بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاش تولحظه هاي زندگي مناميفهميدي!مني كه دوست داشتموهيچ وقت نتركيدمت!اماتوسراسرپربودي از غرور منابدشكستي!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه کسی ازم پرسید: یارت چگونه بود؟ میگم:نامرد نبود،تا آخرش بود، اماقسمت نبود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماجرای ِ این چشم هایت چیست ، هر که دید چشم بسته عاشق شُد ..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو این دنیای آرومی که میبینی فقط آغوشتو هر لحظه کم دارم همش دلتنگتم با این که اینجایی نمیخوام لحظه ای چشم از تو بردارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک صندلی خالی کنار رویاهام از آن توست بنشینی یا بروی ، دوستت دارم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا.... آنکه در تنهاترین تنهاییم تنهای تنهایم گذاشت ، در تنهاترین تنهاییش تنهای تنهایش نذار....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گل در بر و می درکف و معشوق به کام است / سلطان جهانم به چنین روزغلام است گوشمع میارید دراین جمع که امشب/درمجلس ما ماه رخ دوست تمام است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کم کم بهت ثابت میشه  که اگر دروغ اول را راحت بخشیدی  منتظر دروغ های بعدی با وقاحت بیشتر باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفته بودی میمانی انگار صدایت قطع و وصل شده بود و گفته بودی میهمانی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کودک درونم دلتنگی میکند برایت... بچه است دیگر... نمیفهمد فاصله یعنی چه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جـــــــز برند زیبایِِِِِِِِِِِِـــــــــــــــ نــــــــــامــــــ تــــــــو هیــــــــچ تن پـــوشیِِِِِِِِِِِِِِِِِِِــــــــــ بــــه تــــــــن مـــــــن نمی ایــــــد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واســـه من کافیـــه اینکــه توازمـــن خـــاطره داری بیـــادشون که میـــفتی واســـه مـــن وقت میــــذاری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گیر کرده ام عجیب میان "حقیقت"و"تو".......... تو در طالع من هستی ولی در شناسنامه او............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قایــقت میــشوم بآدبآنم باش، بـــگذار هـــَــرچه حرف پشتــمان میزنند "مـــــردم"، بــاد هـــوا شود دورترمان کنـــد. . . . . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میشد دیوانه ات نباشم تا مرا با آستین هایم به قلبت گره نزنی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل میگیردومیمیرد وهیچکس سراغی از آن نمیگیرد ادعای خداپرستیمان دنیاراسیاه کرده  ولی  یاد نداریم چراخلق شده ایم  غرورمان رابیش ازایمان باور داریم حتی بیش از عشق

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاش تولحظه هاي زندگي مناميفهميدي!مني كه دوست داشتموهيچ وقت نتركيدمت!اماتوسراسرپربودي از غرور منابدشكستي!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه کسی ازم پرسید: یارت چگونه بود؟ میگم:نامرد نبود،تا آخرش بود، اماقسمت نبود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماجرای ِ این چشم هایت چیست ، هر که دید چشم بسته عاشق شُد ..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو این دنیای آرومی که میبینی فقط آغوشتو هر لحظه کم دارم همش دلتنگتم با این که اینجایی نمیخوام لحظه ای چشم از تو بردارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک صندلی خالی کنار رویاهام از آن توست بنشینی یا بروی ، دوستت دارم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا.... آنکه در تنهاترین تنهاییم تنهای تنهایم گذاشت ، در تنهاترین تنهاییش تنهای تنهایش نذار....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گل در بر و می درکف و معشوق به کام است / سلطان جهانم به چنین روزغلام است گوشمع میارید دراین جمع که امشب/درمجلس ما ماه رخ دوست تمام است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کم کم بهت ثابت میشه  که اگر دروغ اول را راحت بخشیدی  منتظر دروغ های بعدی با وقاحت بیشتر باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفته بودی میمانی انگار صدایت قطع و وصل شده بود و گفته بودی میهمانی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کودک درونم دلتنگی میکند برایت... بچه است دیگر... نمیفهمد فاصله یعنی چه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جـــــــز برند زیبایِِِِِِِِِِِِـــــــــــــــ نــــــــــامــــــ تــــــــو هیــــــــچ تن پـــوشیِِِِِِِِِِِِِِِِِِِــــــــــ بــــه تــــــــن مـــــــن نمی ایــــــد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واســـه من کافیـــه اینکــه توازمـــن خـــاطره داری بیـــادشون که میـــفتی واســـه مـــن وقت میــــذاری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گیر کرده ام عجیب میان "حقیقت"و"تو".......... تو در طالع من هستی ولی در شناسنامه او............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قایــقت میــشوم بآدبآنم باش، بـــگذار هـــَــرچه حرف پشتــمان میزنند "مـــــردم"، بــاد هـــوا شود دورترمان کنـــد. . . . . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میشد دیوانه ات نباشم تا مرا با آستین هایم به قلبت گره نزنی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل میگیردومیمیرد وهیچکس سراغی از آن نمیگیرد ادعای خداپرستیمان دنیاراسیاه کرده  ولی  یاد نداریم چراخلق شده ایم  غرورمان رابیش ازایمان باور داریم حتی بیش از عشق