بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگو كي اومده؟ ما تو كلاست نبوديم؟ سرتا پامون قيمت مارك لباسش نبوديم؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق ما آتشی است که هیچ آتش نشانی نمی تواند آن را خاموش کند.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تامیرودخشک شودعرق قلبم...دوباره نامی ازتو وبازهم تب میکندقلبم... اگه خوشت نیومده لایک نکن...مهم نست...فقط خاستم حرف دلم بزنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخواستم پاکت کنم. تمام حرفاتو احساساتو دوس داشتناتو. ولی یه دفه ارور داد: "حجم فایل بسیار زیاد است.‏"‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیــــراهہ هم... براے خوכش راهیســـت !! وقتے... قــــرار باشـכ ! مـــرا بہ تـــــو برسانــכ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑــﺎﺑــﺎ ﺩﻣــﺖ ﮔـــﺮﻡ ، ﻟــﻔـــﻈـــﺖ ﺳـــﺮﺩﻩ ﻭ ﺳـــﺮﺕ ﮔـــﺮﻡ !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوایی رو که تو نفـــــــــــس میکشی دارم راه میرم بــــــــــغل میکنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"زخم ها خوب می شوند.....اما.... خوب شدن با روز اول شدن خیـــــــــــلی فــــــــــــرق دارد...."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نباش حرفی نیست... انجا که باید باشی هستی! اینجا درقلبم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماهی از بی ابی نمیمیرد...بالا و پایین پریدنش را بنگر...به خاطر دوری از اب خودش را می کشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا همه خوبن خیالت راحت!من مانده ام و چهار تا هم صحبت! این گوشه نشسته ایم و دلتنگ تو ایم... من,عشق,خدا,عقربه های ساعت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازلیـــوان هـــا بــه لیـــوان شـــکستــــه فکــــر میکنــــی... ععاز انــــسان هــا بــــه کســــی کـــه بـــه دســـت نیـــــاورده ای،کســـــی کـــــه از دســـــت داده ای!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باور کن رفیق هم بغض هیچ نعمتی بالاتر از احساس نیست و حتی غم میتواند دریچه ای به سوی حقیقت باشد,...نقطه چین را باور کن و تا ابد عشق را خدا را نفس بکش....!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همینکه در"دلم" باشی "غمی" نیست بمان چون "ماندنت" کارکمی نیست!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر دلتنگ حضورت هستم کاش تصویرت نفس میکشید..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نميدانم چه رازيست بين دل و دستم  از دستم رفت به هرچيز كه دل بستم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگو كي اومده؟ ما تو كلاست نبوديم؟ سرتا پامون قيمت مارك لباسش نبوديم؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق ما آتشی است که هیچ آتش نشانی نمی تواند آن را خاموش کند.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تامیرودخشک شودعرق قلبم...دوباره نامی ازتو وبازهم تب میکندقلبم... اگه خوشت نیومده لایک نکن...مهم نست...فقط خاستم حرف دلم بزنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخواستم پاکت کنم. تمام حرفاتو احساساتو دوس داشتناتو. ولی یه دفه ارور داد: "حجم فایل بسیار زیاد است.‏"‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیــــراهہ هم... براے خوכش راهیســـت !! وقتے... قــــرار باشـכ ! مـــرا بہ تـــــو برسانــכ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑــﺎﺑــﺎ ﺩﻣــﺖ ﮔـــﺮﻡ ، ﻟــﻔـــﻈـــﺖ ﺳـــﺮﺩﻩ ﻭ ﺳـــﺮﺕ ﮔـــﺮﻡ !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوایی رو که تو نفـــــــــــس میکشی دارم راه میرم بــــــــــغل میکنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"زخم ها خوب می شوند.....اما.... خوب شدن با روز اول شدن خیـــــــــــلی فــــــــــــرق دارد...."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نباش حرفی نیست... انجا که باید باشی هستی! اینجا درقلبم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماهی از بی ابی نمیمیرد...بالا و پایین پریدنش را بنگر...به خاطر دوری از اب خودش را می کشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا همه خوبن خیالت راحت!من مانده ام و چهار تا هم صحبت! این گوشه نشسته ایم و دلتنگ تو ایم... من,عشق,خدا,عقربه های ساعت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازلیـــوان هـــا بــه لیـــوان شـــکستــــه فکــــر میکنــــی... ععاز انــــسان هــا بــــه کســــی کـــه بـــه دســـت نیـــــاورده ای،کســـــی کـــــه از دســـــت داده ای!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باور کن رفیق هم بغض هیچ نعمتی بالاتر از احساس نیست و حتی غم میتواند دریچه ای به سوی حقیقت باشد,...نقطه چین را باور کن و تا ابد عشق را خدا را نفس بکش....!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همینکه در"دلم" باشی "غمی" نیست بمان چون "ماندنت" کارکمی نیست!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر دلتنگ حضورت هستم کاش تصویرت نفس میکشید..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نميدانم چه رازيست بين دل و دستم  از دستم رفت به هرچيز كه دل بستم