بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﭘﺴﺮ : ﯾﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﺑﮕﻢ؟ ﺩﺧﺘﺮ : ﺁﺭﻩ ﺑﮕﻮ. ﭘﺴﺮ : ﺗﻮ ﻗﺸﻨﮕﺘﺮﯾﻦ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺭﻭ ﺩﺍﺭﯼ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺗﻮ ﻋﻤﺮﻡ ﺩﯾﺪﻡ !! ﺩﺧﺘﺮ :ﻣﻨﻢ ﯾﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﺑﮕﻢ ؟ ﭘﺴﺮ : ﺑﮕﻮ ﻋﺰﯾﺰﻡ. ﺩﺧﺘﺮ : ﺍﻭﻥ ﻓﻘﻂ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻮ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻩ.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی حرفهایم را برای نان ریزه های حیاطمان میزنم..... شاید گنجشک ها هضمشان کنند......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

,وقتي با مشت هايش قلبم را مي شكست همه فكرم اين بود كه مبادا دستانش زخمي شود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وجود تو را کنار خودم احساس میکنم اما چقدر دلخوشی خوابها کم است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز طنین صدایت در گوشم هست که خم میشدی تا آهسته در گوشم بگویی... دوستت دارم....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه می اندیشم، چندان هم مهم نیست اگر هیچ از دنیا نداشته باشم،همین مرا بس که کوچای باشد و باران...و انسان هایی که در زندگی ام زلال تر از بارانند و تو از انانی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شايد قبلأ اشکها به خاطر نبود محبت بود اما حالا چون عادت به بيمه مهرى کرديم محبت که ميبينيم اشک ميريزيم............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشــق آن لحظــه ام کـه کنـارتــــــ هستـم . و کودکــ درونـم از اشتیـاق با تــو بودن مـی خواهــد زمیـن و زمـان را بهـم بزنـــد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"تو" تنها یکی هست.آن هم "تویی" من دیگران را "شما"خطاب میکنم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو ویترین زندگیت به عروسکی نگاه نکن که مال تو نیست فقط وسوست میکنه که اونی رو که داری ازدست بدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق صدای فاصله هاست صدای فاصله هایی که غرق ابهامند  و با شنیدن یک هیچ میشوند کدر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـــــو مـــــرا نـادیــــده بـگـیــــر . . . و مــــــــن بـدنـــم روز بـــه روز کـبـــــودتـر مـی شــــود . . . از بــــــس . . . خــــودم را مـی زنـــــم ، بـــــه نـفـهـمـــی . . . !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ میگویی او زیر باران تنهاست  یاد داری گفتی با تو باران زیباست  چشمش از غصه به من خیره ماند و حیران گفت زیر باران بی توأم سرگردان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه حماقتی .........................  از خود می رانیم وباز احمقانه میخواهمت !!!!!!!! چه غرور بی غیرتی دارم من .............!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شازده کوچولو می گفت: گل من گاهی بی حوصله و مغرور بود. اما ماندنی بود... این ماندنش بود که او را گل من کرده بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدامم مست مي دارد نسيم جعد گيسويت خرابم ميكند هردم فريب چشم جادويت

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﭘﺴﺮ : ﯾﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﺑﮕﻢ؟ ﺩﺧﺘﺮ : ﺁﺭﻩ ﺑﮕﻮ. ﭘﺴﺮ : ﺗﻮ ﻗﺸﻨﮕﺘﺮﯾﻦ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺭﻭ ﺩﺍﺭﯼ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺗﻮ ﻋﻤﺮﻡ ﺩﯾﺪﻡ !! ﺩﺧﺘﺮ :ﻣﻨﻢ ﯾﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﺑﮕﻢ ؟ ﭘﺴﺮ : ﺑﮕﻮ ﻋﺰﯾﺰﻡ. ﺩﺧﺘﺮ : ﺍﻭﻥ ﻓﻘﻂ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻮ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻩ.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی حرفهایم را برای نان ریزه های حیاطمان میزنم..... شاید گنجشک ها هضمشان کنند......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

,وقتي با مشت هايش قلبم را مي شكست همه فكرم اين بود كه مبادا دستانش زخمي شود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وجود تو را کنار خودم احساس میکنم اما چقدر دلخوشی خوابها کم است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز طنین صدایت در گوشم هست که خم میشدی تا آهسته در گوشم بگویی... دوستت دارم....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه می اندیشم، چندان هم مهم نیست اگر هیچ از دنیا نداشته باشم،همین مرا بس که کوچای باشد و باران...و انسان هایی که در زندگی ام زلال تر از بارانند و تو از انانی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شايد قبلأ اشکها به خاطر نبود محبت بود اما حالا چون عادت به بيمه مهرى کرديم محبت که ميبينيم اشک ميريزيم............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشــق آن لحظــه ام کـه کنـارتــــــ هستـم . و کودکــ درونـم از اشتیـاق با تــو بودن مـی خواهــد زمیـن و زمـان را بهـم بزنـــد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"تو" تنها یکی هست.آن هم "تویی" من دیگران را "شما"خطاب میکنم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو ویترین زندگیت به عروسکی نگاه نکن که مال تو نیست فقط وسوست میکنه که اونی رو که داری ازدست بدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق صدای فاصله هاست صدای فاصله هایی که غرق ابهامند  و با شنیدن یک هیچ میشوند کدر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـــــو مـــــرا نـادیــــده بـگـیــــر . . . و مــــــــن بـدنـــم روز بـــه روز کـبـــــودتـر مـی شــــود . . . از بــــــس . . . خــــودم را مـی زنـــــم ، بـــــه نـفـهـمـــی . . . !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ میگویی او زیر باران تنهاست  یاد داری گفتی با تو باران زیباست  چشمش از غصه به من خیره ماند و حیران گفت زیر باران بی توأم سرگردان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه حماقتی .........................  از خود می رانیم وباز احمقانه میخواهمت !!!!!!!! چه غرور بی غیرتی دارم من .............!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شازده کوچولو می گفت: گل من گاهی بی حوصله و مغرور بود. اما ماندنی بود... این ماندنش بود که او را گل من کرده بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدامم مست مي دارد نسيم جعد گيسويت خرابم ميكند هردم فريب چشم جادويت