بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگویند : ارزشمندترین مکان هایی که می توان در دنیا حضور داشت : در فکر کسی ، در قلب کسی ؛ و در دعای کسی ست ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـه کـــــــرده ای بــا مــن ..!!؟ کـه ایـن روزهــــــا تــــو را فـقــط بـه انـدازه ی یـک اشتبــاه مـی شنـاسـم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درون سینه آهی سرد دارم رخی پژمرده رنگی زرد دارم ندانم عاشقم،مستم،چه هستم . همین دانم دلی پر درد دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی کسی به عشقش میگه نفسمی… یعنی نمیشه نفسم رو با کسی قسمت کنم, یعنی آدم باش و فقط مال من باش ! یعنی چشمات باید فقط منو ببینه بفهم لطفا …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زلیخا؛ جان_ یوسفت راستش را بگو..... ب خدایت چ گفتی ک خودش اینطور پا درمیانی کرد؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی که نیستی  بادیدن هر صحنه عاشقانه ای  احساس یک پرانتز را دارم  که همه ی اتفاقات خوب خارج از آن می افتد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ولو دروغ چه زیباست «دوستت دارم» چقدر مثل مسیحاست «دوستت دارم» شروع وسوسه ی سوختن ولی بی شک کلام آخر دنیاست «دوستت دارم»

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقی چیزی برای هدیه نیست طرح دریا و غروب و گریه نیست عاشقی یک کلبه ویرانه نیست صحبت از شمع و گل و پروانه نیست عاشقی تنهای تنها یک تب است بی تو مردن در سکوت یک شب است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و مرا به تو هیچ تملکی جز این نیست که همواره دلم برای "مهربانیت "تنگ می شود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونم فردا استاد به چشمام خیره میشه و میپرسه کجا بودی که درس نخوندی...!؟ آخه چجوری بهش ثابت کنم فکر تو هم جاییست در دنیا......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زبانم را نگاه خسته ات بست زمستان با زمستان ها بپیوست نگاهت لرزشی انداخت در دشت دلم چون متن یک آیینه بشکست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا تاریکه...  پر از سکوته... میترسم... احساس غریبی میکنم... واسه من یه جای بهتر توی قلبت نیست...!!؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"بی همگان به سر شود" ومن.. خیلی نگرانم چون دیگر دارد بی توهم به سر می شود انگار..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه زیباست  اگر قلبم،پس از مرگم به سان روزهای پیش از آن در سینه ای کوبد پیام مهربانی را...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا در کوچه های تار و غمگین بگیریم مشعلی از نور مهتاب بیا تا دنیای عشق باقیست بگیریم دستها را با تب و تاب بیا تا دردی در دل باقیست بخوانیم قصه شیرین و فرهاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـمـکـنـه مـن بـهـت بـگــم : " بـذار بـهـ درد خـــودمـ بـمـیـرمـ " امــا تـو نـذار بـمـیـــرم ... شــعـور داشـتـه بــاش . . . !!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگویند : ارزشمندترین مکان هایی که می توان در دنیا حضور داشت : در فکر کسی ، در قلب کسی ؛ و در دعای کسی ست ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـه کـــــــرده ای بــا مــن ..!!؟ کـه ایـن روزهــــــا تــــو را فـقــط بـه انـدازه ی یـک اشتبــاه مـی شنـاسـم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درون سینه آهی سرد دارم رخی پژمرده رنگی زرد دارم ندانم عاشقم،مستم،چه هستم . همین دانم دلی پر درد دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی کسی به عشقش میگه نفسمی… یعنی نمیشه نفسم رو با کسی قسمت کنم, یعنی آدم باش و فقط مال من باش ! یعنی چشمات باید فقط منو ببینه بفهم لطفا …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زلیخا؛ جان_ یوسفت راستش را بگو..... ب خدایت چ گفتی ک خودش اینطور پا درمیانی کرد؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی که نیستی  بادیدن هر صحنه عاشقانه ای  احساس یک پرانتز را دارم  که همه ی اتفاقات خوب خارج از آن می افتد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ولو دروغ چه زیباست «دوستت دارم» چقدر مثل مسیحاست «دوستت دارم» شروع وسوسه ی سوختن ولی بی شک کلام آخر دنیاست «دوستت دارم»

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقی چیزی برای هدیه نیست طرح دریا و غروب و گریه نیست عاشقی یک کلبه ویرانه نیست صحبت از شمع و گل و پروانه نیست عاشقی تنهای تنها یک تب است بی تو مردن در سکوت یک شب است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و مرا به تو هیچ تملکی جز این نیست که همواره دلم برای "مهربانیت "تنگ می شود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونم فردا استاد به چشمام خیره میشه و میپرسه کجا بودی که درس نخوندی...!؟ آخه چجوری بهش ثابت کنم فکر تو هم جاییست در دنیا......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زبانم را نگاه خسته ات بست زمستان با زمستان ها بپیوست نگاهت لرزشی انداخت در دشت دلم چون متن یک آیینه بشکست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا تاریکه...  پر از سکوته... میترسم... احساس غریبی میکنم... واسه من یه جای بهتر توی قلبت نیست...!!؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"بی همگان به سر شود" ومن.. خیلی نگرانم چون دیگر دارد بی توهم به سر می شود انگار..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه زیباست  اگر قلبم،پس از مرگم به سان روزهای پیش از آن در سینه ای کوبد پیام مهربانی را...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا در کوچه های تار و غمگین بگیریم مشعلی از نور مهتاب بیا تا دنیای عشق باقیست بگیریم دستها را با تب و تاب بیا تا دردی در دل باقیست بخوانیم قصه شیرین و فرهاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـمـکـنـه مـن بـهـت بـگــم : " بـذار بـهـ درد خـــودمـ بـمـیـرمـ " امــا تـو نـذار بـمـیـــرم ... شــعـور داشـتـه بــاش . . . !!