بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالی ک پریشان است احتیاج ب آرامش دارد...نہ سرزنش!!! کاش میفہمیدند.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من را نفسش می خواند  اما نمی دانم چرا  وقتی مرا ترککرد... بی نفس... هرگز نمرد...! آیا دیده اید انسانی بی نفس زنده بماند...؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکر میکردم تنهایی یعنی من... سکوت...پنجره های خاک گرفته...اتاق خالی از تو... نمی دانستم سنگینی اش بیشتر میشود از ازدحام آدم ها...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز در قلبم برای همیشه پلمپ شد به جرم دوست داشتن های بی مورد ....... لطفا دیگر سراغ ان نیایید حتی بامجوز رسمی از عقل......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگران نباشید‏!‏ ‏  زمانی رو که صرف عشق ورزیدن میکنید, هرگز به هدر نداده اید... تقدیم به همه آدمای عاشق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای بودنت میمانم و برای برای دیدنت میمیرم... باش تا بمانم و بمان تا نمیرم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایم...... اما دلتنگ آغوشی نیستم خسته ام...... ولی به تکیه گاه نمی اندیشم چشمهایم تر هستند وقرمز ولی رازی ندارم چون مدتهاست دیگر  کسی را خیلی دوست ندارم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی اوقات بی قانونی عجیب بیداد میکند  در عاشقی یکی دور میزند ام___اااااا دیگری جریمه میشود و تاوان می پردازد......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من تصورم از تو با "کــاش" گره خورده تـــو, توقعاتت از من با "بایـــــــد"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ستاره ها خوابند ومن بیدار...آسمان چه تاریک است...ثانیه ها دیرمیگذرد...توکنارم نیستی...از رویاها خسته شدم...دلم فریاد میخواهد...توباشی هیچ چیز مشکل نیست...صدایم کن...دستم رافقط به تو میدهم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر نمی گویم گشتم نبود نگرد نیست صادقانه می گویم... گشتم بود اما... مال من نبود ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیتابم ودل برای دیدارتو تنگ است/تقصیر دلم نیست نگاه تو قشنگ است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نشنیدن صدایت بهانه است.... فریادنزن..... نزدیکتربیا***

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقت به سرت نزند! که شعرهایم را بتکانی... چرا که رسوا خواهم شد...! و همه خواهند دید!! لحظه لحظه تو را “میان واژه هایم”!!!...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی دلم تنگ میشود به تمام دلایلی که نیستی!! به اجبار آرام میگیرم ! چه اجبار تلخی .......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تازگیا به خیانت میگن دوستی های اجتماعی

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالی ک پریشان است احتیاج ب آرامش دارد...نہ سرزنش!!! کاش میفہمیدند.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من را نفسش می خواند  اما نمی دانم چرا  وقتی مرا ترککرد... بی نفس... هرگز نمرد...! آیا دیده اید انسانی بی نفس زنده بماند...؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکر میکردم تنهایی یعنی من... سکوت...پنجره های خاک گرفته...اتاق خالی از تو... نمی دانستم سنگینی اش بیشتر میشود از ازدحام آدم ها...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز در قلبم برای همیشه پلمپ شد به جرم دوست داشتن های بی مورد ....... لطفا دیگر سراغ ان نیایید حتی بامجوز رسمی از عقل......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگران نباشید‏!‏ ‏  زمانی رو که صرف عشق ورزیدن میکنید, هرگز به هدر نداده اید... تقدیم به همه آدمای عاشق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای بودنت میمانم و برای برای دیدنت میمیرم... باش تا بمانم و بمان تا نمیرم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایم...... اما دلتنگ آغوشی نیستم خسته ام...... ولی به تکیه گاه نمی اندیشم چشمهایم تر هستند وقرمز ولی رازی ندارم چون مدتهاست دیگر  کسی را خیلی دوست ندارم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی اوقات بی قانونی عجیب بیداد میکند  در عاشقی یکی دور میزند ام___اااااا دیگری جریمه میشود و تاوان می پردازد......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من تصورم از تو با "کــاش" گره خورده تـــو, توقعاتت از من با "بایـــــــد"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ستاره ها خوابند ومن بیدار...آسمان چه تاریک است...ثانیه ها دیرمیگذرد...توکنارم نیستی...از رویاها خسته شدم...دلم فریاد میخواهد...توباشی هیچ چیز مشکل نیست...صدایم کن...دستم رافقط به تو میدهم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر نمی گویم گشتم نبود نگرد نیست صادقانه می گویم... گشتم بود اما... مال من نبود ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیتابم ودل برای دیدارتو تنگ است/تقصیر دلم نیست نگاه تو قشنگ است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نشنیدن صدایت بهانه است.... فریادنزن..... نزدیکتربیا***

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقت به سرت نزند! که شعرهایم را بتکانی... چرا که رسوا خواهم شد...! و همه خواهند دید!! لحظه لحظه تو را “میان واژه هایم”!!!...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی دلم تنگ میشود به تمام دلایلی که نیستی!! به اجبار آرام میگیرم ! چه اجبار تلخی .......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تازگیا به خیانت میگن دوستی های اجتماعی