بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چي ميشد تو هم منو دوستم ميداشتي نازنين جاي گريه رو لبام خنده مي كاشتي نازنين حالا كه قهري باهام ولي بدون دوستت دارم طاقت قهر ندارم پس آشتي آشتي نازنين

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انفرادی شده  سلول به سلول تنم خودِ من در خودِ من در خودِ من زندانیست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواستم منکر عشقت بشوم،فهمیدم از ته قلب من اخبار موثق داری میشود فاش همه آنچه میان من وتوست که تو هم مثل خودم چشم دهن لق داری...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نصف شب هوس دستانش را میکنم بیدار میشوم و او کنارم نیست... نبودنش یعنی نهایت دررررررد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو ‍‍‍ تنها دعای قشنگ منی  مبادا کسی از خدا  بی خبر برای خودش ارزویت کند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لوکس ترین خانه هارا به یک لحظه لمس عشق درآغوش گرمش نخواهم فروخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﭼـﺸـــﻤـﺎﻧـﺖ . . . ﺩﺭﯾـــــﺎ ﺭﺍ ، ﺑﻪ “ ﻣــَـــﺪ” ﻣـﯽﮐـــﺸﺎﻧـــﺪ ! ﻣـــــﺮﺍ ﺑـﻪ ﺷـــﻌﺮ . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرهاد جان... کوه اگر کندنی هم باشد شیرین سهم تو نیست... چون دیگر برای شیرین شور میزنی تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تفاهم  به معنای درک کردن نیست تفاهم یعنی: توانایی تحمل تفاوت ها...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگاه من وارونه است یا تو؟... هق هق هایم را قهقه دیدی و به من خندیدی... تو در باطن به من میخندیدی و خنده هایت را ...منِ ساده هق هق می شنیدم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من عاشقانه دوستش دارم و او عاقلانه طردم میکند.منطق او حتی از حماقت من هم احمقانه تر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻫـﺮ ﺷـﺐ ﺍﺯ ﭘُـﺸـﺖ ﺻـﻔـﺤـﻪ ﮐـﻮﭼـﮏ ِ ﻣـﻮﺑـﺎﯾـﻞ . . . ﺩﺭ ﺁﻏـﻮﺷـﻢ ﻣـﯿـﮕـﯿـﺮﯼ . . . ﻭ ﻧـﻤـﯿـﺪﺍﻧـﯽ ﮐـﻪ . . . ﭼـﻪ ﺁﺭﺍﻣـﺸـﯿـﺴـﺖ ﻫـﻤـﯿـﻦ ﺁﻏـﻮﺵ ﺧـﯿﺎﻟﯽ . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادعای بی تفاوتی سخت است... آن هم نسبت به کسی که  زیباترین حس دنیاروبااوتجربه کرده ای....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توقدر مطلق منی در اغوش تو احوال من همیشه مثبت است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید "تو" ... سکوت میان کلامم باشی! دیده نمیشوی اما من تورا احساس میکنم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 دلخوش به خنده‌های منِ خیره سر نباش دیوانه ها به لطف خدا، غالباً خوش اند...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چي ميشد تو هم منو دوستم ميداشتي نازنين جاي گريه رو لبام خنده مي كاشتي نازنين حالا كه قهري باهام ولي بدون دوستت دارم طاقت قهر ندارم پس آشتي آشتي نازنين

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انفرادی شده  سلول به سلول تنم خودِ من در خودِ من در خودِ من زندانیست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواستم منکر عشقت بشوم،فهمیدم از ته قلب من اخبار موثق داری میشود فاش همه آنچه میان من وتوست که تو هم مثل خودم چشم دهن لق داری...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نصف شب هوس دستانش را میکنم بیدار میشوم و او کنارم نیست... نبودنش یعنی نهایت دررررررد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو ‍‍‍ تنها دعای قشنگ منی  مبادا کسی از خدا  بی خبر برای خودش ارزویت کند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لوکس ترین خانه هارا به یک لحظه لمس عشق درآغوش گرمش نخواهم فروخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﭼـﺸـــﻤـﺎﻧـﺖ . . . ﺩﺭﯾـــــﺎ ﺭﺍ ، ﺑﻪ “ ﻣــَـــﺪ” ﻣـﯽﮐـــﺸﺎﻧـــﺪ ! ﻣـــــﺮﺍ ﺑـﻪ ﺷـــﻌﺮ . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرهاد جان... کوه اگر کندنی هم باشد شیرین سهم تو نیست... چون دیگر برای شیرین شور میزنی تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تفاهم  به معنای درک کردن نیست تفاهم یعنی: توانایی تحمل تفاوت ها...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگاه من وارونه است یا تو؟... هق هق هایم را قهقه دیدی و به من خندیدی... تو در باطن به من میخندیدی و خنده هایت را ...منِ ساده هق هق می شنیدم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من عاشقانه دوستش دارم و او عاقلانه طردم میکند.منطق او حتی از حماقت من هم احمقانه تر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻫـﺮ ﺷـﺐ ﺍﺯ ﭘُـﺸـﺖ ﺻـﻔـﺤـﻪ ﮐـﻮﭼـﮏ ِ ﻣـﻮﺑـﺎﯾـﻞ . . . ﺩﺭ ﺁﻏـﻮﺷـﻢ ﻣـﯿـﮕـﯿـﺮﯼ . . . ﻭ ﻧـﻤـﯿـﺪﺍﻧـﯽ ﮐـﻪ . . . ﭼـﻪ ﺁﺭﺍﻣـﺸـﯿـﺴـﺖ ﻫـﻤـﯿـﻦ ﺁﻏـﻮﺵ ﺧـﯿﺎﻟﯽ . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادعای بی تفاوتی سخت است... آن هم نسبت به کسی که  زیباترین حس دنیاروبااوتجربه کرده ای....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توقدر مطلق منی در اغوش تو احوال من همیشه مثبت است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید "تو" ... سکوت میان کلامم باشی! دیده نمیشوی اما من تورا احساس میکنم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 دلخوش به خنده‌های منِ خیره سر نباش دیوانه ها به لطف خدا، غالباً خوش اند...