بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم برای ان روزها تنگ شده... چقدر حرف که نگفته نگفته لقمه لقمه خوردیمشان تا ازخالی مردمک هایم وقتی که تونیستی قطره قطره بیرون بریزد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت را از من نگیر! بگذار من هم مثل سهراب بگویم : دلخوشی ها کم نیست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم وقتی یه حس تکرار نشدنی رو با یکی تجربه میکنه... دیگه اون حس رو با هیچکس دیگه ای نمیتونه تجربه کنه ! بعضی حس ها خاص و ناب هستند …  مثل بعضی آدم ها !‬

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شهـــامــت مــی خواهــد ســـــرد بــاشــی… و گــرم لبخنــد بزنـــی ..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هَمیـــشه بـاید کســـی باشد تا بغــض*هایت را قـبل از لرزیدن چــانه ات بفهمد..... آهای فلانـــــــی... بــفــهــم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ وقت دلت را به دست انسان های که ادعا میکنن بزرگ هستن اما آنها واقعا بچه هستن نسپار! چون بچه هیچ وقت ارزشش را نمیداند و اورا بدون هیچ چشم داشتی میشکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در عجب َام که چرا ... ؟ به وقت ِ تالیف ِ کتاب ِ عشقی که ... در آیین ِ نگارش ِ آن ... جز خط ِ فاصله و علامت ِ سوال ... علامت ِ دیگری نبود ...  همه ... عشق گیر ِ شان آمد و ... گیر ِ من ... عشق شد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منو به حال من رها نکن تو هم به مرز این جنون برس اگه هنوزم عاشق منی خودت به حال هردومون برس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت نرود.. هرچه من و تو! دلخورتر،دلسردتر وبی تفاوت نسبت بهم باشیم.. "لبخندیست" برای شیطان جدایی ها..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هفت شهر عشق: شهر اول:نگاه شهر دوم:دیدار و اشنایی شهر سوم:روز های شیرین و طلایی شهر چهارم:بهانه"فکرجدایی شهر پنجم:بی وفایی... شهر ششم:دوری و بی اعتنایی... شهر هفتم:اشک"آه"تنهایی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچوقت نذار فکرای غلط ذهنت رو خسته کنن.نتیجه پشیمونی و خستگی و آزردگی دیگرانه. در عوض ...... با فکرای درسته که ذهنت ،شاداب و خودت ،سربلند و همه ازت راضی ان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حتی از آدمک برفی  شال و کلاهی بر جا می ماند و هویج کبودی بر چمن زرد اما به یادگار از تو نمانده در این خانه هیچ جز سرمای قلب یخ زده ات

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق كه باشي زندگيت رنگ وبوي خاصي ميدهدعاشق كه باشي دلت زيادمي شكندزياداشك ميريزي وغم ميكشي امادريك نگاه به يارهمه رافراموش مي كني

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر شبی از شبهای زمستانی مسافری به امید گرمی نگاهت به تو پناه آورد تنهاش نذار، شاید در گرمترین روزای تابستان به خنکی لبخندش محتاج بشی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر روی قلبم نوشتم ورود ممنوع عشق آمد و گفت من بی سوادم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در روزگاری که “سلام” و “خداحافظ” فرقی‌ با هم ندارند , نه ماندن کسی‌ حادثه ست نه رفتنِ کسی‌ فاجعه .......

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم برای ان روزها تنگ شده... چقدر حرف که نگفته نگفته لقمه لقمه خوردیمشان تا ازخالی مردمک هایم وقتی که تونیستی قطره قطره بیرون بریزد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت را از من نگیر! بگذار من هم مثل سهراب بگویم : دلخوشی ها کم نیست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم وقتی یه حس تکرار نشدنی رو با یکی تجربه میکنه... دیگه اون حس رو با هیچکس دیگه ای نمیتونه تجربه کنه ! بعضی حس ها خاص و ناب هستند …  مثل بعضی آدم ها !‬

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شهـــامــت مــی خواهــد ســـــرد بــاشــی… و گــرم لبخنــد بزنـــی ..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هَمیـــشه بـاید کســـی باشد تا بغــض*هایت را قـبل از لرزیدن چــانه ات بفهمد..... آهای فلانـــــــی... بــفــهــم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ وقت دلت را به دست انسان های که ادعا میکنن بزرگ هستن اما آنها واقعا بچه هستن نسپار! چون بچه هیچ وقت ارزشش را نمیداند و اورا بدون هیچ چشم داشتی میشکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در عجب َام که چرا ... ؟ به وقت ِ تالیف ِ کتاب ِ عشقی که ... در آیین ِ نگارش ِ آن ... جز خط ِ فاصله و علامت ِ سوال ... علامت ِ دیگری نبود ...  همه ... عشق گیر ِ شان آمد و ... گیر ِ من ... عشق شد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منو به حال من رها نکن تو هم به مرز این جنون برس اگه هنوزم عاشق منی خودت به حال هردومون برس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت نرود.. هرچه من و تو! دلخورتر،دلسردتر وبی تفاوت نسبت بهم باشیم.. "لبخندیست" برای شیطان جدایی ها..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هفت شهر عشق: شهر اول:نگاه شهر دوم:دیدار و اشنایی شهر سوم:روز های شیرین و طلایی شهر چهارم:بهانه"فکرجدایی شهر پنجم:بی وفایی... شهر ششم:دوری و بی اعتنایی... شهر هفتم:اشک"آه"تنهایی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچوقت نذار فکرای غلط ذهنت رو خسته کنن.نتیجه پشیمونی و خستگی و آزردگی دیگرانه. در عوض ...... با فکرای درسته که ذهنت ،شاداب و خودت ،سربلند و همه ازت راضی ان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حتی از آدمک برفی  شال و کلاهی بر جا می ماند و هویج کبودی بر چمن زرد اما به یادگار از تو نمانده در این خانه هیچ جز سرمای قلب یخ زده ات

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق كه باشي زندگيت رنگ وبوي خاصي ميدهدعاشق كه باشي دلت زيادمي شكندزياداشك ميريزي وغم ميكشي امادريك نگاه به يارهمه رافراموش مي كني

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر شبی از شبهای زمستانی مسافری به امید گرمی نگاهت به تو پناه آورد تنهاش نذار، شاید در گرمترین روزای تابستان به خنکی لبخندش محتاج بشی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر روی قلبم نوشتم ورود ممنوع عشق آمد و گفت من بی سوادم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در روزگاری که “سلام” و “خداحافظ” فرقی‌ با هم ندارند , نه ماندن کسی‌ حادثه ست نه رفتنِ کسی‌ فاجعه .......