بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺗـﻤـﺎﻣــ ﺩﺭﺩ ﻣﻦ ﺍﯾﻦ ﺍﺳـﺘـــ ... ﺗـــــــــﻮ ﻫﺮﮐـﺎﺭﯾـ ـ ـ ـ ﻫـﻢ ﺍﻧــﺠــﺎﻡ ﺩﻫــﯿـ ـ ـ ـ ﺑـــــــﺂﺯ ﻫﻢ ﺑﺮﺍﯾـ ـ ـ ﻣــﻦ ﺧـــــــﻮﺑـــــــــــﯽ ...♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلشوره مرانداشته باش! اینجا هم اتاقی من حسرت توست، رنج میخورم، اشک مینوشم، من خوبم!میدانم باحسرتت چگونه تاکنم! فقط برایم بنویس: هنوز هم لبخندمیزنی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به حرف تو رسیده ام به حروفِ نام تو باقی حرف ها را برای چه اختراع کرده اند ترکیب شان جز دروغی برای ادامه زندگی نیست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﮐﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺍﯼ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺁﺩﻣﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺭﺍﺑﭙﺮﺳﻨﺪ ! ﻭﻟﯽ .... . . . . ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﻬﺘﺮ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺁﺩﻣﻬﺎﯾﯿﺴﺖ، ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﺭﺍ ﻣﯿﭙﺮﺳﻨﺪ؛ ﺑﺘﻮﺍﻧﯽ ﺑﮕﻮﯾﯽ: ﺧﻮﺏ ﻧﯿﺴﺘﻢ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرده اتاقت را چرا زخیم کردی من که به سایه ات راضی بودم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تکرار "دوستت دارم" خسته شدم! کمی هم تو بگو,تا من ناز کنم! نترس! باورم نمیشود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینکه میگن آدم فقط ی بارعاشق میشه دروغه!!!توباورنکن...مثلآ خودمن!هرروز،دوباره عاشقش میشم...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می آیی . . . عاشق می کنی . . . محو میشوی . . . تا فراموشت می کنم ، دوباره می آیی . . . تازه می کنی خاطراتت را . . . محو میشوی . . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دفتر زندگي ام را ورق ميزنم.. دوست داشتم با خوشحالي تمام شود اواسط و ميانه آري .... اما دفترم را به خاطر تلخ كردي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر تلخ شده ای،آنقدر که حتی وقتی صدایت را میشنوم احساس میکنم دیگر دلم برایت نمیلرزد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" چه کسی باور کرد جنگل جان مرا آتش عشق تو خاکستر کرد "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام دلم را برایش حراج زدم ... !!! اما اون نامرد رفت و به همه گفت : هیچ ارزانی بی علت نیست !!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز هیچ علاجی برای تنهایی دستهایمان نیافته ایم! چرا که یک عمر در مدرسه یادمان دادند که جاهای خالی را فقط می شود با " کلمات مناسب " پر کرد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکه زندگی ام شیر ندارد  اما همین خطی که مرا به تو وصل نگه میدارد را دوست دارم.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بالاخره می آید  با همان آهنگ قدیمی اش زیر پنجره  آرام ، آسمانی ، صبور  سوت زنان از ماسوای این حرفها خواهد گذشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اون یهو بامن بد شد... از کنار من رد شد... من یا تازه وارد...؟ اون،بینمون مردد شد...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺗـﻤـﺎﻣــ ﺩﺭﺩ ﻣﻦ ﺍﯾﻦ ﺍﺳـﺘـــ ... ﺗـــــــــﻮ ﻫﺮﮐـﺎﺭﯾـ ـ ـ ـ ﻫـﻢ ﺍﻧــﺠــﺎﻡ ﺩﻫــﯿـ ـ ـ ـ ﺑـــــــﺂﺯ ﻫﻢ ﺑﺮﺍﯾـ ـ ـ ﻣــﻦ ﺧـــــــﻮﺑـــــــــــﯽ ...♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلشوره مرانداشته باش! اینجا هم اتاقی من حسرت توست، رنج میخورم، اشک مینوشم، من خوبم!میدانم باحسرتت چگونه تاکنم! فقط برایم بنویس: هنوز هم لبخندمیزنی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به حرف تو رسیده ام به حروفِ نام تو باقی حرف ها را برای چه اختراع کرده اند ترکیب شان جز دروغی برای ادامه زندگی نیست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﮐﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺍﯼ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺁﺩﻣﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺭﺍﺑﭙﺮﺳﻨﺪ ! ﻭﻟﯽ .... . . . . ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﻬﺘﺮ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺁﺩﻣﻬﺎﯾﯿﺴﺖ، ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﺭﺍ ﻣﯿﭙﺮﺳﻨﺪ؛ ﺑﺘﻮﺍﻧﯽ ﺑﮕﻮﯾﯽ: ﺧﻮﺏ ﻧﯿﺴﺘﻢ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرده اتاقت را چرا زخیم کردی من که به سایه ات راضی بودم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تکرار "دوستت دارم" خسته شدم! کمی هم تو بگو,تا من ناز کنم! نترس! باورم نمیشود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینکه میگن آدم فقط ی بارعاشق میشه دروغه!!!توباورنکن...مثلآ خودمن!هرروز،دوباره عاشقش میشم...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می آیی . . . عاشق می کنی . . . محو میشوی . . . تا فراموشت می کنم ، دوباره می آیی . . . تازه می کنی خاطراتت را . . . محو میشوی . . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دفتر زندگي ام را ورق ميزنم.. دوست داشتم با خوشحالي تمام شود اواسط و ميانه آري .... اما دفترم را به خاطر تلخ كردي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر تلخ شده ای،آنقدر که حتی وقتی صدایت را میشنوم احساس میکنم دیگر دلم برایت نمیلرزد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" چه کسی باور کرد جنگل جان مرا آتش عشق تو خاکستر کرد "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام دلم را برایش حراج زدم ... !!! اما اون نامرد رفت و به همه گفت : هیچ ارزانی بی علت نیست !!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز هیچ علاجی برای تنهایی دستهایمان نیافته ایم! چرا که یک عمر در مدرسه یادمان دادند که جاهای خالی را فقط می شود با " کلمات مناسب " پر کرد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکه زندگی ام شیر ندارد  اما همین خطی که مرا به تو وصل نگه میدارد را دوست دارم.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بالاخره می آید  با همان آهنگ قدیمی اش زیر پنجره  آرام ، آسمانی ، صبور  سوت زنان از ماسوای این حرفها خواهد گذشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اون یهو بامن بد شد... از کنار من رد شد... من یا تازه وارد...؟ اون،بینمون مردد شد...