بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی خـــــواهم قــــلب تو باشم ٬ که بـــا یـــک اتفاق بشکنم .  می خــــواهم روحت باشم ٬ که فقط لــــحظه مردنت ازت جــــدا شوم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دعا کردم که تنها مال من شی تو تعبیر قشنگ فال م شی .دعا کردم بدونی چشم به راتم هنوز دلبسته بغض صداتم اگر بازم دلت با دیگرونه چشات دنبال از ما بهترونه بزار با یاد تو دلخوش بمونم فقط دلتنگیات با من بمونه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیگار كه نمیكشم هـــوس و بوی سیگار در سرم غوغا میكند سیگار كه میكشم بوی تو در سرم میپیچد.. آخر همه جا به تو می رسم ! با اینكه میدانم دیگر هیچ گاه به تو نمیــرســـم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقت هایی هست که باید اهنگ های خاطره انگیز که باهاش داشتی گوش کنی بعد با خودت بگی فقط یه اشتباه شیرین بودی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه جرات عاشقانه جدا شدن رو داشته باش اما حقارت به زور نگه داشتن رو به دوش نکش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در شیارهای قلبم به دنبال کدامین عشق میگردی؟ عشق من  در اینه ای است که هرروز به ان مینگری!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با فنجانی قهوه هم میتوان مست شد اگر کسی که باید باشد باشد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تمــــآم دنیــآ یک صبــــح سرد یک چــــآی دآغ و یک صبـــح بخـــــیر تو برآیـــــم کـــآفیــــــست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تمام رازورمزهای عاشقی،جزهمین سه حرف،جزهمین سه حرف ساده ی میان تهی چیزدیگری سرم نمی شود،راستی دلم چه می شود؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثـل ِ این صدا خفـــه کن ها میمونه که میـذارن سر هفت تیـــــــــر ! خیانت رو میگم … بی صــــدا می کشتت ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی... همین خنده های ساده ی توست... وقتی باتمام غصه هایت لبخند میزنی... و باعث میشوی از تمام غصه هایم رها شوم... میفهمم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اے کاش گذر زمان در دستم بود تا لحظه هاے با تو بودنم را آنقدر طولانے مےکردم تا برای بے تو بودن وقتی نمےماند...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواستم زيبا گلي را  زينت خاطر كنم ديدم اندر خاطرم جز تو گلي زيبا نبود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کي ميگه نبودنش آخر دنياس؟... منکه ميگم نبودنش تازه اولشه... تازه شروع ميشه دنيايي که قراره پر بشه از اشک چشام... منکه راه جنون پيش گرفته م... شايد برگرده....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لامصب.... این همه استخوان در بدنم بود، چرا دلمو شکستی..؟!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اوج دوست داشتن اینه که طرفت اصلا جواب زنگتو نمیده اما... تو اس میزنی یه چیزی بگو نگرانت شدم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی خـــــواهم قــــلب تو باشم ٬ که بـــا یـــک اتفاق بشکنم .  می خــــواهم روحت باشم ٬ که فقط لــــحظه مردنت ازت جــــدا شوم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دعا کردم که تنها مال من شی تو تعبیر قشنگ فال م شی .دعا کردم بدونی چشم به راتم هنوز دلبسته بغض صداتم اگر بازم دلت با دیگرونه چشات دنبال از ما بهترونه بزار با یاد تو دلخوش بمونم فقط دلتنگیات با من بمونه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیگار كه نمیكشم هـــوس و بوی سیگار در سرم غوغا میكند سیگار كه میكشم بوی تو در سرم میپیچد.. آخر همه جا به تو می رسم ! با اینكه میدانم دیگر هیچ گاه به تو نمیــرســـم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقت هایی هست که باید اهنگ های خاطره انگیز که باهاش داشتی گوش کنی بعد با خودت بگی فقط یه اشتباه شیرین بودی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه جرات عاشقانه جدا شدن رو داشته باش اما حقارت به زور نگه داشتن رو به دوش نکش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در شیارهای قلبم به دنبال کدامین عشق میگردی؟ عشق من  در اینه ای است که هرروز به ان مینگری!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با فنجانی قهوه هم میتوان مست شد اگر کسی که باید باشد باشد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تمــــآم دنیــآ یک صبــــح سرد یک چــــآی دآغ و یک صبـــح بخـــــیر تو برآیـــــم کـــآفیــــــست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تمام رازورمزهای عاشقی،جزهمین سه حرف،جزهمین سه حرف ساده ی میان تهی چیزدیگری سرم نمی شود،راستی دلم چه می شود؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثـل ِ این صدا خفـــه کن ها میمونه که میـذارن سر هفت تیـــــــــر ! خیانت رو میگم … بی صــــدا می کشتت ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی... همین خنده های ساده ی توست... وقتی باتمام غصه هایت لبخند میزنی... و باعث میشوی از تمام غصه هایم رها شوم... میفهمم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اے کاش گذر زمان در دستم بود تا لحظه هاے با تو بودنم را آنقدر طولانے مےکردم تا برای بے تو بودن وقتی نمےماند...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواستم زيبا گلي را  زينت خاطر كنم ديدم اندر خاطرم جز تو گلي زيبا نبود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کي ميگه نبودنش آخر دنياس؟... منکه ميگم نبودنش تازه اولشه... تازه شروع ميشه دنيايي که قراره پر بشه از اشک چشام... منکه راه جنون پيش گرفته م... شايد برگرده....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لامصب.... این همه استخوان در بدنم بود، چرا دلمو شکستی..؟!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اوج دوست داشتن اینه که طرفت اصلا جواب زنگتو نمیده اما... تو اس میزنی یه چیزی بگو نگرانت شدم