بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی میفهمی عاشق شدی دیگه دوست نداری بخوابی چون حقیقت قشنگ تر از رویاهات شده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو تنها دعای قشنگ منی مبادا کسی از خدا بی خبر برای خودش دعایت کند..................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم "هواشو" کرده! هوای کسی که الان با یکی دیگه زیره سقفه کسی که نفسای یه نفر دیگه توی "هواشه".. و شاید.. دلش "هوامو" کرده!!!! شاید!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر هیچ حسی به درد من نمیخورد!! وقتی نیستی تا ببینم، صدایت را بشنوم، تنت را بو کنم، طعم بودنت را بچشم و لمس کنم وجودت را .. "نمیخواهم این پنج حس را"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميرود و من پشت سرش آب نميريزم ،وقتي هواي رفتن دارد دريا را هم به پايش بريزي بر نميگردد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست خوبه ، نه بی وفا زندگی خوبه ، نه بی صفا عشق خوبه ، نه بی معشوق من خوبم ، نه بی تو !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی شاید همین باشد ، یک فریب ساده و کوچک ، آن هم از دست کسی که تو دنیا را جز با او و جز برای او نمی خواهی !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گـرسـنـــــه ام گـذاشـتـى ... تـا حـريصـم كنـى تـا جـذبـت شــوم تـا اسـيرت شـوم امـا نـدانـستـى كه يك عاشق گرسنـه حـريص كه شود به هر آغـوشـى چنـگ ميـزنـد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دارم ميسوزم... از آتيش عشق كسي كه مثل آب روان از همه خاطراتمون راحت گذر كرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در قفس افتاده ام فکر رهایی نیستم /دل به عشقت داده ام فکر جدایی نیستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوسش دارم هرچند که هرگز مراندیده است باصدایش زندگی میکنم هرچند تابه حال سلام مرا نشنیده است اوبرای من اشناترین است درحالی که اوحتی نام مرانمیداند می خواهم همه چیز را به اوبگویم اما غرورم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق که میشوی… مواظب خودت باش شبهای باقیمانده عمرت به این سادگیها نخواهند گذشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در انتــهـــاي نگـــاهـــت درست در آنــ نــقـطه ي بي انــتـهــا آنــــجــــاست كــه آرامــ مــي گـــيـــرمــ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــی دونــی؟! از تمــ ـــوم دنـیا یــک نفـــ ــر هســـت نـــمی خــواهــم برایـــم بمــیـ ــرد مــــی خواهــم برایـــم زنــ ــدگـــی کنـــد . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد داره ... به یکی بگی دوستت دارم ! ولی !! نقش چهره ی یکی دیگه توذهنت تازه شه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــن از تــــکرار ِ نـــام ِ تــو در قـــلـــب ِ خــویــــش هـــزار شــــــعر میسازمتــو بـه ایـــن دســت سازه هـــای ِ مــن نخـند عشق را صادقانه بـــــاور کــــن ...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی میفهمی عاشق شدی دیگه دوست نداری بخوابی چون حقیقت قشنگ تر از رویاهات شده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو تنها دعای قشنگ منی مبادا کسی از خدا بی خبر برای خودش دعایت کند..................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم "هواشو" کرده! هوای کسی که الان با یکی دیگه زیره سقفه کسی که نفسای یه نفر دیگه توی "هواشه".. و شاید.. دلش "هوامو" کرده!!!! شاید!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر هیچ حسی به درد من نمیخورد!! وقتی نیستی تا ببینم، صدایت را بشنوم، تنت را بو کنم، طعم بودنت را بچشم و لمس کنم وجودت را .. "نمیخواهم این پنج حس را"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميرود و من پشت سرش آب نميريزم ،وقتي هواي رفتن دارد دريا را هم به پايش بريزي بر نميگردد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست خوبه ، نه بی وفا زندگی خوبه ، نه بی صفا عشق خوبه ، نه بی معشوق من خوبم ، نه بی تو !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی شاید همین باشد ، یک فریب ساده و کوچک ، آن هم از دست کسی که تو دنیا را جز با او و جز برای او نمی خواهی !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گـرسـنـــــه ام گـذاشـتـى ... تـا حـريصـم كنـى تـا جـذبـت شــوم تـا اسـيرت شـوم امـا نـدانـستـى كه يك عاشق گرسنـه حـريص كه شود به هر آغـوشـى چنـگ ميـزنـد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دارم ميسوزم... از آتيش عشق كسي كه مثل آب روان از همه خاطراتمون راحت گذر كرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در قفس افتاده ام فکر رهایی نیستم /دل به عشقت داده ام فکر جدایی نیستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوسش دارم هرچند که هرگز مراندیده است باصدایش زندگی میکنم هرچند تابه حال سلام مرا نشنیده است اوبرای من اشناترین است درحالی که اوحتی نام مرانمیداند می خواهم همه چیز را به اوبگویم اما غرورم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق که میشوی… مواظب خودت باش شبهای باقیمانده عمرت به این سادگیها نخواهند گذشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در انتــهـــاي نگـــاهـــت درست در آنــ نــقـطه ي بي انــتـهــا آنــــجــــاست كــه آرامــ مــي گـــيـــرمــ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــی دونــی؟! از تمــ ـــوم دنـیا یــک نفـــ ــر هســـت نـــمی خــواهــم برایـــم بمــیـ ــرد مــــی خواهــم برایـــم زنــ ــدگـــی کنـــد . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد داره ... به یکی بگی دوستت دارم ! ولی !! نقش چهره ی یکی دیگه توذهنت تازه شه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــن از تــــکرار ِ نـــام ِ تــو در قـــلـــب ِ خــویــــش هـــزار شــــــعر میسازمتــو بـه ایـــن دســت سازه هـــای ِ مــن نخـند عشق را صادقانه بـــــاور کــــن ...