بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتنت را خیالی نیست،فقط مانده ام چگونه در چشمانی به آن زلالی،جا داده بودی آن همه دروغ را...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرنفس درد است که میکشم...!! ای کاش یابودی یا اصلا به دنیا نبودی...! این که هستی و کنارم نیستی،دیوانه ام میکند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به روز بدرقه فکر میکنم! که "جیبی" باشد پنهان کنم لرزش دستانم را...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در کافه کنج دیوار رو به روی هم خوب شد قهوه مان را نخوردیم ! حرفهایمان به اندازه کافی تلخ بود …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر هیچ مزه اى دلچسب نخواهد بود من تمام حس چشاییم را روى لبانت جا گذاشته ام …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تــصــمـــیــم گـــرفـــتــم تــمــام هــســتــــیـــم را نــقــــاشــــی کــنـــم !!! کــارم کــه تـــمــام شـــد... خـــيـــلی شـــبـــيـــه تــــــــــو شــده بـــود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر باغم عشق سازگار آید دل بر مرکب آرزو سوار آید دل گر دل نبود کجا وطن سازد عشق ور عشق نباشد به چه کار آید دل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من یاد خوشت را به دنیا ندهم ، لبخند خوشت را به حور رعنا ندهم ، گر یاد کنی مرا هر از گاهی چند ، گرد رخ وی به چشم بینا ندهم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یـه آهـنـگِ خـاص یـه خـاطـرهِ نـاب یـه یـاد کـهـنـه یـه نـفـر تـنهـا یـه عـاشـق یـه عـکـسِ یـادگـاری یـه عـطـرِ مشـتـرک یـه حـسِ سـاده چـه مـعـجـونـی مـیـشـود بـرای گـریـه امـــشـــب !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم به کما رفته برای مردنش دست به دعا شوید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دورشدم ازتو،دلم شور زد........ سازدلم نغمه ی ناجورزد......... آه...از آن چشم که با یک نظر.. بال و پرم را گره کور زد.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــــدتی ست گذشته ام از خــویش… یـــادم بــــخیر..... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منو تـنـهـا بـزار . . بـزار اینجا تو ایـن روزای بـی لــبـخـنـد ، که باید بی طــو پرپر شـد ، که باید از نگـات دل کند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوچه ای را بود نامش معرفت ساکنینش بامرام از هر جهت گرچه بن بست بود مثل قلب من آخرین خانه تو بودی خوب من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در هر صورت به عشق تو میبازم با سکه وشیر یا خطش میسازم گر شیر آمد تو در دلم میمانی گر خط آمد دوباره می اندازم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه میگن عشق یعنی دوست داشتن .. اما من میگم عشق یعنی یکی مثل تو داشتن . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتنت را خیالی نیست،فقط مانده ام چگونه در چشمانی به آن زلالی،جا داده بودی آن همه دروغ را...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرنفس درد است که میکشم...!! ای کاش یابودی یا اصلا به دنیا نبودی...! این که هستی و کنارم نیستی،دیوانه ام میکند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به روز بدرقه فکر میکنم! که "جیبی" باشد پنهان کنم لرزش دستانم را...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در کافه کنج دیوار رو به روی هم خوب شد قهوه مان را نخوردیم ! حرفهایمان به اندازه کافی تلخ بود …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر هیچ مزه اى دلچسب نخواهد بود من تمام حس چشاییم را روى لبانت جا گذاشته ام …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تــصــمـــیــم گـــرفـــتــم تــمــام هــســتــــیـــم را نــقــــاشــــی کــنـــم !!! کــارم کــه تـــمــام شـــد... خـــيـــلی شـــبـــيـــه تــــــــــو شــده بـــود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر باغم عشق سازگار آید دل بر مرکب آرزو سوار آید دل گر دل نبود کجا وطن سازد عشق ور عشق نباشد به چه کار آید دل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من یاد خوشت را به دنیا ندهم ، لبخند خوشت را به حور رعنا ندهم ، گر یاد کنی مرا هر از گاهی چند ، گرد رخ وی به چشم بینا ندهم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یـه آهـنـگِ خـاص یـه خـاطـرهِ نـاب یـه یـاد کـهـنـه یـه نـفـر تـنهـا یـه عـاشـق یـه عـکـسِ یـادگـاری یـه عـطـرِ مشـتـرک یـه حـسِ سـاده چـه مـعـجـونـی مـیـشـود بـرای گـریـه امـــشـــب !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم به کما رفته برای مردنش دست به دعا شوید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دورشدم ازتو،دلم شور زد........ سازدلم نغمه ی ناجورزد......... آه...از آن چشم که با یک نظر.. بال و پرم را گره کور زد.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــــدتی ست گذشته ام از خــویش… یـــادم بــــخیر..... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منو تـنـهـا بـزار . . بـزار اینجا تو ایـن روزای بـی لــبـخـنـد ، که باید بی طــو پرپر شـد ، که باید از نگـات دل کند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوچه ای را بود نامش معرفت ساکنینش بامرام از هر جهت گرچه بن بست بود مثل قلب من آخرین خانه تو بودی خوب من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در هر صورت به عشق تو میبازم با سکه وشیر یا خطش میسازم گر شیر آمد تو در دلم میمانی گر خط آمد دوباره می اندازم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه میگن عشق یعنی دوست داشتن .. اما من میگم عشق یعنی یکی مثل تو داشتن . . .