بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی عشق یعنی چی؟ یعنی زندگی روحت در جسمی دیگر...! یعنی بیگانه شدن با خود...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حتی اگه دیدن تو برام بشه خیلی محال/مهم اینه دوستت دارم،فاصله ها رو بی خیال

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـاهِ مـن غُصـِ ه نخور ! زنـدگی خوب داره و زشــت ! خُدا رو چـه دیدی ؟! شایـد ؛ فـردامون باشـه بهشت ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميگويند:عشق آنست كه به اونرسی..!
ومن ميدانم چرا..!
زيرادرروزگارمن،كسی نيست كه زنانه عاشق شودومردانه بايستد..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اغوشی می خواهم که در ان گریه کنم...تمام قهوه های مبادا هم مشکلی را حل نمی کند وقتی اغوشی برای روز های مبادا ندارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بازگشتی ای بهار آرزو اما چه سود !
باغ هستی با خزان نیستی درگیر بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نکند تو ای پرنده بپری از آسمانم/نکند خدا نکرده که بدون تو بمانم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من عاشقانه هایم را روی همین دیوار مجازی می نویسم !  از لج تـو . . . از لج خـودم . . .  که حاضر نبودیم یک بار  این ها را واقعی به هم بگوییم. . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندازه پنـــــــــــــــج دَقـــــــــــیقـــه.. نه بیشتــر... دلــــم می خواست بغلت کنم. محــــکم...همین...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارام گفت دلتنگم.چیزی نگفتم تکرار کرد وهی ناز کردم؛بلند گفت و هی سکوت کردم خیال میکردم همیشه هست  رفت و من ماندم و این غرور لعنتی..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دروغ گفته اند که دنیا این همه کهکشان دارد دنیای من خلاصه میشود! در عرض شانه هایِ مردانه تو...دروغ گفته اند که دنیا این همه کهکشان دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سنگین ترین غروب من لحظه ی بی تو بودن است اگر ماندم که می آیم به سویت  اگر مردم فدای تار مویت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عبور ميكنم هر روز از كنار نيمكت هاي خالي پارك طوري كه انگار كسي در آخرين نيمكت انتظارم را ميكشد! و به آنجا كه ميرسم بايد وانمود كنم كه: "بـــاز ديـــر رسيـــده ام..."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در کجا رسم بر این است که عاشق نشوی ؟ / باغبان باشی و دلتنگ شقایق نشوی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا کفر نمی گویم...... پریشانم پریشانم..... چه میخواهی تو از جانم نمیدانم نمیدانم مرا بی آنکه خود خواهم اسیر عاشقی کردی تو مسؤلی خداوندا تو این درد جدایی........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خائن بودن که راحته ! یه کار سخت تر مثل وفادار بودن رو امتحان کن !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی عشق یعنی چی؟ یعنی زندگی روحت در جسمی دیگر...! یعنی بیگانه شدن با خود...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حتی اگه دیدن تو برام بشه خیلی محال/مهم اینه دوستت دارم،فاصله ها رو بی خیال

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـاهِ مـن غُصـِ ه نخور ! زنـدگی خوب داره و زشــت ! خُدا رو چـه دیدی ؟! شایـد ؛ فـردامون باشـه بهشت ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميگويند:عشق آنست كه به اونرسی..!
ومن ميدانم چرا..!
زيرادرروزگارمن،كسی نيست كه زنانه عاشق شودومردانه بايستد..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اغوشی می خواهم که در ان گریه کنم...تمام قهوه های مبادا هم مشکلی را حل نمی کند وقتی اغوشی برای روز های مبادا ندارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بازگشتی ای بهار آرزو اما چه سود !
باغ هستی با خزان نیستی درگیر بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نکند تو ای پرنده بپری از آسمانم/نکند خدا نکرده که بدون تو بمانم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من عاشقانه هایم را روی همین دیوار مجازی می نویسم !  از لج تـو . . . از لج خـودم . . .  که حاضر نبودیم یک بار  این ها را واقعی به هم بگوییم. . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندازه پنـــــــــــــــج دَقـــــــــــیقـــه.. نه بیشتــر... دلــــم می خواست بغلت کنم. محــــکم...همین...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارام گفت دلتنگم.چیزی نگفتم تکرار کرد وهی ناز کردم؛بلند گفت و هی سکوت کردم خیال میکردم همیشه هست  رفت و من ماندم و این غرور لعنتی..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دروغ گفته اند که دنیا این همه کهکشان دارد دنیای من خلاصه میشود! در عرض شانه هایِ مردانه تو...دروغ گفته اند که دنیا این همه کهکشان دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سنگین ترین غروب من لحظه ی بی تو بودن است اگر ماندم که می آیم به سویت  اگر مردم فدای تار مویت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عبور ميكنم هر روز از كنار نيمكت هاي خالي پارك طوري كه انگار كسي در آخرين نيمكت انتظارم را ميكشد! و به آنجا كه ميرسم بايد وانمود كنم كه: "بـــاز ديـــر رسيـــده ام..."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در کجا رسم بر این است که عاشق نشوی ؟ / باغبان باشی و دلتنگ شقایق نشوی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا کفر نمی گویم...... پریشانم پریشانم..... چه میخواهی تو از جانم نمیدانم نمیدانم مرا بی آنکه خود خواهم اسیر عاشقی کردی تو مسؤلی خداوندا تو این درد جدایی........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خائن بودن که راحته ! یه کار سخت تر مثل وفادار بودن رو امتحان کن !