بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آغوش گرمم باش  بگذار فراموش کنم لحظه هایی را که درسرمای بی کسی لرزیدم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن هرکی دلش خوشه، دنیاش هم خوشه... دلم فدای دنیایی که دلش به دلخوشی تو خوشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و تـــــــو ؛ هنوز با تمامِ نبودنت تمام بودن منی . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دانم قرار نیست بیایی.... و چه زیبا میشود کسی وقتی بیاید که قرار نیست!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا وقتی برای قربانی شدن آماده نیستی، به زبان آوردن "فدایت شوم" افزودن دروغی محض به باقی دروغ هاییست که تا به حال به همدیگر گفته ایم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیوار احساس من را همه… کوتاه می پندارند ، اما چه می دانند ، در پس این دیوار کوتاه ، زمینش عمق فراوان دارد من از تمام آسمان یک باران را میخواهم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معرفت جاه و مقام نیست به هر کس ندهند معرفت راه و مرامیست که به هرکس ندهند معرفت عشق خدائیست به هر نفس ندهند معرفت بذر نشکفته عشقیست به نا رس ندهند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این طور نمی شود باید همیشه یک غریق نجات کنارم باشد غرق در فکرت شدن اصلا دست خودم نیست...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدت هاست تنها چیزی که مرا یاد تو می اندازد ؛ طعنه های دیگران است ! شاید اگر این دیگران نبودند تو زودتر از اینها برایم مرده بودی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینها نمیدانند "تورم" یعنی چه! تورم یعنی پارسال این موقع چقدر پیش تو ارزش داشتم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگی نیستم قلبت خورده ترک خب به درک میگی نیستم موندی تنها و تک خب به درک اینم جواب همه نامردا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حاکم کوت شده ام !! تک دلت را برای کی نگهداشتی ؟! اینجا که جز من کسی با تو یار نیست ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر به دولت برسی مست نگردی مردی / گر به ذلت برسی پست نگردی مردی /اهل عالم همه بازیچه دست هوس اند / گر تو بازیچه این دست نگردی مردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی دل با تو آشناست عشق من یک عشق بی ریاست با تو من سر تا پا عاشقم ای بهترین لحظه هام با تو خوش میگذرن باز در قلبم بنشین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتند برای رسیدن به عشقت باید از دنیا گذشت!!! الان توهم عشقمی هم دنیام چطور ازت بگذرم؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازسرد خانه مزاحمتون میشم: . . . . . . . . اینجایک قلب یخ زده منتظراس ام اس شما میباشد.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آغوش گرمم باش  بگذار فراموش کنم لحظه هایی را که درسرمای بی کسی لرزیدم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن هرکی دلش خوشه، دنیاش هم خوشه... دلم فدای دنیایی که دلش به دلخوشی تو خوشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و تـــــــو ؛ هنوز با تمامِ نبودنت تمام بودن منی . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دانم قرار نیست بیایی.... و چه زیبا میشود کسی وقتی بیاید که قرار نیست!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا وقتی برای قربانی شدن آماده نیستی، به زبان آوردن "فدایت شوم" افزودن دروغی محض به باقی دروغ هاییست که تا به حال به همدیگر گفته ایم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیوار احساس من را همه… کوتاه می پندارند ، اما چه می دانند ، در پس این دیوار کوتاه ، زمینش عمق فراوان دارد من از تمام آسمان یک باران را میخواهم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معرفت جاه و مقام نیست به هر کس ندهند معرفت راه و مرامیست که به هرکس ندهند معرفت عشق خدائیست به هر نفس ندهند معرفت بذر نشکفته عشقیست به نا رس ندهند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این طور نمی شود باید همیشه یک غریق نجات کنارم باشد غرق در فکرت شدن اصلا دست خودم نیست...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدت هاست تنها چیزی که مرا یاد تو می اندازد ؛ طعنه های دیگران است ! شاید اگر این دیگران نبودند تو زودتر از اینها برایم مرده بودی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینها نمیدانند "تورم" یعنی چه! تورم یعنی پارسال این موقع چقدر پیش تو ارزش داشتم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگی نیستم قلبت خورده ترک خب به درک میگی نیستم موندی تنها و تک خب به درک اینم جواب همه نامردا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حاکم کوت شده ام !! تک دلت را برای کی نگهداشتی ؟! اینجا که جز من کسی با تو یار نیست ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر به دولت برسی مست نگردی مردی / گر به ذلت برسی پست نگردی مردی /اهل عالم همه بازیچه دست هوس اند / گر تو بازیچه این دست نگردی مردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی دل با تو آشناست عشق من یک عشق بی ریاست با تو من سر تا پا عاشقم ای بهترین لحظه هام با تو خوش میگذرن باز در قلبم بنشین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتند برای رسیدن به عشقت باید از دنیا گذشت!!! الان توهم عشقمی هم دنیام چطور ازت بگذرم؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازسرد خانه مزاحمتون میشم: . . . . . . . . اینجایک قلب یخ زده منتظراس ام اس شما میباشد.