بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق شدن آسونه اما عاشق موندن هنره.به خاطر همینه که میگم عشق واقعی ادامه داره......بدون اینکه بفهمی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش یاد میگرفتم اگر در رابطه ای حرمتم زیر سوال رفت برای همیشه با آن رابطه خداحافظی کنم و بطور احمقانه ای منتظر معجزه نباشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غزل گفتم به یاد چشم آهوت قصیده گفتم از آن طره موت دوبیتی ها ز هجرانت سرودم رباعی ام نثار تاق ابروت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كــافيـسـت تــو را بـه نــام بـخــوانـم تــا بـبـيــنـي " لـكـنــت " عــاشـقــانـه تـريــن لـهـجــه هاسـت... و چگــونه لــرزش لـب هـاي مــن دنـيــا را بـه حـاشيـه مـي بــرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کنار برکه دلم نشستم ونیامدی دوباره در سکوت خود شکستمو نیامدی سوال کردم از خدا نشان خانه تورا سکوت کرد ودر سکوت شکستمو نیامدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دلت تبریک بگو! دوستت دارم هایش را به کسی که لایق اوست می گوید! او هم مثل خودت دلی هرزه دارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همين امروزو فردا تورا از دست خواهم داد ،چگونه بگذرم ازتو ،بگويم هرچه باداباد؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسمونی رو دوست دارم که بارونش فقط واسه شستن غم های تو بباره .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"شما" گرچه واژه محترمانه ایست... ولی... "تو" شدن لیاقت می خواهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از وقتــــــــــی رفتـ ـ ـ ـ ـ ـی دلم بد جور حالش بـــــده،زیـ ـ ـادی تــ ـ ـنــگ شده.... بردمش بیمارستان عقـــــــلم...جوابش کرد.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اينقدر ورق هاي دلم را بهم نريز  حكم همان دل است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق نه در حیات دیگری دخالت میکند و نه اجازه دخالت در حیات خود را میدهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق به دیگران فردیت میبخشد اما فردیت خود را از دست نمیدهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در لحظات با تو بودن لحظات بي تو بودن رو نفرين كردم در لحظات بي تو بودن لحظات با تو بودن رو آرزو كردم من كجاي لحظه هاتم تو كه اوج لحظه هامي...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميدوني مرغ عشق بدون عشق ميميره تو همون مرغ عشق مني كه بدون تو ميميرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بازم از تو دور شدم ، دنیا زندونه برام ، دنبال خودم میگردم ، خودم نمیدونم کجام ...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق شدن آسونه اما عاشق موندن هنره.به خاطر همینه که میگم عشق واقعی ادامه داره......بدون اینکه بفهمی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش یاد میگرفتم اگر در رابطه ای حرمتم زیر سوال رفت برای همیشه با آن رابطه خداحافظی کنم و بطور احمقانه ای منتظر معجزه نباشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غزل گفتم به یاد چشم آهوت قصیده گفتم از آن طره موت دوبیتی ها ز هجرانت سرودم رباعی ام نثار تاق ابروت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كــافيـسـت تــو را بـه نــام بـخــوانـم تــا بـبـيــنـي " لـكـنــت " عــاشـقــانـه تـريــن لـهـجــه هاسـت... و چگــونه لــرزش لـب هـاي مــن دنـيــا را بـه حـاشيـه مـي بــرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کنار برکه دلم نشستم ونیامدی دوباره در سکوت خود شکستمو نیامدی سوال کردم از خدا نشان خانه تورا سکوت کرد ودر سکوت شکستمو نیامدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دلت تبریک بگو! دوستت دارم هایش را به کسی که لایق اوست می گوید! او هم مثل خودت دلی هرزه دارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همين امروزو فردا تورا از دست خواهم داد ،چگونه بگذرم ازتو ،بگويم هرچه باداباد؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسمونی رو دوست دارم که بارونش فقط واسه شستن غم های تو بباره .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"شما" گرچه واژه محترمانه ایست... ولی... "تو" شدن لیاقت می خواهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از وقتــــــــــی رفتـ ـ ـ ـ ـ ـی دلم بد جور حالش بـــــده،زیـ ـ ـادی تــ ـ ـنــگ شده.... بردمش بیمارستان عقـــــــلم...جوابش کرد.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اينقدر ورق هاي دلم را بهم نريز  حكم همان دل است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق نه در حیات دیگری دخالت میکند و نه اجازه دخالت در حیات خود را میدهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق به دیگران فردیت میبخشد اما فردیت خود را از دست نمیدهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در لحظات با تو بودن لحظات بي تو بودن رو نفرين كردم در لحظات بي تو بودن لحظات با تو بودن رو آرزو كردم من كجاي لحظه هاتم تو كه اوج لحظه هامي...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميدوني مرغ عشق بدون عشق ميميره تو همون مرغ عشق مني كه بدون تو ميميرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بازم از تو دور شدم ، دنیا زندونه برام ، دنبال خودم میگردم ، خودم نمیدونم کجام ...