بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تصمیم می گیرم از یادم بری! نمی روی و جدیت مرا به سخره می گیری . . . و من هر بار که از تو حرف می زنم؛ برای چندمین بار عاشقت می شوم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می بینی ؟ وقتی بغض می کنم، آسمان هم بهت زده سکوت میکند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چاره ی من نمیکنی چون کنم و کجا برم شکوه ی بی نهایت و خاطر ناشکیب را گر به دروغ هم شده شیوه ی مهر سازکن دیده ی عقل بسته ام کز تو خورم فریب را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا....!  از اینکه مرا در حد ایوب به حساب می آوری، سپاسگذارم....!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بس كن ساعت...ديگر خسته شدم...آره من كم آوردم...خودم ميدونم كه نيست...آنقدر باصدايت نبودنش را به زخم نزن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برایم غریق نجات صدا کن.. وقتی که در آبی زلال چشمهایت غرق می شوم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه اولش خوبه همیشه اخرش سختــــــــــــه !!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفس میکشم.... تا بجای مرده ها خاکم نکنند!! اینگونه هست حال من چیزی نپرس...............!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عـاشق آن لحظه ام ؛ کـه کنـارت هستـم ؛ و کودکـ درونـم از اشتیـاق با تـو بودن ؛ میخـواهـد زمیـن و زمـان را بهـم بزنـد....!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من "خدا" را در قلب کسانی دیدم که بدون هیچ توقعی مهربانند، درست مثل"تو"...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن پا ستون بدن انسانه، ولی هیچکس نمیدونه ستون زندگی من فقط"تویی"...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻋﺸــــــﻖ ... ﻧــــﻪ ﭘــــﻮﻝ ﻣﯿﺨــــﻮﺍد ... ﻧــــﻪ زیبایــــی ... و ﻧــــﻪ هیــــچ چیــــز دیگـــــه .... ﻓﻘـــــــــــﻂ " ﺩﻭ ﺗــــﺎ ﺁﺩﻡ " ﻣﯿﺨــــــــﻮﺍﺩ ... ﺗﺎﮐــــــــﯿﺪ ﻣﯿﮑﻨــــﻢ : ﺁﺩﺩﺩددﺩﺩﻡ ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق بورز به تو عشق خواهند ورزید.......عشق همچون دو بخش یک فرمول جبری تعادل ریاضی دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو از من دوري اما من دچار عطر دستاتم  محاله خيس بارون شم كه زير چطر دستاتم 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا... مگر بودن او در کنارم چقدر از جهانت را میگرفت...!!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تکیه بده اما ... به شانه هایی که اگر خوابت برد سرت را زمین نگذارد ....

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تصمیم می گیرم از یادم بری! نمی روی و جدیت مرا به سخره می گیری . . . و من هر بار که از تو حرف می زنم؛ برای چندمین بار عاشقت می شوم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می بینی ؟ وقتی بغض می کنم، آسمان هم بهت زده سکوت میکند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چاره ی من نمیکنی چون کنم و کجا برم شکوه ی بی نهایت و خاطر ناشکیب را گر به دروغ هم شده شیوه ی مهر سازکن دیده ی عقل بسته ام کز تو خورم فریب را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا....!  از اینکه مرا در حد ایوب به حساب می آوری، سپاسگذارم....!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بس كن ساعت...ديگر خسته شدم...آره من كم آوردم...خودم ميدونم كه نيست...آنقدر باصدايت نبودنش را به زخم نزن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برایم غریق نجات صدا کن.. وقتی که در آبی زلال چشمهایت غرق می شوم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه اولش خوبه همیشه اخرش سختــــــــــــه !!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفس میکشم.... تا بجای مرده ها خاکم نکنند!! اینگونه هست حال من چیزی نپرس...............!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عـاشق آن لحظه ام ؛ کـه کنـارت هستـم ؛ و کودکـ درونـم از اشتیـاق با تـو بودن ؛ میخـواهـد زمیـن و زمـان را بهـم بزنـد....!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من "خدا" را در قلب کسانی دیدم که بدون هیچ توقعی مهربانند، درست مثل"تو"...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن پا ستون بدن انسانه، ولی هیچکس نمیدونه ستون زندگی من فقط"تویی"...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻋﺸــــــﻖ ... ﻧــــﻪ ﭘــــﻮﻝ ﻣﯿﺨــــﻮﺍد ... ﻧــــﻪ زیبایــــی ... و ﻧــــﻪ هیــــچ چیــــز دیگـــــه .... ﻓﻘـــــــــــﻂ " ﺩﻭ ﺗــــﺎ ﺁﺩﻡ " ﻣﯿﺨــــــــﻮﺍﺩ ... ﺗﺎﮐــــــــﯿﺪ ﻣﯿﮑﻨــــﻢ : ﺁﺩﺩﺩددﺩﺩﻡ ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق بورز به تو عشق خواهند ورزید.......عشق همچون دو بخش یک فرمول جبری تعادل ریاضی دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو از من دوري اما من دچار عطر دستاتم  محاله خيس بارون شم كه زير چطر دستاتم 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا... مگر بودن او در کنارم چقدر از جهانت را میگرفت...!!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تکیه بده اما ... به شانه هایی که اگر خوابت برد سرت را زمین نگذارد ....