بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همین امروز دوستم داشته باش شاید فردایی نباشد..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزیزم حتے دیگر نمیخواهم آرزویت باشم… آرزو میڪنم “او” آرزوے تو باشد و آرزوی او… “دیگرے”… میدونم که هوای پست اولی هارو دارین.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیبایی تو  حــــــــرف ندارد ؛ باید  سکوت کرد ... !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـی گـویـنـد بـاران کـه بـبـارد بـوی ِ خـاک بـلـنـد مـی شـود . . پـس چـرا ایـنـجـا بـاران کـه مـی بـارد عـطـر خـاطــره هـا مـی پـیـچـد ؟ . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غمناک ترین لحظه زندگی را .... از کسی تجربه می کنی ... که شیرین ترین ... خاطرات زندگی را با اوداشتی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشک هایم را برایت پست خواهم کرد روزی تو باید از احساس قلبم با خبر باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سنگریزه گفت: آرزویش کوه شدن است تا از قله تو را بییند کوه گفت: آرزویش سنگریزه شدن است  تا بدنبال تو بغلتد ...به هر دو حسادت کردم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرهاد میدانست صد سال نمیتواند کوه را بکند فقط میخواست یک عُمر اسمش را با “شیرین” بیاورند ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن را : نه می نویسند / نه می گویند ... ثابت میکنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حس خوبی نیست... در رویای کسی گم میشوی که فکر تو حتی در خوابش هم نمیگنجد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی غریبه!!! روی کسی دست گذاشتی که همه دنیای منه... بی وجدان... انقدر راحت عزیزم صدایش نکن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو هر رابطه ای گاز دادی و طرفتو دور زدی... بلدی یکمم ترمز بگیری پیشش وایسی؟؟♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیخیال عطر های گران قیمت  . . . . . . دلم بوی معرفت تو را می خواهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار سکوت قانون زندگی من باشد وقتی واژه ها هم درد را نمی فهمند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احـســـاس من و تو، تـنـاقـــض عـجـیـبـیست تو طاقـت دلـــتـنـگی نــداری، مـــرا از یـــاد می بـــری من طاقـت دلـــتـنـگی نــدارم، تـــو را از یـــاد نمی بـــرم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" من " یک جای دنیا خیلی خوش‌بختم . . . در چارچوب قاب عکس دونفره‌مان . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همین امروز دوستم داشته باش شاید فردایی نباشد..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزیزم حتے دیگر نمیخواهم آرزویت باشم… آرزو میڪنم “او” آرزوے تو باشد و آرزوی او… “دیگرے”… میدونم که هوای پست اولی هارو دارین.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیبایی تو  حــــــــرف ندارد ؛ باید  سکوت کرد ... !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـی گـویـنـد بـاران کـه بـبـارد بـوی ِ خـاک بـلـنـد مـی شـود . . پـس چـرا ایـنـجـا بـاران کـه مـی بـارد عـطـر خـاطــره هـا مـی پـیـچـد ؟ . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غمناک ترین لحظه زندگی را .... از کسی تجربه می کنی ... که شیرین ترین ... خاطرات زندگی را با اوداشتی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشک هایم را برایت پست خواهم کرد روزی تو باید از احساس قلبم با خبر باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سنگریزه گفت: آرزویش کوه شدن است تا از قله تو را بییند کوه گفت: آرزویش سنگریزه شدن است  تا بدنبال تو بغلتد ...به هر دو حسادت کردم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرهاد میدانست صد سال نمیتواند کوه را بکند فقط میخواست یک عُمر اسمش را با “شیرین” بیاورند ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن را : نه می نویسند / نه می گویند ... ثابت میکنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حس خوبی نیست... در رویای کسی گم میشوی که فکر تو حتی در خوابش هم نمیگنجد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی غریبه!!! روی کسی دست گذاشتی که همه دنیای منه... بی وجدان... انقدر راحت عزیزم صدایش نکن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو هر رابطه ای گاز دادی و طرفتو دور زدی... بلدی یکمم ترمز بگیری پیشش وایسی؟؟♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیخیال عطر های گران قیمت  . . . . . . دلم بوی معرفت تو را می خواهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار سکوت قانون زندگی من باشد وقتی واژه ها هم درد را نمی فهمند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احـســـاس من و تو، تـنـاقـــض عـجـیـبـیست تو طاقـت دلـــتـنـگی نــداری، مـــرا از یـــاد می بـــری من طاقـت دلـــتـنـگی نــدارم، تـــو را از یـــاد نمی بـــرم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" من " یک جای دنیا خیلی خوش‌بختم . . . در چارچوب قاب عکس دونفره‌مان . . .