بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدای تو از جنس آرامشه نذار حسه آرامشم گم بشه صدام کت تا قفل دلم باز شه صدام بذار عشق آغاز بشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دنیا اگر صدایی بماند آن صدای ع ش ق است و موسیقی ست که تنها کلام گویای عاشقان است....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی ک با رفتنش خوشبختی رو ازت میگیرہ چہ جوری میتونہ بہت بگہ روزی ھزار بار برات آرزوی خوشبختی میکنم!!!؟؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چگونه می شود به زخم های پا گفت تمام راه های رفته اشتباه بوده است......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بازی حکم یادم دادوقتی"تک"باشی ازشاهم سرتری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من نیز گاهی به ستارگانِ آسمان نگاه کردم اما نه همه را فقط آن ها که رنگشان شبیه تر بود به درخشش چشمانت!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كورش كبير ميگويد : اگر همچون خودت نيافتي مثل خدا تنها باش 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دهان که به سخن بازکرد.... بوی رفتن رااحساس کردم! ومن چه کودکانه فکرمی کردم  باآدامس نعنایی می شود....... سرنوشت راتغییرداد........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ وقت نذار انتظار پیرت کنه و باعث پشیمونی بعدها بشه. برو جلو ،نترس ،منتظر نشو ،الان وقتشه حرف دلتو بگی ... آفرین ... تو برنده شدی انتظار رو شکست بدی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نشستم... خسته شدم... دیگر قایق نمیسازم... پشت دریاها هر خبری که میخواهد باشد، باشد... وقتی از تو خبری نیست... قایق میخواهم چه کار... مرا همین جزیره کوچک تنهایی هایم بس است ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردي است درد عشق كه هيچش طبيب نيست  گر دردمند عشق بنالد غريب نيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی زندگی یعنی دوست داشتن تو ... بی هیچ امیدی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبحند برن برامدگی گونه هایت توان این را دارندکه امید رفته را بازگردانند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ندیدنت سخت است . . . ولی همین که هستی یه دنیا می ارزد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درختان را باد میلرزاند... زمین را زمین لرزه... و مرا فکر یک لحظه بی تو بودن!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد دارد ... وقتی با نسیمی برود ... کسی که به خاطرش به طوفان زده ای

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدای تو از جنس آرامشه نذار حسه آرامشم گم بشه صدام کت تا قفل دلم باز شه صدام بذار عشق آغاز بشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دنیا اگر صدایی بماند آن صدای ع ش ق است و موسیقی ست که تنها کلام گویای عاشقان است....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی ک با رفتنش خوشبختی رو ازت میگیرہ چہ جوری میتونہ بہت بگہ روزی ھزار بار برات آرزوی خوشبختی میکنم!!!؟؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چگونه می شود به زخم های پا گفت تمام راه های رفته اشتباه بوده است......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بازی حکم یادم دادوقتی"تک"باشی ازشاهم سرتری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من نیز گاهی به ستارگانِ آسمان نگاه کردم اما نه همه را فقط آن ها که رنگشان شبیه تر بود به درخشش چشمانت!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كورش كبير ميگويد : اگر همچون خودت نيافتي مثل خدا تنها باش 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دهان که به سخن بازکرد.... بوی رفتن رااحساس کردم! ومن چه کودکانه فکرمی کردم  باآدامس نعنایی می شود....... سرنوشت راتغییرداد........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ وقت نذار انتظار پیرت کنه و باعث پشیمونی بعدها بشه. برو جلو ،نترس ،منتظر نشو ،الان وقتشه حرف دلتو بگی ... آفرین ... تو برنده شدی انتظار رو شکست بدی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نشستم... خسته شدم... دیگر قایق نمیسازم... پشت دریاها هر خبری که میخواهد باشد، باشد... وقتی از تو خبری نیست... قایق میخواهم چه کار... مرا همین جزیره کوچک تنهایی هایم بس است ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردي است درد عشق كه هيچش طبيب نيست  گر دردمند عشق بنالد غريب نيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی زندگی یعنی دوست داشتن تو ... بی هیچ امیدی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبحند برن برامدگی گونه هایت توان این را دارندکه امید رفته را بازگردانند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ندیدنت سخت است . . . ولی همین که هستی یه دنیا می ارزد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درختان را باد میلرزاند... زمین را زمین لرزه... و مرا فکر یک لحظه بی تو بودن!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد دارد ... وقتی با نسیمی برود ... کسی که به خاطرش به طوفان زده ای