بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای دیر آمده...مرو شتابان... که هیچ کس برای من مثل" تو "نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حـﺴـﺎﺩﺗـــ ؟!!! ﺧـﺴـﺎﺳﺘــ ؟!!! ﺍﺳـﻤَﺸﻮ ﻫﺮ ﭼـﻲ ﻣــﻲ ﺧـﻮﺍﻱ ﺑذﺍﺭ . . . ﺍﻣـﺎ ﺑـﺎﻭﺭ ﮐـﻦ . . . ﺁﻏـﻮﺵِ ﺗــُﻮ ﻓﻘـﻂ ﺳـﻬﻤــِ ﺍﺣﺴـﺎﺱِ ﻣـَﻨﻪ . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من دیوانه نیستم . . . . من فقط در خیالم با خیالت بی خیال عالمم . . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من بودم و دل بود و  کناری و فراغی این عشق کجا بود که ناگه به میان جست؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــــــــــــــــــــــن ...کاری به دنیا و قانونــاش نــدارم... چشمای عشقــــــم خودش یه دنیاس⊙▽⊙ قانونش هم اینه مالــــــه من باشــــــه · فهمیدی عشقم؟؟؟؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتیاد هم دلیل زیبایی است برای مردن وقتی که تزریق هوای تو باشد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من بی تو از قهوه تلخ  تلخترم  شیرینم کجای ؟ من با تو  در انتظار مجنون بودم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لذتـــي بالاتر از اين نيست كه در دنيـــا كسي را بيابـــي كه جهـــان را مثل تـــو ببينـــد.... اينگونـــه مي فهميم كه ديوانـــه نبوده ايــم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کَسیـ نمیدُونــــھ... مَــنـ تو عُمـــــرَمــ... شَــباییــ دارَمـــ.. کِـــھ خودشِــونــ چَــند روز طــولــ میکِشَــنــ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مپرس از من چرا در پیله مهر تو محبوسم ، که عشق از پیله های مرده هم پروانه می سازد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حال خوبیه دیوونگی با تو چقد دوس دارم دیوونگی هاتو حال ما دو تا همینه همیشه  هیشکی مثل ما دیوونه نمیشه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتـــه بودم به كســـي عشق نخـــواهم ورزيـــد.... آمـــدي و همه ي فرضيـــه ها بر هم ريخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای اینکه بفهمی عشقت چقدر در من نفوذ کرده فقط باید با نظریه کوانتومی دنبالش بگردی... شک دارم که حتی کوچکترین واحد جهان حتی فمتو بتونه تشخیصش بده تو عشقت یه واحد جدیده❤️❤️❤️

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با سیگار کشیدن کسی مرد نشد ولی با نامردی ها خیلی ها سیگاری شدند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﭼـﺸـﻤـﻬـﺎ ﺭﺍ ﺷـﺴـﺘﻢ ... ﺟـﻮﺭ ﺩﯾـﮕـﺮ ﺩﯾـﺪﻡ ... ﺑـﺎﺯ ﻫـﻢ ﻓـﺮﻗـﯽ ﻧـﺪﺍﺷـﺖ ... ﺗـــــﻮ ﻫـﻤـﺎﻥ ﺑـﻮﺩﯼ ﮐـﻪ ﺑـﺎﯾﺪ ﺩﻭﺳـﺖ ﺩﺍﺷـﺖ …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن نم نم باران است کم کم می آید و به درازا می کشد .... بارانی دوستت دارم ....

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای دیر آمده...مرو شتابان... که هیچ کس برای من مثل" تو "نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حـﺴـﺎﺩﺗـــ ؟!!! ﺧـﺴـﺎﺳﺘــ ؟!!! ﺍﺳـﻤَﺸﻮ ﻫﺮ ﭼـﻲ ﻣــﻲ ﺧـﻮﺍﻱ ﺑذﺍﺭ . . . ﺍﻣـﺎ ﺑـﺎﻭﺭ ﮐـﻦ . . . ﺁﻏـﻮﺵِ ﺗــُﻮ ﻓﻘـﻂ ﺳـﻬﻤــِ ﺍﺣﺴـﺎﺱِ ﻣـَﻨﻪ . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من دیوانه نیستم . . . . من فقط در خیالم با خیالت بی خیال عالمم . . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من بودم و دل بود و  کناری و فراغی این عشق کجا بود که ناگه به میان جست؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــــــــــــــــــــــن ...کاری به دنیا و قانونــاش نــدارم... چشمای عشقــــــم خودش یه دنیاس⊙▽⊙ قانونش هم اینه مالــــــه من باشــــــه · فهمیدی عشقم؟؟؟؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتیاد هم دلیل زیبایی است برای مردن وقتی که تزریق هوای تو باشد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من بی تو از قهوه تلخ  تلخترم  شیرینم کجای ؟ من با تو  در انتظار مجنون بودم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لذتـــي بالاتر از اين نيست كه در دنيـــا كسي را بيابـــي كه جهـــان را مثل تـــو ببينـــد.... اينگونـــه مي فهميم كه ديوانـــه نبوده ايــم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کَسیـ نمیدُونــــھ... مَــنـ تو عُمـــــرَمــ... شَــباییــ دارَمـــ.. کِـــھ خودشِــونــ چَــند روز طــولــ میکِشَــنــ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مپرس از من چرا در پیله مهر تو محبوسم ، که عشق از پیله های مرده هم پروانه می سازد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حال خوبیه دیوونگی با تو چقد دوس دارم دیوونگی هاتو حال ما دو تا همینه همیشه  هیشکی مثل ما دیوونه نمیشه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتـــه بودم به كســـي عشق نخـــواهم ورزيـــد.... آمـــدي و همه ي فرضيـــه ها بر هم ريخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای اینکه بفهمی عشقت چقدر در من نفوذ کرده فقط باید با نظریه کوانتومی دنبالش بگردی... شک دارم که حتی کوچکترین واحد جهان حتی فمتو بتونه تشخیصش بده تو عشقت یه واحد جدیده❤️❤️❤️

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با سیگار کشیدن کسی مرد نشد ولی با نامردی ها خیلی ها سیگاری شدند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﭼـﺸـﻤـﻬـﺎ ﺭﺍ ﺷـﺴـﺘﻢ ... ﺟـﻮﺭ ﺩﯾـﮕـﺮ ﺩﯾـﺪﻡ ... ﺑـﺎﺯ ﻫـﻢ ﻓـﺮﻗـﯽ ﻧـﺪﺍﺷـﺖ ... ﺗـــــﻮ ﻫـﻤـﺎﻥ ﺑـﻮﺩﯼ ﮐـﻪ ﺑـﺎﯾﺪ ﺩﻭﺳـﺖ ﺩﺍﺷـﺖ …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن نم نم باران است کم کم می آید و به درازا می کشد .... بارانی دوستت دارم ....