بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سـرد میشــود روزهایت بی مـن.. الان داغی نمـیـفهمـــــی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک فلاسک چای ... 
یک رودخانه که اعتماد به نفسش از دریا بیشتر است ...
و تنها یک دوربین ....
تنها برای اینکه گرفته باشمت/ یک سکانس/ در آغوشم ...
اینست تمام دغدغه های مردی که از وصیت کردن بدش می آید .. .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گریه کن بشین  عکس عشقتو ببین ولی جای گله نیست عاشقی یعنی همین حق داری بهونه از هرچیزی بگیری ولی حق نداری نمیری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـــاطـــراتـت هـنـــوز روحـــم را می نـوازنـد گـاه با شــوق گـاه با بــغض نمـی دانم... با نت هایـی کـه از چشمـانم جــاری مـی شـوند، چـه کـنم ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صادقانه بگویم... من برای او مرد رویاییش نبودم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻭﻗﺘﯽ ﺩﻟﺖ ﯾﻪ ﺟﺎﯾﯽ “ﮔﯿﺮ” ﺑﺎﺷﻪ ، ﮐﻞ ﺯﻧﺪﮔﯿﺖ ﺭﻭ “ﻧﺦ ﮐﺶ” ﻣﯿﮑﻨﻪ …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیگارهایی که من میکشم یک روز علیه تو شهادت میدهند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام حرفها پشت سرت بود! به دنبالت الفبا را قدم زدم تو حرف نداشتی.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگ که باشم ساده ترین حرفهایم اشکم را درمی اورد! یاد تو که جای خود دارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این که هر بار سرت با یکی گرم باشد دلیل بر ارزش ات نیست . . . این یــعنی ،  آنقدر بی‌ ارزشی که خیلی‌ها اندازه تو هستند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا وقتي دستاش تو دستام بود جام بالاي ابرا بود اما ديروز غروب ساكت ديگه هيچي نگو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام "امن يجيب" های دلم را گره زده ام به کلماتت و روانــہ ی آسمان کرده ام من مطمئنم خدا تو را براي دلم نگــه می دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هــمـیشه جــرات عـاشـقانه جـــدا شـدن رو دارم.. ولـی هـیچ وقــت حـــقارت بـه زور نگـه داشـتن رو بـه دوش نـمـی کــشم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﮔﻪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻤﺖ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ... ﺑﺮﺍﻡ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﻋﺎﺩﺕ ﻧﯿﺴﺖ ... ﺗﻤﺎﺷﺎﯼ ﺗو♥ﭼﯿﺰﯼ ﺟﺰ ... ﺷﺮﻭﻉِ ﯾﮏ ﻋﺒﺎﺩﺕ ﻧﯿﺴﺖ ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق خیره شدن توی چشمای توام عاشق حس کردن عطر موهای توام توی این دیوونگی من خودم پای توام من تو دنیای توام محو چشمای توام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دور باش... اما نزدیک... من از نزدیک بودن های دور میترسم...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سـرد میشــود روزهایت بی مـن.. الان داغی نمـیـفهمـــــی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک فلاسک چای ... 
یک رودخانه که اعتماد به نفسش از دریا بیشتر است ...
و تنها یک دوربین ....
تنها برای اینکه گرفته باشمت/ یک سکانس/ در آغوشم ...
اینست تمام دغدغه های مردی که از وصیت کردن بدش می آید .. .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گریه کن بشین  عکس عشقتو ببین ولی جای گله نیست عاشقی یعنی همین حق داری بهونه از هرچیزی بگیری ولی حق نداری نمیری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـــاطـــراتـت هـنـــوز روحـــم را می نـوازنـد گـاه با شــوق گـاه با بــغض نمـی دانم... با نت هایـی کـه از چشمـانم جــاری مـی شـوند، چـه کـنم ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صادقانه بگویم... من برای او مرد رویاییش نبودم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻭﻗﺘﯽ ﺩﻟﺖ ﯾﻪ ﺟﺎﯾﯽ “ﮔﯿﺮ” ﺑﺎﺷﻪ ، ﮐﻞ ﺯﻧﺪﮔﯿﺖ ﺭﻭ “ﻧﺦ ﮐﺶ” ﻣﯿﮑﻨﻪ …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیگارهایی که من میکشم یک روز علیه تو شهادت میدهند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام حرفها پشت سرت بود! به دنبالت الفبا را قدم زدم تو حرف نداشتی.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگ که باشم ساده ترین حرفهایم اشکم را درمی اورد! یاد تو که جای خود دارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این که هر بار سرت با یکی گرم باشد دلیل بر ارزش ات نیست . . . این یــعنی ،  آنقدر بی‌ ارزشی که خیلی‌ها اندازه تو هستند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا وقتي دستاش تو دستام بود جام بالاي ابرا بود اما ديروز غروب ساكت ديگه هيچي نگو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام "امن يجيب" های دلم را گره زده ام به کلماتت و روانــہ ی آسمان کرده ام من مطمئنم خدا تو را براي دلم نگــه می دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هــمـیشه جــرات عـاشـقانه جـــدا شـدن رو دارم.. ولـی هـیچ وقــت حـــقارت بـه زور نگـه داشـتن رو بـه دوش نـمـی کــشم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﮔﻪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻤﺖ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ... ﺑﺮﺍﻡ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﻋﺎﺩﺕ ﻧﯿﺴﺖ ... ﺗﻤﺎﺷﺎﯼ ﺗو♥ﭼﯿﺰﯼ ﺟﺰ ... ﺷﺮﻭﻉِ ﯾﮏ ﻋﺒﺎﺩﺕ ﻧﯿﺴﺖ ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق خیره شدن توی چشمای توام عاشق حس کردن عطر موهای توام توی این دیوونگی من خودم پای توام من تو دنیای توام محو چشمای توام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دور باش... اما نزدیک... من از نزدیک بودن های دور میترسم...