بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدونم عشق دقیقا چقدره... ولی اونقد دوست دارم که هیچ وقت نتونم فراموشت کنم.....که همیشه دلم برات تنگ باشه.....که همیشه ب فکرت باشم....‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

..."هی فلانی... هی بی انصاف... هی.... تمام لحظه هایی که سرگرمی ات بودم، همهءزندگی ام بود...."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالم را ببین!!! مانند لیوان ترک بسته ای" شده ام که تحمل یک قطره دیگر را ندارد بس است" این بار دیگر میشکنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست خودم نیست گریه هام بغضی نشسته رو صدام میخوام بگم دوست دارم اما صدام در نمیاد .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـَــرسَـــم اَز آن اَســــتــــــ آنـــقـــدر پـــیــر شــویــم کـــه دَنـــدانــــی بـَــرای روی جـِـــگــــر گــــذاشـــتـَـــن نـَــداشـــتـــه بـــاشـــیـــم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنـم فرســـود و عقلـــم رفت و عشقـــم همچنان باقیستــــ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو تصویر تموم آرزوهامی نری از من بگیری آرزوهامو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی ام بسته به تار مویـت!!! انقدر زندگی ام را پـشـت گـوش نیـنداز!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی آنقدر واقعیت داری که دستهایم هوایت را در آغوش میگیرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـــدایــا ... بـه تـو مـسـپــرمِـش... امـا یـه خـواهـشــی ازت دارم... یـه روزی... یـه جـایـی... بـغـلـ ِ یـه غـریـبـه... ♣مــسـت مـسـت♣ بـــدجـوری یــاد مـن بـنـدازشــ... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق همین خنده های ساده توست ! وقتی با تمام غصه هایت میخندی تا من از تمام غصه هایم رها شوم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش ثانیه هارو بشه نگه دارم بدون تو از همه چی بیزارم میدونی خیلی تورو دوستت دارم میمیرم وقتی نیستی کنارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه تک تک ستاره ها به معنی دوست داشتن باشند من شب را به توتقدیم میکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم دوستت دارم ، نگاهی به من کرد و گفت : چندتا ؟ دستام رو بالا آوردم و تمام انگشتهای دستمو نشونش دادم اما اون به کف دستام نگاه می کرد که خالی بود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام دردها را به فراموشي سپرده ام... تمامشان را... به جز تو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیالـت راحـت باشـد , چیــزی نشـده  یک شکسـت عاطفـی سـاده ؛  دوستـش داشتـم , دوستـم داشت  دوستـش دارم , دیگـر دوستــم نـدارد  مانـــــده ام , رفتـــــه 

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدونم عشق دقیقا چقدره... ولی اونقد دوست دارم که هیچ وقت نتونم فراموشت کنم.....که همیشه دلم برات تنگ باشه.....که همیشه ب فکرت باشم....‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

..."هی فلانی... هی بی انصاف... هی.... تمام لحظه هایی که سرگرمی ات بودم، همهءزندگی ام بود...."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالم را ببین!!! مانند لیوان ترک بسته ای" شده ام که تحمل یک قطره دیگر را ندارد بس است" این بار دیگر میشکنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست خودم نیست گریه هام بغضی نشسته رو صدام میخوام بگم دوست دارم اما صدام در نمیاد .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـَــرسَـــم اَز آن اَســــتــــــ آنـــقـــدر پـــیــر شــویــم کـــه دَنـــدانــــی بـَــرای روی جـِـــگــــر گــــذاشـــتـَـــن نـَــداشـــتـــه بـــاشـــیـــم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنـم فرســـود و عقلـــم رفت و عشقـــم همچنان باقیستــــ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو تصویر تموم آرزوهامی نری از من بگیری آرزوهامو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی ام بسته به تار مویـت!!! انقدر زندگی ام را پـشـت گـوش نیـنداز!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی آنقدر واقعیت داری که دستهایم هوایت را در آغوش میگیرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـــدایــا ... بـه تـو مـسـپــرمِـش... امـا یـه خـواهـشــی ازت دارم... یـه روزی... یـه جـایـی... بـغـلـ ِ یـه غـریـبـه... ♣مــسـت مـسـت♣ بـــدجـوری یــاد مـن بـنـدازشــ... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق همین خنده های ساده توست ! وقتی با تمام غصه هایت میخندی تا من از تمام غصه هایم رها شوم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش ثانیه هارو بشه نگه دارم بدون تو از همه چی بیزارم میدونی خیلی تورو دوستت دارم میمیرم وقتی نیستی کنارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه تک تک ستاره ها به معنی دوست داشتن باشند من شب را به توتقدیم میکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم دوستت دارم ، نگاهی به من کرد و گفت : چندتا ؟ دستام رو بالا آوردم و تمام انگشتهای دستمو نشونش دادم اما اون به کف دستام نگاه می کرد که خالی بود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام دردها را به فراموشي سپرده ام... تمامشان را... به جز تو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیالـت راحـت باشـد , چیــزی نشـده  یک شکسـت عاطفـی سـاده ؛  دوستـش داشتـم , دوستـم داشت  دوستـش دارم , دیگـر دوستــم نـدارد  مانـــــده ام , رفتـــــه