بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوزم رمز کارت بانکت روزه تولد و روز اشنایی مونه؟؟؟ من که هنوز عوضش نکردم هر وقت چیزی میگیرم فروشنده میگه رمزتون؟؟؟ با بغض میگم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم در سکوت مبادا در صدایم توقعی باشد که خاطرت را بیازارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی غوغای غروبه میشه باز با تو طلوع کرد میشه باز دلو به تو باخت بازی عشقو شروع کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد یعنی ... سر ِ آدم به همان سنگی بخورَد ... که به سینه می زد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﮕﺬﺍﺭ ﮐﻤﯽ... ﺗﻤﺎﻡ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺕ ﺑﺎﺷم.......!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا… گوشت راجلو بیاور بیا نزدیکتر… من خسته ام میشنوی؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاطراتت را سوزاندم،اما بوی خوش هیزمش بیقرارمم کرد،دوباره دلتنگت شدم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دَرد دارَد وَقتے مـَن عاشـقانـﮧ هـایـَم رامینویسـَم و دیگـَراטּ یـاد عِـشقشـان می اُفـتَند اما تـو بیخـیال …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی دانم چرا بیمارم امشب/ سکوتی خفته در رفتارم امشب/ غمم با اشک دل اهسته می گفت پریشان از فراق یارم اشب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میای در وا میشه  میری در بسته میشه  حتی در هم وابسته میشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روی یک سیب دیدم نام تورا  بوییدم و بوسیدم شدم شبیه عاشقا که یک روز..... دادم به تو ان سیب بادست بی ریا ولی....... گرفتی و ندیدی سیب نبود دلم بود پر از مهر و محبت زعشق ساده ام بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پایان امروزم تو بودی،خدا کند شروع فردای من باز هم تو باشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه بی هوا... دلم هوایت را میکند... هوای تو هواییم کرده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز عاقل نشو همیشه دیوانه بمان مبادا بزرگ شوی کودک بمان در اندوه پایانی عشق توفان باش و این گونه بمان مثل ذرات غبار در هوا پراکنده شو مرگ عیب جویی می کند با این همه عاشق باش وقتی می میری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باور کن! کار من نیست ، کار دِل است دِلم جایی میان نَفَس هایَت گیر کرده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکایت قشنگیه !!! وقتی داغونی فقط یک نفر می تونه آرومت کنه, اونم همون کسی که داغونت کرده .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوزم رمز کارت بانکت روزه تولد و روز اشنایی مونه؟؟؟ من که هنوز عوضش نکردم هر وقت چیزی میگیرم فروشنده میگه رمزتون؟؟؟ با بغض میگم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم در سکوت مبادا در صدایم توقعی باشد که خاطرت را بیازارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی غوغای غروبه میشه باز با تو طلوع کرد میشه باز دلو به تو باخت بازی عشقو شروع کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد یعنی ... سر ِ آدم به همان سنگی بخورَد ... که به سینه می زد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﮕﺬﺍﺭ ﮐﻤﯽ... ﺗﻤﺎﻡ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺕ ﺑﺎﺷم.......!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا… گوشت راجلو بیاور بیا نزدیکتر… من خسته ام میشنوی؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاطراتت را سوزاندم،اما بوی خوش هیزمش بیقرارمم کرد،دوباره دلتنگت شدم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دَرد دارَد وَقتے مـَن عاشـقانـﮧ هـایـَم رامینویسـَم و دیگـَراטּ یـاد عِـشقشـان می اُفـتَند اما تـو بیخـیال …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی دانم چرا بیمارم امشب/ سکوتی خفته در رفتارم امشب/ غمم با اشک دل اهسته می گفت پریشان از فراق یارم اشب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میای در وا میشه  میری در بسته میشه  حتی در هم وابسته میشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روی یک سیب دیدم نام تورا  بوییدم و بوسیدم شدم شبیه عاشقا که یک روز..... دادم به تو ان سیب بادست بی ریا ولی....... گرفتی و ندیدی سیب نبود دلم بود پر از مهر و محبت زعشق ساده ام بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پایان امروزم تو بودی،خدا کند شروع فردای من باز هم تو باشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه بی هوا... دلم هوایت را میکند... هوای تو هواییم کرده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز عاقل نشو همیشه دیوانه بمان مبادا بزرگ شوی کودک بمان در اندوه پایانی عشق توفان باش و این گونه بمان مثل ذرات غبار در هوا پراکنده شو مرگ عیب جویی می کند با این همه عاشق باش وقتی می میری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باور کن! کار من نیست ، کار دِل است دِلم جایی میان نَفَس هایَت گیر کرده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکایت قشنگیه !!! وقتی داغونی فقط یک نفر می تونه آرومت کنه, اونم همون کسی که داغونت کرده .