بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر زيباست وقتى بى بهانه دلت برايم تنگ ميشود ميدانم..... اما غرورت اجازه اين را نميدهد كه بگويى دلتنگتم چقدر اين غرورت از من متنفر است......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبودن هایت را به انتشار اشک چشمانم رسانده ام. چاپش از نوبت دهم هم گذشت... ولی هنوز فروش نرفته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کجا هستم باشم  آسمان مال من است  پنجره ، فکر، هوا، عشق، زمین مال من است  چه اهمیت دارد  گاه اگر می رویند 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه عشق رو با کسی تقسیمش کن که بدونی با کسی تقسیمش نمی کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه لذتی دارد دعوا کردن باتو ! اعصاب خوردیهایش به کنار ! به کشیدن یک نخ سیگار در بالکن می ارزد.... هرچه سیگار دارم در استکان جمع میشود . هرچه دوستت دارم در گلو.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک اعتراف! من حتی سردیهاشو بیشتر از محبتو عشق یکی دیگه دوس دارم... تو باش و هر چه خواهی کن فقط باش..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی دانم عشق چیست وچگونه سپری میشود ولی میدانم عشق دردی است شدیدتر از تمام دردهای دیگر زیرا درعین حال روح وقلب و کالبد را رنج میدهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زلیخا!!! جان یوسفت راستش را بگو؛ به خدایت چه گفتی که اینطور پا در میانی کرد؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف که روی تو غیرت دارم، وگرنه روسریت را از همین سطر باز می کردم که همه ببینند چه خیالی بافته ام از موهایت…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهربانی ات را به دستی ببخش که میدانی با او خواهی ماند وگرنه حسرتی میگذاری بر دلی که دوستت دارد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو مي روي و من فقط نگاه مي کنم تعجب نکن که چرا گريه نمي کنم بعد از تو يک عمر فرصت براي گريستن دارم اما براي تماشاي تو همين يک لحظه باقيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه میگویند چشمانش رنگارنگ است اما من میگویم چشمانت عسلیست ، نه برای رنگش ...... چون شیرین ترین خاطراتم در چشمانش بود......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو دریایی و من همش فکر آب... همه چی بجز تو سرابه سراب...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی بر بیقراری هایم میخندم اخر اینهمه بیقراری برای تو که مرا نمی فهمی چه مفهومی دارد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منمو تپه ی ته سیگارهایی که قط خودم می فهمم چقدر زیباست... منمو آهنگی که نمی دانم چند بار تکرار شده منمو پاکت خالی... منمو آن فنجان قهوه ی تلخ... منمو خودمو یاد تو..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از من فاصله بگیر هر بار که به من نزدیک می شوی باور می کنم هنوز می شود زندگی را دوست داشت ! از من فاصله بگیر من خسته ام از امیدهای کوتاه!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر زيباست وقتى بى بهانه دلت برايم تنگ ميشود ميدانم..... اما غرورت اجازه اين را نميدهد كه بگويى دلتنگتم چقدر اين غرورت از من متنفر است......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبودن هایت را به انتشار اشک چشمانم رسانده ام. چاپش از نوبت دهم هم گذشت... ولی هنوز فروش نرفته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کجا هستم باشم  آسمان مال من است  پنجره ، فکر، هوا، عشق، زمین مال من است  چه اهمیت دارد  گاه اگر می رویند 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه عشق رو با کسی تقسیمش کن که بدونی با کسی تقسیمش نمی کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه لذتی دارد دعوا کردن باتو ! اعصاب خوردیهایش به کنار ! به کشیدن یک نخ سیگار در بالکن می ارزد.... هرچه سیگار دارم در استکان جمع میشود . هرچه دوستت دارم در گلو.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک اعتراف! من حتی سردیهاشو بیشتر از محبتو عشق یکی دیگه دوس دارم... تو باش و هر چه خواهی کن فقط باش..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی دانم عشق چیست وچگونه سپری میشود ولی میدانم عشق دردی است شدیدتر از تمام دردهای دیگر زیرا درعین حال روح وقلب و کالبد را رنج میدهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زلیخا!!! جان یوسفت راستش را بگو؛ به خدایت چه گفتی که اینطور پا در میانی کرد؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف که روی تو غیرت دارم، وگرنه روسریت را از همین سطر باز می کردم که همه ببینند چه خیالی بافته ام از موهایت…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهربانی ات را به دستی ببخش که میدانی با او خواهی ماند وگرنه حسرتی میگذاری بر دلی که دوستت دارد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو مي روي و من فقط نگاه مي کنم تعجب نکن که چرا گريه نمي کنم بعد از تو يک عمر فرصت براي گريستن دارم اما براي تماشاي تو همين يک لحظه باقيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه میگویند چشمانش رنگارنگ است اما من میگویم چشمانت عسلیست ، نه برای رنگش ...... چون شیرین ترین خاطراتم در چشمانش بود......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو دریایی و من همش فکر آب... همه چی بجز تو سرابه سراب...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی بر بیقراری هایم میخندم اخر اینهمه بیقراری برای تو که مرا نمی فهمی چه مفهومی دارد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منمو تپه ی ته سیگارهایی که قط خودم می فهمم چقدر زیباست... منمو آهنگی که نمی دانم چند بار تکرار شده منمو پاکت خالی... منمو آن فنجان قهوه ی تلخ... منمو خودمو یاد تو..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از من فاصله بگیر هر بار که به من نزدیک می شوی باور می کنم هنوز می شود زندگی را دوست داشت ! از من فاصله بگیر من خسته ام از امیدهای کوتاه!!!