بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن یک نوع باوره ، خوش به حال آن باوری که صادقانه باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ـــه عزیــــز مـــن ؛ آنـــهایـــی که عاشـــقت شـــده اند... اعصــــابــم را خـــورد نمـــی کننـــد، اعتمـــاد به نفســـم را بـــــالا مـــی برنــــد !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیوانه نیستم فقط طوری خاص که دیگران نمیتوانند تورا "دوس" دارم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو که رفتی... خاطراتت موندن... فراموشم کردی... ولی من به احترام اونا هنوز به یادتم....! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزى صدبار از هم خداحافظى ميكرديم اما افسوس معناى خداحافظى را زمانى فهميدم كه به خدا سپردمش…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشــــــق در هــــــوا جـــــاریســت....... کافیســـت کمــی عمیـــق تــر نفـــــس بکشیـــــم......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق ان است که همه ی خواسته ها را برای او ارزو کنی عشق ان نیست که در کنارش باشی عشق ان است که همیشه به یادش باشی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر باور داری خاطره های خوب می مانند ، بس آسوده خاطر باش همیشه می مانی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما یک نفریم باهم ...یک نفر قوی...که قول دادیم هیچ جا یک نفره نریم...وقتی دل میدیم دل نمیکنیم ...خبرها موثق ...هدف ها مشخص ...داره هی میشه قدم ها بلندتر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میون قلبای امروزی ما نمی دونم چرا نمیشه پل بست مثل دو ماهی افتاده برخاک به دور از چشم دریا رفتیم از دست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچکس نفهمیدزلیخامرد!بود!!!! میدانی چرا؟؟؟؟؟ مرادانگی میخواهدماندن پای عشقی که توراپس میزند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخواهم امشب زودتر بخوابم! شاید فردا سراغی از من بگیرد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته ام...نه از راهی که آمده ام...یا از انتظاری که گاه امانم را میبرد...خسته از تکرار ندیدن تو...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من با تو و با خودم به هم خواهم زد بی‌خاطره در شهر قدم خواهم زد وقتش که رسید، پشت میز کارم یک تیر به تقدیر خودم خواهم زد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سهم من از تو دوریه...تو لحظه های بی کسی... قشنگی قسمت ماست که ما به هم نمیرسیم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي او غرورم رافروختم بدون آنكه بدانم عشق مرا به حراج گذاشته بود......

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن یک نوع باوره ، خوش به حال آن باوری که صادقانه باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ـــه عزیــــز مـــن ؛ آنـــهایـــی که عاشـــقت شـــده اند... اعصــــابــم را خـــورد نمـــی کننـــد، اعتمـــاد به نفســـم را بـــــالا مـــی برنــــد !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیوانه نیستم فقط طوری خاص که دیگران نمیتوانند تورا "دوس" دارم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو که رفتی... خاطراتت موندن... فراموشم کردی... ولی من به احترام اونا هنوز به یادتم....! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزى صدبار از هم خداحافظى ميكرديم اما افسوس معناى خداحافظى را زمانى فهميدم كه به خدا سپردمش…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشــــــق در هــــــوا جـــــاریســت....... کافیســـت کمــی عمیـــق تــر نفـــــس بکشیـــــم......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق ان است که همه ی خواسته ها را برای او ارزو کنی عشق ان نیست که در کنارش باشی عشق ان است که همیشه به یادش باشی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر باور داری خاطره های خوب می مانند ، بس آسوده خاطر باش همیشه می مانی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما یک نفریم باهم ...یک نفر قوی...که قول دادیم هیچ جا یک نفره نریم...وقتی دل میدیم دل نمیکنیم ...خبرها موثق ...هدف ها مشخص ...داره هی میشه قدم ها بلندتر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میون قلبای امروزی ما نمی دونم چرا نمیشه پل بست مثل دو ماهی افتاده برخاک به دور از چشم دریا رفتیم از دست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچکس نفهمیدزلیخامرد!بود!!!! میدانی چرا؟؟؟؟؟ مرادانگی میخواهدماندن پای عشقی که توراپس میزند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخواهم امشب زودتر بخوابم! شاید فردا سراغی از من بگیرد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته ام...نه از راهی که آمده ام...یا از انتظاری که گاه امانم را میبرد...خسته از تکرار ندیدن تو...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من با تو و با خودم به هم خواهم زد بی‌خاطره در شهر قدم خواهم زد وقتش که رسید، پشت میز کارم یک تیر به تقدیر خودم خواهم زد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سهم من از تو دوریه...تو لحظه های بی کسی... قشنگی قسمت ماست که ما به هم نمیرسیم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي او غرورم رافروختم بدون آنكه بدانم عشق مرا به حراج گذاشته بود......