بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا را چه دیدی ؟ یک روز بیشتر ساعتی لحظه ای با من بمان شاید خنده ای پشت لب هایت قطره ای پشت پلک هایت جا مانده باشد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به هر تحقیری که شدم با صدای بلند خندیدم.... نام مرا گذاشتن با "جنبه". بی آنکه بدانند ,خنندبدم تا کسی صدای شکسته شدن قلبم را نشنود..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اي خــدا اين عـــــشق راهــــجـــــــــران مــــــــــكن ســــــرخـوشــــــان عـــــشق را نالان مــــــــــــــكن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به قلبم نشستی نگفتم چرا ، دلم را شکستی نگفتم چرا ، یکی خواب شبهای من را ربود ، چو دیدم تو هستی نگفتم چرا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی گریه داره حال من.. حال منی که ارزوی خیلیا هستم..منی که با وجود تو هنوزم گریه هایم را احساسم را با دیوار شریک میشومِ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کنارم نیستی و من دلم تنگ میشه هر لحظه  حودت می دونی عادت نیست فقط دوست داشتن محضه :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن تو لیاقت نمی خواد... مثل نخ کردن سوزن اعصاب می خواد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای ساختن یک دنیای خوب باید مصالحی خوب بکار ببریم. مانند عشق با مصالحی مثل خشم ، نفرت ، جاه طلبی و خیانت چگونه می توان دنیای زیبایی ساخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهش گفتم : خيلي نامردي گفت : آره خب من كه مرد نيستم . . . خانوماي محترم لطفا توجه داشته باشيد زن بودن با نامرد بودن فرق داره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسمان نیستم که هر پرنده سهمی از من باشد من آن پرنده ام که سهم آسمانش را از چشمان “تو” میخواهد . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقتایی دلت میخواد یکی از پشت سر چشماتو بگیره و ازت بپرسه اگه گفتی من کیم، توهم دستاشو بگیری و بگی هرکی هستی بمون…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فـکر نـکن که فـرامـوشت کـرده ام... يـا ديـگر دوسـتت نـدارم ! نــه ! مـن فـقط فهـميـدم : وقـتي دلـت بـا مـن نـيست ؛ بودنـت مشـکلي را حـل نـميکـند ، تـنها دلـتـنـگترم مـيکـند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به کوتاهیِ این ثانیه ها معتقدم! عشق یک معامله نیست !!! ساده باید گفت: دوستت می دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر شب … به خودم قول می دهم که فراموشـت کنم ! وقتی عکست را می بینم تو را که نه ... قولم را فراموش می کنم… !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درسـت تـه تـه نـگاهت نـه ! صبـر کن کمی عقـب تر بـیا آهــا درسـت همـین جـاست همـان بـرقی که مرا پـاگیـر تـو کـرده ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن روزهـا چـقـدر دیدنـت را می نـوشتم و ایـن روزهـا چقـدر نـمی بـینـمت ...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا را چه دیدی ؟ یک روز بیشتر ساعتی لحظه ای با من بمان شاید خنده ای پشت لب هایت قطره ای پشت پلک هایت جا مانده باشد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به هر تحقیری که شدم با صدای بلند خندیدم.... نام مرا گذاشتن با "جنبه". بی آنکه بدانند ,خنندبدم تا کسی صدای شکسته شدن قلبم را نشنود..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اي خــدا اين عـــــشق راهــــجـــــــــران مــــــــــكن ســــــرخـوشــــــان عـــــشق را نالان مــــــــــــــكن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به قلبم نشستی نگفتم چرا ، دلم را شکستی نگفتم چرا ، یکی خواب شبهای من را ربود ، چو دیدم تو هستی نگفتم چرا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی گریه داره حال من.. حال منی که ارزوی خیلیا هستم..منی که با وجود تو هنوزم گریه هایم را احساسم را با دیوار شریک میشومِ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کنارم نیستی و من دلم تنگ میشه هر لحظه  حودت می دونی عادت نیست فقط دوست داشتن محضه :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن تو لیاقت نمی خواد... مثل نخ کردن سوزن اعصاب می خواد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای ساختن یک دنیای خوب باید مصالحی خوب بکار ببریم. مانند عشق با مصالحی مثل خشم ، نفرت ، جاه طلبی و خیانت چگونه می توان دنیای زیبایی ساخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهش گفتم : خيلي نامردي گفت : آره خب من كه مرد نيستم . . . خانوماي محترم لطفا توجه داشته باشيد زن بودن با نامرد بودن فرق داره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسمان نیستم که هر پرنده سهمی از من باشد من آن پرنده ام که سهم آسمانش را از چشمان “تو” میخواهد . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقتایی دلت میخواد یکی از پشت سر چشماتو بگیره و ازت بپرسه اگه گفتی من کیم، توهم دستاشو بگیری و بگی هرکی هستی بمون…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فـکر نـکن که فـرامـوشت کـرده ام... يـا ديـگر دوسـتت نـدارم ! نــه ! مـن فـقط فهـميـدم : وقـتي دلـت بـا مـن نـيست ؛ بودنـت مشـکلي را حـل نـميکـند ، تـنها دلـتـنـگترم مـيکـند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به کوتاهیِ این ثانیه ها معتقدم! عشق یک معامله نیست !!! ساده باید گفت: دوستت می دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر شب … به خودم قول می دهم که فراموشـت کنم ! وقتی عکست را می بینم تو را که نه ... قولم را فراموش می کنم… !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درسـت تـه تـه نـگاهت نـه ! صبـر کن کمی عقـب تر بـیا آهــا درسـت همـین جـاست همـان بـرقی که مرا پـاگیـر تـو کـرده ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن روزهـا چـقـدر دیدنـت را می نـوشتم و ایـن روزهـا چقـدر نـمی بـینـمت ...