بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه خوب! که من بهشت را به بوسه های تو بخشیدم! حالا همه جا بوی بهشت دارد و من،عطر بوسه های تو را!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بذار یه دیونه هر چه قدر می خواد نگات کنه....، اما نذار یه نــ ـــ ــگـــ ـــاه دیونت کنه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر شب به شوق دیدنت دل را مهیا میکنم اما غم نادیدنت با گریه خوابم میکند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی آدم  ناخواسته چقدر دلش لک میزنه؛ یه SMS براش بیاد  بگه دلم خیلی واست تنگ شده! هیچ وقت ازم دور نشو!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بین یار و بار یک نقطه اضافی است تو کدامی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم هایم عشق را فریاد میزنند... دست هایم .. گریه هایم .. حتی خنده هام .. چه کسی گفته بود:(عاشق فریاد نمی زند؟)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درکناری ازخانه ی ما اتاقیست سردوابی تخت وگیتارکهنه ی مــن عکس یک زن به دیواری زنی زیبارویوخندان یارمن بوداودورانـــــــــی کنون من ماندمومن گیتاریوسیگاروتنهایی. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رمضان ماه خداست و تو ماه منی ...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیبایی و برای همکلاسیهات دیونگی یه حس تکراری شده.... استادها و هم کلاسی هات هیچ....برای تو....یک دانشگاه سیگاری شده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مترسک را دار زدند به جرم دوستی با برنده که مبادا تاراج مزرعه ای را به بوسه ای فروخته باشد ...راست میگفت سهراب 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کافی است قـــ ـــ ـــلبت کــمـی بی احتــیــاط قـــدم بردارد و پـــایــش گــیـــر کــند به نــ ـــ ـــگـــــاه دیــ ــگری آنجاست که عـ ــ ـشــق آغــ ـاز می شود ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می توان هر لحظه... هر جا... عاشق و دلداده بودن پر غرور چون آبشاران بودن... اما ساده بودن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم شهر ارزو كردند باران ببارد ولي خبر نداشتند مترسك فقط دلبسته ي سايه ي خود بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلمو دست تو دادم من دلتنگ احساسی نمیذاری ک تنها شم تو رو من خیلی حساسی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتنــــت  آن قدرها که فکر می کنی فاجعه نیست  من مثل بیدهای مجنون ایستاده می میرم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادم ها گاهی انقدر به راحتی همه چیز را فراموش میکنند که تو شک می کنی که شاید ان چیزها اصلا وجود نداشته اند.... جز در خیال تو...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه خوب! که من بهشت را به بوسه های تو بخشیدم! حالا همه جا بوی بهشت دارد و من،عطر بوسه های تو را!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بذار یه دیونه هر چه قدر می خواد نگات کنه....، اما نذار یه نــ ـــ ــگـــ ـــاه دیونت کنه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر شب به شوق دیدنت دل را مهیا میکنم اما غم نادیدنت با گریه خوابم میکند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی آدم  ناخواسته چقدر دلش لک میزنه؛ یه SMS براش بیاد  بگه دلم خیلی واست تنگ شده! هیچ وقت ازم دور نشو!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بین یار و بار یک نقطه اضافی است تو کدامی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم هایم عشق را فریاد میزنند... دست هایم .. گریه هایم .. حتی خنده هام .. چه کسی گفته بود:(عاشق فریاد نمی زند؟)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درکناری ازخانه ی ما اتاقیست سردوابی تخت وگیتارکهنه ی مــن عکس یک زن به دیواری زنی زیبارویوخندان یارمن بوداودورانـــــــــی کنون من ماندمومن گیتاریوسیگاروتنهایی. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رمضان ماه خداست و تو ماه منی ...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیبایی و برای همکلاسیهات دیونگی یه حس تکراری شده.... استادها و هم کلاسی هات هیچ....برای تو....یک دانشگاه سیگاری شده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مترسک را دار زدند به جرم دوستی با برنده که مبادا تاراج مزرعه ای را به بوسه ای فروخته باشد ...راست میگفت سهراب 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کافی است قـــ ـــ ـــلبت کــمـی بی احتــیــاط قـــدم بردارد و پـــایــش گــیـــر کــند به نــ ـــ ـــگـــــاه دیــ ــگری آنجاست که عـ ــ ـشــق آغــ ـاز می شود ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می توان هر لحظه... هر جا... عاشق و دلداده بودن پر غرور چون آبشاران بودن... اما ساده بودن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم شهر ارزو كردند باران ببارد ولي خبر نداشتند مترسك فقط دلبسته ي سايه ي خود بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلمو دست تو دادم من دلتنگ احساسی نمیذاری ک تنها شم تو رو من خیلی حساسی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتنــــت  آن قدرها که فکر می کنی فاجعه نیست  من مثل بیدهای مجنون ایستاده می میرم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادم ها گاهی انقدر به راحتی همه چیز را فراموش میکنند که تو شک می کنی که شاید ان چیزها اصلا وجود نداشته اند.... جز در خیال تو...