بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیباییها را چشم میبیند و مهربانیها را دل چشم فراموش میکند اما دل هرگز پس بدان تا زمانی که دل زنده است فراموش نخواهی شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگاهت هر قدر هم که دور باشد آرامم می کند و آوایی، آمدنت را در گوشم زمزمه چقدر رسیدنت را دوست دارم آغوشم در ازدحام سرمای تنهایی، تنها برای تو هنوز گرم است....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در خواب من دست دیگری را نگیر... حرمت نگه دار لعنتی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی دانم از دلتنگی عاشقم یا از عاشقی دل تنگ........!!!! فقط میدانم با منی بی انکه باشی>>>

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیگاریم کرد با رفتنش ... ان که به قلیون کشیدنم گیر میداد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه دریا تو نگاهت هست  که من درگیر رویاشم  همینجوری نگاهم کن  میخوام درگیرِ تــو بــــاشــمـ... .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" دوری " دورت نمی کند... وقتی در امن ترین جای اندیشه ام نشسته ای...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی حــــرف ها وزن ندارد … ریتم ندارد … آهنگ ندارد … اما خوب گوش کن … درد دارند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قانون سوم نیوتون رو اصلا قبول ندارم !!! . . آخه من عاشقشم اما اون هیچ حسی نداره ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفت بمان تا دنیارا ب پایت بریزم.... ماندم....و میان ریخت و پاش های دنیایش گم شدم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر لب جوی فراموشی تو بوته ای می روید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسی گفتند:دل از عشق برگیر که نیرنگ است وافسون است وجادوست!! ولی ما دل به او بستیم ودیدیم که او زهراست اما......نوشداروست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا جاییست که... برای ماندن آنکه دوستش داری در کنارت باید تن بدهی نه قلب...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازدواج پله اول مناره ایست که بر بلندای مأذنۀ آن اذان عشق سر میدهند. اگر بااو تابالا می آیی دستش را رهانکن  خواه ناتوان شد...... ععخواه ناتوان شدی.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــــــی تو بهـ ــهَـــــر سمـتـــــــــــی برمـ آغــــــوش تــــو مقصَدمـِ از همــــــهـ جهانـــ فـــــقــــط داشـــــتـــــــــن تــــو دغدغمـــِ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﮐﺎﺵ ﺻﺪﺍﯼ ﺑﻌﻀﯽ ﺁﺩﻣﺎﺭﻭ ﻣﯿﺸﺪ ﺑﻮﺳﯿﺪ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﺍﺳﻤﺘﻮ ﺻﺪﺍ ﻣﯽ ﺯﻧﻦ !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیباییها را چشم میبیند و مهربانیها را دل چشم فراموش میکند اما دل هرگز پس بدان تا زمانی که دل زنده است فراموش نخواهی شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگاهت هر قدر هم که دور باشد آرامم می کند و آوایی، آمدنت را در گوشم زمزمه چقدر رسیدنت را دوست دارم آغوشم در ازدحام سرمای تنهایی، تنها برای تو هنوز گرم است....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در خواب من دست دیگری را نگیر... حرمت نگه دار لعنتی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی دانم از دلتنگی عاشقم یا از عاشقی دل تنگ........!!!! فقط میدانم با منی بی انکه باشی>>>

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیگاریم کرد با رفتنش ... ان که به قلیون کشیدنم گیر میداد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه دریا تو نگاهت هست  که من درگیر رویاشم  همینجوری نگاهم کن  میخوام درگیرِ تــو بــــاشــمـ... .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" دوری " دورت نمی کند... وقتی در امن ترین جای اندیشه ام نشسته ای...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی حــــرف ها وزن ندارد … ریتم ندارد … آهنگ ندارد … اما خوب گوش کن … درد دارند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قانون سوم نیوتون رو اصلا قبول ندارم !!! . . آخه من عاشقشم اما اون هیچ حسی نداره ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفت بمان تا دنیارا ب پایت بریزم.... ماندم....و میان ریخت و پاش های دنیایش گم شدم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر لب جوی فراموشی تو بوته ای می روید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسی گفتند:دل از عشق برگیر که نیرنگ است وافسون است وجادوست!! ولی ما دل به او بستیم ودیدیم که او زهراست اما......نوشداروست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا جاییست که... برای ماندن آنکه دوستش داری در کنارت باید تن بدهی نه قلب...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازدواج پله اول مناره ایست که بر بلندای مأذنۀ آن اذان عشق سر میدهند. اگر بااو تابالا می آیی دستش را رهانکن  خواه ناتوان شد...... ععخواه ناتوان شدی.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــــــی تو بهـ ــهَـــــر سمـتـــــــــــی برمـ آغــــــوش تــــو مقصَدمـِ از همــــــهـ جهانـــ فـــــقــــط داشـــــتـــــــــن تــــو دغدغمـــِ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﮐﺎﺵ ﺻﺪﺍﯼ ﺑﻌﻀﯽ ﺁﺩﻣﺎﺭﻭ ﻣﯿﺸﺪ ﺑﻮﺳﯿﺪ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﺍﺳﻤﺘﻮ ﺻﺪﺍ ﻣﯽ ﺯﻧﻦ !