بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی نیست زانئهایم رادرآغوش میگیرم تاهمه بدانند آغوشم جای هرکسی نیست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمت هزاران مزرعه تریاک تازه است آدم به چشمهای تو معتاد میشود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از آرزوهام اینه که یه روزی بهم برسیم و من و تو تبدیل به ما شویم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مست شد... خواست که ساغر شکند! عهد شکست... فرق پیمانه و پیمان ز کجا داند، مست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگرانت میشم.... نازکی..رنجوری... توی ظاهر اما... سرکشی...مغروری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میترسم خسته شوی از اینکه هر شب "تو" به خوابم می آیی. آدرس خوابهایت را بده تا امشب "من" به بازدید بیایم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هواتو کردم.. منه حیرون تو این روزا هواتو کردم! هوایی میشم.. همون روزا که می بینم هوامو داری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــ ـ ـ ـن تـــمـــامــ دوســـت نــداشــتــن هــايــتــ را بــا دوســت داشــتــنــت تــلافــي مــي كــنــم ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از لذت هایی که تا آخر عمر دارم اینه که: بخوابم و هی تورو خواب ببینم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزها در فكروشب ها خواب ميبيم تورا/ خواب شب بيهوده است بيدار ميخواهم تورا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچگاه مهمان های سرزده را دوست نداشتم... در کودکی با آنها قهر میکردم...! دربزرگی ازآنها فرار... اما... کاش قهرکردن یا فرار کردن را بلد بودم زمانی که... ع♥ش♥ق سرزده به قلبم پا گذاشت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم این بار هوای توبه سردهم... اما هرچه میکنم من بازهم هوای تو به سردارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای دست... واسه یبارم که شده اینجا بنویس! بنویس"آقا خاطرت واسم یک دنیا عزیزه" نمی نوشتم شرمنده اشکایی که پای پرونده ام برام ریخت میشدم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی چرا بغل کردن قشنگه؟؟؟ چون طرف راستت که قلب نیست همیشه خالیه…. وقتی بغلش میکنی قلب اونه که پرش میکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها کسی که میتونی راز دلتو باهاش در میون بذاری ... جای دوری نرو ... همون دل خودته.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می خوام اونقــــــــــــــدر خودخواهانه بغـــــلت کـنــم؛کــه جای ضـــــــربان قلبــــــــم روی تنت بمونه.....

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی نیست زانئهایم رادرآغوش میگیرم تاهمه بدانند آغوشم جای هرکسی نیست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمت هزاران مزرعه تریاک تازه است آدم به چشمهای تو معتاد میشود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از آرزوهام اینه که یه روزی بهم برسیم و من و تو تبدیل به ما شویم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مست شد... خواست که ساغر شکند! عهد شکست... فرق پیمانه و پیمان ز کجا داند، مست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگرانت میشم.... نازکی..رنجوری... توی ظاهر اما... سرکشی...مغروری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میترسم خسته شوی از اینکه هر شب "تو" به خوابم می آیی. آدرس خوابهایت را بده تا امشب "من" به بازدید بیایم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هواتو کردم.. منه حیرون تو این روزا هواتو کردم! هوایی میشم.. همون روزا که می بینم هوامو داری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــ ـ ـ ـن تـــمـــامــ دوســـت نــداشــتــن هــايــتــ را بــا دوســت داشــتــنــت تــلافــي مــي كــنــم ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از لذت هایی که تا آخر عمر دارم اینه که: بخوابم و هی تورو خواب ببینم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزها در فكروشب ها خواب ميبيم تورا/ خواب شب بيهوده است بيدار ميخواهم تورا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچگاه مهمان های سرزده را دوست نداشتم... در کودکی با آنها قهر میکردم...! دربزرگی ازآنها فرار... اما... کاش قهرکردن یا فرار کردن را بلد بودم زمانی که... ع♥ش♥ق سرزده به قلبم پا گذاشت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم این بار هوای توبه سردهم... اما هرچه میکنم من بازهم هوای تو به سردارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای دست... واسه یبارم که شده اینجا بنویس! بنویس"آقا خاطرت واسم یک دنیا عزیزه" نمی نوشتم شرمنده اشکایی که پای پرونده ام برام ریخت میشدم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی چرا بغل کردن قشنگه؟؟؟ چون طرف راستت که قلب نیست همیشه خالیه…. وقتی بغلش میکنی قلب اونه که پرش میکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها کسی که میتونی راز دلتو باهاش در میون بذاری ... جای دوری نرو ... همون دل خودته.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می خوام اونقــــــــــــــدر خودخواهانه بغـــــلت کـنــم؛کــه جای ضـــــــربان قلبــــــــم روی تنت بمونه.....