بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست از سر ما بردار کنار تو نمی مونم یه روز می گفتم عاشقم اما دیگه نمی مونم تقصیر هیچکس دیگه نیست قصه ما تموم شده حیف همه خاطره ها به پای کی حروم شده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــــــرایم ، از بازار ... یک بغــــض خوب بخــــر ! این بغضـــــی که من دارم ؛ هــــر روز میــــشکند !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اصـــن شـکـسـت تـو رابـطـه ی عـاشـقـانـه بـا هـمـه چـیـزش قـبـول ! ایـن مـرضِ چــِک کـردنِ مـوبـایـل کـی خـوب مـیـشـه ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه حالشان خوب است!!! اما من می سوزم.... با الکل هایی که به سلامتی دیگران خوردم......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبودنت.... مثل تمام کردن سیگار است..... در نیمه شبی برفی.... وقتی که تمام دکه های شهر بسته اند.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برف پاک کن بیهوده جان میکند... باران این سوی شیشه از چشم منه!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقتــــــایی هست که جواب همه نگرانیـــات و دلتنگیات میشــه یه جمله که میکوبن تو صورتــــت “بهم گیر نـــــــده، حوصله ندارم “

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیخواهم بعد از مرگم به احترامم یک دقیقه سکوت کنی حالا که زبانت نیش دارد دهنت را ببند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک فرصت به من بده که غلط ببوسمت و تمام طول سال را جریمه ام کن که از روی آن هزار بار تمرین کنم !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از شانه ام پرید بر شانه ی دیگر نشست نگرفتمش... بالش می شکست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میتــرسم... کسـی بـویِ تنـت را بگیـرد نغمــهِ دلـت را بشنـود!!! و تو خـو بگیـری به مانـدنـش! چـه احسـاسِ خـط خطـی و مبـهـمیسـت... ایـن عـاشقـانـه هـای حسـود مـن...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بانو! مرد نبودی تا بدانی سرت بر روی بازوانم امنیت تو نیست آرامش من است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چند ساعتی با هم بودیم! من به تو نگاه میکردم و تو به ساعت... تو قرار داشتی و من بی قراری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی: عشقتو پیش همه یه فرشته ی بی نظیر جلوه بدی در صورتی که در باطن تو این رابطه خیلی چیزا رو تحمل کرده باشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخر یه شب این گریه ها سوی چشامو می بره عطرت داره از پیزهنی که جا گذاشتی می پره باید تو رو پیدا کنم، هر روز تنهاتر نشی راضی به با من بودنت حتی از این کمتر نشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کی با یه جمله مثل من می تونه آرومت کنه اون لحظه های آخر از رفتن پشیمونت کنه دلگیرم از این شهر سرد این کوچه های بی عبور وقتی به من فکر می کنی حس می کنم از راه دور...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست از سر ما بردار کنار تو نمی مونم یه روز می گفتم عاشقم اما دیگه نمی مونم تقصیر هیچکس دیگه نیست قصه ما تموم شده حیف همه خاطره ها به پای کی حروم شده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــــــرایم ، از بازار ... یک بغــــض خوب بخــــر ! این بغضـــــی که من دارم ؛ هــــر روز میــــشکند !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اصـــن شـکـسـت تـو رابـطـه ی عـاشـقـانـه بـا هـمـه چـیـزش قـبـول ! ایـن مـرضِ چــِک کـردنِ مـوبـایـل کـی خـوب مـیـشـه ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه حالشان خوب است!!! اما من می سوزم.... با الکل هایی که به سلامتی دیگران خوردم......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبودنت.... مثل تمام کردن سیگار است..... در نیمه شبی برفی.... وقتی که تمام دکه های شهر بسته اند.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برف پاک کن بیهوده جان میکند... باران این سوی شیشه از چشم منه!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقتــــــایی هست که جواب همه نگرانیـــات و دلتنگیات میشــه یه جمله که میکوبن تو صورتــــت “بهم گیر نـــــــده، حوصله ندارم “

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیخواهم بعد از مرگم به احترامم یک دقیقه سکوت کنی حالا که زبانت نیش دارد دهنت را ببند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک فرصت به من بده که غلط ببوسمت و تمام طول سال را جریمه ام کن که از روی آن هزار بار تمرین کنم !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از شانه ام پرید بر شانه ی دیگر نشست نگرفتمش... بالش می شکست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میتــرسم... کسـی بـویِ تنـت را بگیـرد نغمــهِ دلـت را بشنـود!!! و تو خـو بگیـری به مانـدنـش! چـه احسـاسِ خـط خطـی و مبـهـمیسـت... ایـن عـاشقـانـه هـای حسـود مـن...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بانو! مرد نبودی تا بدانی سرت بر روی بازوانم امنیت تو نیست آرامش من است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چند ساعتی با هم بودیم! من به تو نگاه میکردم و تو به ساعت... تو قرار داشتی و من بی قراری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی: عشقتو پیش همه یه فرشته ی بی نظیر جلوه بدی در صورتی که در باطن تو این رابطه خیلی چیزا رو تحمل کرده باشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخر یه شب این گریه ها سوی چشامو می بره عطرت داره از پیزهنی که جا گذاشتی می پره باید تو رو پیدا کنم، هر روز تنهاتر نشی راضی به با من بودنت حتی از این کمتر نشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کی با یه جمله مثل من می تونه آرومت کنه اون لحظه های آخر از رفتن پشیمونت کنه دلگیرم از این شهر سرد این کوچه های بی عبور وقتی به من فکر می کنی حس می کنم از راه دور...