بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی پانتومیم است, حرف دلت را به زبان بیاوری باخته ای..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دانی؟؟؟ من جز او با هرکس باشم تنهایم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارامت میکند دستانش مهربان است  او مونس است  کافیست "س "را با "ث" عوض کنی  اری مونس تو مونث است که میفهمد احساست را.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ب قیمت سپید شدن موهایم تمام شد..‏ ولی آموختم که ناله ام سکوت باشد، گریه ام لبخند، و تنها همدمم خدا..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مات شدم از رفتنت ! هیچ میز ِ شطرنجی هم درمیان نبود این وسط فقط یک دل بود که دیگر نیست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پدرم خیال می کرد آدم وقتی درحجره خودش تنها باشد، تنهاست. نمی دانست که تنهایی را فقط در شلوغی میشه حس کرد... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام خنده هایم را نذر کرده ام تا تو همان باشی که صبح یکی از روزهای خدا عطر دستهایت ، دلتنگی ام را به باد می سپارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غــمــگيــنـــــم ... مــث حــس نــقـــــاشـــي كـــه مــعــشــوقــــه اش نـــــابــيــنـــــاســـــت ...  

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیچاره دلم با دیدنت باز هم لرزید نمیدانست تو همان بی وفای دیروزی بیچاره دل است عقل ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من نمیدانم چرا مستم از این آب  تو دریا میزنی هستم در این آب  شراب چشم تو بد مست ساز است  خراب زلف تو بد یار باز است 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی در زندگی دلتان به قدری برای كسی تنگ می شود كه می خواهید او را از رویاهایتان بیرون بیاورید و آرزوی خود را در آغوش بگیرید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حریقی زدی به جانم تو با نگاهت دلم را ربودی تو با روی ماهت سیاهی برفت از تمام جهان چو دیدم به یک لحظه چشم سیاهت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشته يه کاميون نوشته بود " کجا برم که غم نباشه "... رفتم زيرش نوشتم " نگرد،همچين جايي وجود نداره "...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قهوه,چشمان توست تیره ، تلخ اما آرامبخش و اعتیاد آور . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ن به دیروزهایی که بودی فکرمی کنم...و ن به فرداهایی ک"شاید"بیایی... میخواهم امروزرازندگی کنم... خواستی باش...نخواستی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی هیچوقت اندازه تنم نشد ... حتی وقتی ک خودم  برای خودم بریدم و دوختم ...!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی پانتومیم است, حرف دلت را به زبان بیاوری باخته ای..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دانی؟؟؟ من جز او با هرکس باشم تنهایم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارامت میکند دستانش مهربان است  او مونس است  کافیست "س "را با "ث" عوض کنی  اری مونس تو مونث است که میفهمد احساست را.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ب قیمت سپید شدن موهایم تمام شد..‏ ولی آموختم که ناله ام سکوت باشد، گریه ام لبخند، و تنها همدمم خدا..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مات شدم از رفتنت ! هیچ میز ِ شطرنجی هم درمیان نبود این وسط فقط یک دل بود که دیگر نیست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پدرم خیال می کرد آدم وقتی درحجره خودش تنها باشد، تنهاست. نمی دانست که تنهایی را فقط در شلوغی میشه حس کرد... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام خنده هایم را نذر کرده ام تا تو همان باشی که صبح یکی از روزهای خدا عطر دستهایت ، دلتنگی ام را به باد می سپارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غــمــگيــنـــــم ... مــث حــس نــقـــــاشـــي كـــه مــعــشــوقــــه اش نـــــابــيــنـــــاســـــت ...  

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیچاره دلم با دیدنت باز هم لرزید نمیدانست تو همان بی وفای دیروزی بیچاره دل است عقل ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من نمیدانم چرا مستم از این آب  تو دریا میزنی هستم در این آب  شراب چشم تو بد مست ساز است  خراب زلف تو بد یار باز است 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی در زندگی دلتان به قدری برای كسی تنگ می شود كه می خواهید او را از رویاهایتان بیرون بیاورید و آرزوی خود را در آغوش بگیرید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حریقی زدی به جانم تو با نگاهت دلم را ربودی تو با روی ماهت سیاهی برفت از تمام جهان چو دیدم به یک لحظه چشم سیاهت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشته يه کاميون نوشته بود " کجا برم که غم نباشه "... رفتم زيرش نوشتم " نگرد،همچين جايي وجود نداره "...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قهوه,چشمان توست تیره ، تلخ اما آرامبخش و اعتیاد آور . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ن به دیروزهایی که بودی فکرمی کنم...و ن به فرداهایی ک"شاید"بیایی... میخواهم امروزرازندگی کنم... خواستی باش...نخواستی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی هیچوقت اندازه تنم نشد ... حتی وقتی ک خودم  برای خودم بریدم و دوختم ...!!!