بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بین آدم ها یکبار عاشق شدم نرسیدم..!! :( اگه عاشق شدن  برای بار دومی وجود داشته باشد یقینن و مطمئنن تا ابد عاشق همسرم خواهم بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمـــام غصــه هــایــی را کـــه بــرایـــت خـــوردم! بـــالا مــی آورم طـــعـــم بـــیهودگـــی مــیــداد…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بيادتم حتي اكر قرارباشد!!! شبي بي جراغ در حسرت يافتنت تمام كوجه ها را قدم بزنم?

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی یه پلاک...که زده بیرون از دل خاک عشق یعنی یه شهید...با لبای تشنه سینه چاک عشق یعنی یه خبر... خبر یک مفقود الاثر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه روز... ﻧﺎﻣﺖ ﺭﺍ ﺧﺎﻃﺮﺍﺗﺖ ﺭﺍ خنده هایت ﺭﺍ ﻭﻟﻤﺲ ﺣﺲ ﺑﻮﺩﻧﺖ ﺭﺍ ﻫﻤﻪ ﻭ ﻫﻤﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺳﺮﺩ ﺑﺎﺩ می سپارم و میگویم: ﯾﺎﺩﻡ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ.......!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ب سلامتی خودم ک قلبم مث قبرم جای ی نفره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوی مجنون جای هر دیوانه نیست قلب مجنون به لیلی خوشتر است غیر لیلی لایق این خانه نیست خانه ی دل جای هر بیگانه نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقد خوبه یکی باشه که بغلت کنه سرتو بزاری رو شونش آرومت کنه چقد خوبه که آروم در گوشت بگه غصه نخوریا من دوست دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرروزبه یاد لحظه ای می افتم که اشکهای کهنه ات، باران لحظه های تنهاییم بود..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنت به این نفس کشیدن! از با وفا بودنش خسته شدم... چرا مثل بقیه ترکم نمی کند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ وقت اشک اونی رو ک دوسش داری رو درنیار ... چون ممکنه همراه اشکاش از چشمش بیفتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نـگو شــباهتي نــيـست بـــين ما.. بـختـــــــــــــم.. شـبيه چـشــــــــــمهاي تـوست.. سيـــــــــــاه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی با من بد می شویی هیچ اتفاق خاصی نمی افتد ... فقط من ذره ذره اب میشوم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگ نشدی ببینی چگونه خوب ترین خاطره ها بی رحم ترینشان میشوند!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران كه ميبارد دردلم غوغاميشودكه اي آسمان چرا ميباري چرابااشك هايت اورابه يادعشقش مي اندازي وبااينكاردل مراميسوزاني ونابودم ميكني

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو در کنار خودت نیستی!‏ نمی دانی در کنار ‏‏"تو‏" بودن چه لذتی دارد!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بین آدم ها یکبار عاشق شدم نرسیدم..!! :( اگه عاشق شدن  برای بار دومی وجود داشته باشد یقینن و مطمئنن تا ابد عاشق همسرم خواهم بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمـــام غصــه هــایــی را کـــه بــرایـــت خـــوردم! بـــالا مــی آورم طـــعـــم بـــیهودگـــی مــیــداد…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بيادتم حتي اكر قرارباشد!!! شبي بي جراغ در حسرت يافتنت تمام كوجه ها را قدم بزنم?

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی یه پلاک...که زده بیرون از دل خاک عشق یعنی یه شهید...با لبای تشنه سینه چاک عشق یعنی یه خبر... خبر یک مفقود الاثر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه روز... ﻧﺎﻣﺖ ﺭﺍ ﺧﺎﻃﺮﺍﺗﺖ ﺭﺍ خنده هایت ﺭﺍ ﻭﻟﻤﺲ ﺣﺲ ﺑﻮﺩﻧﺖ ﺭﺍ ﻫﻤﻪ ﻭ ﻫﻤﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺳﺮﺩ ﺑﺎﺩ می سپارم و میگویم: ﯾﺎﺩﻡ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ.......!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ب سلامتی خودم ک قلبم مث قبرم جای ی نفره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوی مجنون جای هر دیوانه نیست قلب مجنون به لیلی خوشتر است غیر لیلی لایق این خانه نیست خانه ی دل جای هر بیگانه نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقد خوبه یکی باشه که بغلت کنه سرتو بزاری رو شونش آرومت کنه چقد خوبه که آروم در گوشت بگه غصه نخوریا من دوست دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرروزبه یاد لحظه ای می افتم که اشکهای کهنه ات، باران لحظه های تنهاییم بود..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنت به این نفس کشیدن! از با وفا بودنش خسته شدم... چرا مثل بقیه ترکم نمی کند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ وقت اشک اونی رو ک دوسش داری رو درنیار ... چون ممکنه همراه اشکاش از چشمش بیفتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نـگو شــباهتي نــيـست بـــين ما.. بـختـــــــــــــم.. شـبيه چـشــــــــــمهاي تـوست.. سيـــــــــــاه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی با من بد می شویی هیچ اتفاق خاصی نمی افتد ... فقط من ذره ذره اب میشوم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگ نشدی ببینی چگونه خوب ترین خاطره ها بی رحم ترینشان میشوند!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران كه ميبارد دردلم غوغاميشودكه اي آسمان چرا ميباري چرابااشك هايت اورابه يادعشقش مي اندازي وبااينكاردل مراميسوزاني ونابودم ميكني

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو در کنار خودت نیستی!‏ نمی دانی در کنار ‏‏"تو‏" بودن چه لذتی دارد!!