بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ وقت نگاه آخرت را  فراموش نمی کنم که بهم گفتی بمون ونشد که بشه .....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﮔﻞ ﺍﮔﺮ ﭼﺸﻢ ﺧﻮﺩﺵ ﺑﺎﺯ ﮐﻨﺪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻣﺮﺩ  ﻣﺎﻩ ﺩﺭ ﺍﻭﺝ ﻏﺮﻭﺭﺵ ﺑﻪ ﺯﻣﯿﻦ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺧﻮﺭﺩ ﭼﻮﻥ ﺑﻪ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﺗﻮ ﺣﺴﺮﺕ ، ﻋﺎﻟﻢ ﺧﻮﺭﺩﻧﺪ  ﺑﺮﻕ ﭼﺸﻤﺎﻥ ﺗﻮ ﺭﻭﺡ ﺍﺯ ﺗﻨﺸﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﺮﺩ . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاری از موی سرت کم بشود میمیرم.... تار گیسوی تو در هم بشود میمیرم.... قلب من از تپش قلب تو جان میگیرد آه قلب تو پر از غم بشود میمیرم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل تمام عاشقانه های دنیا لیلی و مجنون ، شیرین و فرهاد و ... و شاید بیشتر از این ها وفادارانه عاشقتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یخ بسته وجودم از سرمای نبودنت در کنارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوش بختی مگه چیز عجیبیه؟!؟! همینکه کنار یه نفر بتونی خودت باشی....خوشبختی :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فراقـــت كاش هر دم كار بر مـــن سخت تر گيـــرد... كه تا هـــر دم مـــرا بينـــد دل از مهـــر تو بر گيـــرد.... راهـــب اصفهانـــي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه گمان ميكردم عاشقانه هايم در سرزمين ديگريست... اما تو آنها را ب همين حوالي آوردي.. ب جايي شبيه قلبم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا حال وجود حاضر و غایب شنیده ای .... که خودم اینجا و دلم جای دیگر است ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آﺏ ﺑﺴﯿـــﺎﺭ ﺍﺳـــﺖ . . . ﺍﻣﺎ ﻏــﺮﻕ ﺷﺪﻥ ﺩﺭ ﭼﺸــﻤﺎﻥ ﮐﺴـــﯽ کــﻪ ﺩﻭﺳــﺶ ﺩﺍﺭﯼ . . . ﻟــــذﺕ ﺩﯾﮕـــﺮﯼ ﺩﺍﺭﺩ . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به حال مـــن مسكين به جفا مي نگري... مـــن به خاك كف پايت به وفـــا مي نگرم... ســـعدي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم هایم را به بیمارستان می برم....  نمی دانم چه مرگشان شده! ..... هر شب در خواب جایشان را خیس می کنند…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در نگـــــــــــــاهم اگر نیستی در خیــــــــــــــــــــــالم سرشاری . . . . . اینو امشب بهترین فرد زندگیم بهم داد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزوی من این است یا شوی فراموشم یا که مثل غم هرشب گیرمت در آغوشم آرزوی من این است که تو مثل یک سایه سرپناه من باشی لحظه ی تر گریه آرزوی من این است نرم و عاشق و ساده همسفر شوی با من در سکوت یک جاده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیتوانم  نمیتوانم ریلکس باشم نمیخواهم رمانتیک باشم... دلم هیچ بهانه ای برای نداشتنت قبول نمیکند... خدایا دستانش را از تو میخواهم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﺳﺖ ﻫﺎﯾـﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺑـﻬﻢ ﻗﻔـﻞ ﮐﻨﯿﻢ ، ﻓﻘﻂ ﯾـﺎﺩﺕ ﺑﺎﺷﺪ . . . ﮐﻠﯿـﺪ ﺭﺍ ﺟﺎﯾـﯽ ﺑـﮕﺬﺍﺭﯼ ، ﮐﻪ ﯾـﺎﺩ ﻫﯿـﭻ ﮐﺪﺍﻣـﻤﺎﻥ ﻧـﻤﺎﻧﺪ . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ وقت نگاه آخرت را  فراموش نمی کنم که بهم گفتی بمون ونشد که بشه .....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﮔﻞ ﺍﮔﺮ ﭼﺸﻢ ﺧﻮﺩﺵ ﺑﺎﺯ ﮐﻨﺪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻣﺮﺩ  ﻣﺎﻩ ﺩﺭ ﺍﻭﺝ ﻏﺮﻭﺭﺵ ﺑﻪ ﺯﻣﯿﻦ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺧﻮﺭﺩ ﭼﻮﻥ ﺑﻪ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﺗﻮ ﺣﺴﺮﺕ ، ﻋﺎﻟﻢ ﺧﻮﺭﺩﻧﺪ  ﺑﺮﻕ ﭼﺸﻤﺎﻥ ﺗﻮ ﺭﻭﺡ ﺍﺯ ﺗﻨﺸﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﺮﺩ . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاری از موی سرت کم بشود میمیرم.... تار گیسوی تو در هم بشود میمیرم.... قلب من از تپش قلب تو جان میگیرد آه قلب تو پر از غم بشود میمیرم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل تمام عاشقانه های دنیا لیلی و مجنون ، شیرین و فرهاد و ... و شاید بیشتر از این ها وفادارانه عاشقتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یخ بسته وجودم از سرمای نبودنت در کنارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوش بختی مگه چیز عجیبیه؟!؟! همینکه کنار یه نفر بتونی خودت باشی....خوشبختی :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فراقـــت كاش هر دم كار بر مـــن سخت تر گيـــرد... كه تا هـــر دم مـــرا بينـــد دل از مهـــر تو بر گيـــرد.... راهـــب اصفهانـــي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه گمان ميكردم عاشقانه هايم در سرزمين ديگريست... اما تو آنها را ب همين حوالي آوردي.. ب جايي شبيه قلبم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا حال وجود حاضر و غایب شنیده ای .... که خودم اینجا و دلم جای دیگر است ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آﺏ ﺑﺴﯿـــﺎﺭ ﺍﺳـــﺖ . . . ﺍﻣﺎ ﻏــﺮﻕ ﺷﺪﻥ ﺩﺭ ﭼﺸــﻤﺎﻥ ﮐﺴـــﯽ کــﻪ ﺩﻭﺳــﺶ ﺩﺍﺭﯼ . . . ﻟــــذﺕ ﺩﯾﮕـــﺮﯼ ﺩﺍﺭﺩ . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به حال مـــن مسكين به جفا مي نگري... مـــن به خاك كف پايت به وفـــا مي نگرم... ســـعدي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم هایم را به بیمارستان می برم....  نمی دانم چه مرگشان شده! ..... هر شب در خواب جایشان را خیس می کنند…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در نگـــــــــــــاهم اگر نیستی در خیــــــــــــــــــــــالم سرشاری . . . . . اینو امشب بهترین فرد زندگیم بهم داد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزوی من این است یا شوی فراموشم یا که مثل غم هرشب گیرمت در آغوشم آرزوی من این است که تو مثل یک سایه سرپناه من باشی لحظه ی تر گریه آرزوی من این است نرم و عاشق و ساده همسفر شوی با من در سکوت یک جاده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیتوانم  نمیتوانم ریلکس باشم نمیخواهم رمانتیک باشم... دلم هیچ بهانه ای برای نداشتنت قبول نمیکند... خدایا دستانش را از تو میخواهم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﺳﺖ ﻫﺎﯾـﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺑـﻬﻢ ﻗﻔـﻞ ﮐﻨﯿﻢ ، ﻓﻘﻂ ﯾـﺎﺩﺕ ﺑﺎﺷﺪ . . . ﮐﻠﯿـﺪ ﺭﺍ ﺟﺎﯾـﯽ ﺑـﮕﺬﺍﺭﯼ ، ﮐﻪ ﯾـﺎﺩ ﻫﯿـﭻ ﮐﺪﺍﻣـﻤﺎﻥ ﻧـﻤﺎﻧﺪ . . .