو را‏‏ مـــیدهـــــــنـد هــــــــــــنــوز !!‏‏!‏