بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می گــــویند عشق آنست کـــــه بـــه او نـــرسی و مــن مـــی دانم چــــــــرا …! زیــــرا در روزگار من، کسی نیست کـــه زنانه عاشق شود و مــــــــردانه بـــایستد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"....این قصه از ابتدا هم سر آمده بود.... فقط در میان قصه ما کلاغی آواره شد...."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک کتاب داستان برمیدارم، همان که تو برایم خریده بودي ... میخوانم، ورق میزنم ، میخوانم ، ورق میزنم ، شاید بفهمم من کجای قصه ی تو بودم ... !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

".....سپیده دیــــــــــــــــــــــــــرآمدی...... شـــــــب عاشــــقم کرد و رفـــــــــــــت....."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم بهش بیا گفت پاهام یخ زده......رفتم به پاش سوختم......گرم شد رفت به سوی دیگری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حال لیوانِ ترک خورده ای که پر میشود از چای داغ را میفهمی؟ حالِ دلم اینگونه است!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم گاهی چه "گرم‏"‏ میشود به یک "هستم" به یک "نترس‏"‏ به یک "غصه نخور‏"‏ به یک "لبخند‏"‏ . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به او جز از هوس چیزی نگفتند  در او جز جلوه ظاهر ندیدند به هرجا رفت در گوشش سرودند  که زن را بهر عشرت افریدند  بعضی از اقایون واقعا همینن!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی از یکی بیزاری حالت ازش بهم میخوره حاضری بمیری ولی دیگه حتی اسمشو نشنوی ولی اون بیمعرفت نمیدونه  نمیدونه چقدر دلتنگشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با من قدم قدم بزن حالا که با منی حالا که بغضی ام، حالا که سهممی با من قدم بزن، می لرزه دست و پام بی تو کجا برم، بی تو کجا بیام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـیـچ مـیدانـستـی اگـر اس ام اس "صبح بخیر عزیزم" تــو نبود هـیـچ مـیـلـی به بیدار شدن نداشتم؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــــــــــاز هم مثل همیـــــــــــشه چشماشو بست تــــــــــــا شاهزاده رویاهاش سوار بر اسب سفــــید بیاد و اونو باخودش ببره... یک دفه صدایی اونو به خودش آورد... عمه جان نمیای سر سفره عقد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ناگهان... از تصور آنکه دلت برایم تنگ شده باشد... دلم ضعف میرود... چه آرزویی بالاترازآنکه... تو به من... وابسته شده باشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق آن لحظه ام که کنارت هستم وکودک درونم از اشتیاق باتوبودن میخواهد زمین وزمان را بهم بزند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهــای سنگیـــنــی دادم. . . تــا فهمـــیـدم کـســی را کـه \"قـصـد\" مــانـدن نـدارد. . . بــایـد راهــی ڪــرد . . .!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه میگن عاشق کسیه که به عشقش نرسه اما به نظر من عاشق کسیه که با عشقش به همچی برسه ♥

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می گــــویند عشق آنست کـــــه بـــه او نـــرسی و مــن مـــی دانم چــــــــرا …! زیــــرا در روزگار من، کسی نیست کـــه زنانه عاشق شود و مــــــــردانه بـــایستد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"....این قصه از ابتدا هم سر آمده بود.... فقط در میان قصه ما کلاغی آواره شد...."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک کتاب داستان برمیدارم، همان که تو برایم خریده بودي ... میخوانم، ورق میزنم ، میخوانم ، ورق میزنم ، شاید بفهمم من کجای قصه ی تو بودم ... !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

".....سپیده دیــــــــــــــــــــــــــرآمدی...... شـــــــب عاشــــقم کرد و رفـــــــــــــت....."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم بهش بیا گفت پاهام یخ زده......رفتم به پاش سوختم......گرم شد رفت به سوی دیگری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حال لیوانِ ترک خورده ای که پر میشود از چای داغ را میفهمی؟ حالِ دلم اینگونه است!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم گاهی چه "گرم‏"‏ میشود به یک "هستم" به یک "نترس‏"‏ به یک "غصه نخور‏"‏ به یک "لبخند‏"‏ . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به او جز از هوس چیزی نگفتند  در او جز جلوه ظاهر ندیدند به هرجا رفت در گوشش سرودند  که زن را بهر عشرت افریدند  بعضی از اقایون واقعا همینن!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی از یکی بیزاری حالت ازش بهم میخوره حاضری بمیری ولی دیگه حتی اسمشو نشنوی ولی اون بیمعرفت نمیدونه  نمیدونه چقدر دلتنگشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با من قدم قدم بزن حالا که با منی حالا که بغضی ام، حالا که سهممی با من قدم بزن، می لرزه دست و پام بی تو کجا برم، بی تو کجا بیام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـیـچ مـیدانـستـی اگـر اس ام اس "صبح بخیر عزیزم" تــو نبود هـیـچ مـیـلـی به بیدار شدن نداشتم؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــــــــــاز هم مثل همیـــــــــــشه چشماشو بست تــــــــــــا شاهزاده رویاهاش سوار بر اسب سفــــید بیاد و اونو باخودش ببره... یک دفه صدایی اونو به خودش آورد... عمه جان نمیای سر سفره عقد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ناگهان... از تصور آنکه دلت برایم تنگ شده باشد... دلم ضعف میرود... چه آرزویی بالاترازآنکه... تو به من... وابسته شده باشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق آن لحظه ام که کنارت هستم وکودک درونم از اشتیاق باتوبودن میخواهد زمین وزمان را بهم بزند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهــای سنگیـــنــی دادم. . . تــا فهمـــیـدم کـســی را کـه \"قـصـد\" مــانـدن نـدارد. . . بــایـد راهــی ڪــرد . . .!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه میگن عاشق کسیه که به عشقش نرسه اما به نظر من عاشق کسیه که با عشقش به همچی برسه ♥