بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من عجیب بی د لیل  وقف تو شده ام  بیا برگرد  نه برای من  خاطرات َت جامانده .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوزم وقتی فکر میکنم به نتیجه ای نمیرسم چرا رفتی دارم داغون میشم .........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنتي نه در آغوشت گرفته ام... نه تورا بوسيده ام... نه حتي موهايت را نوازش كرده ام... اما... ببين... چگونه برايت عاشقانه مينويسم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حال عجیبی دارم.... مانند یک کبریت..... کبریتی که میداند ساخته شده تا سوخته شود....... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمستــــان و تابستــــان نــــدارد ... نباشــــــــي ... چهــــار ستــــونِ بدنــــم ميلــــرزد ..........!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش تیم احساسم این قدر قوی بود که هیچ کس جرأت بازی با آن را نداشت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر خیال با تو بودن رو نمی بافم. کلاف دروری ات کلافه ام کرده، همش گره می خورد به خاطراتمان...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نالیـــدن مختــص دردهــای کــوچک اســت درد کــه بــزرگ بــاشد لــال میــشوی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتا چنان دلتنگ میشوم که بی تابی ام را هیچ بهانه ای تاب نمی یاورد به خود که می ایم میبینم از کسانی ئورم که بی بهانه دوستشان دارم 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاقبت باید جدا شد روزی از زندان دنیا.............!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضــي حرفـــــا رو  هـــر چقـــــدر هـم بقيــــه بگـــن  تـــا خـــودت تجــربــه نکنـــي  و بـــه غلــط کـــردن نيفتـــي  بــــاور نمــي کنــــي ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برگونه هايت دست ميكشم... چشمانت رانوازش ميكنم... انگشتانم را لاي موهايت ميبرم... گرد از لباست ميروبم... . . تنها به اين اميد كه از اين قاب سرد چوبي عكست بيرون ايي و در اغوش بكشي ام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم به راه آمدنت آسمانو زمین را جارو زدم... غافل از اینکه... چشمانت محو دیگری بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدما عادت دارن از هم دیگه بت بسازن راه صد ساه رو یک ساعته چهار نعل بتازن وقتی که قدیمی شد،بگن دیگه خسته شدن بگن این کهنه شده به اون یکی دل ببازن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عصای ِ موسی خجل است از شکافتن ِ نیل ... ، مُعجزه ... کفش های ِ رفتن ِ توست ... ، پوشیدی و من ... میان ِ چهار دیوار ِ خشک و خالی دارم غرق می شوم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قصه من و نگاهت قصه آتیش و ابه لحضه به تو رسیدن  مثل تعبیر یه خواب

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من عجیب بی د لیل  وقف تو شده ام  بیا برگرد  نه برای من  خاطرات َت جامانده .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوزم وقتی فکر میکنم به نتیجه ای نمیرسم چرا رفتی دارم داغون میشم .........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنتي نه در آغوشت گرفته ام... نه تورا بوسيده ام... نه حتي موهايت را نوازش كرده ام... اما... ببين... چگونه برايت عاشقانه مينويسم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حال عجیبی دارم.... مانند یک کبریت..... کبریتی که میداند ساخته شده تا سوخته شود....... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمستــــان و تابستــــان نــــدارد ... نباشــــــــي ... چهــــار ستــــونِ بدنــــم ميلــــرزد ..........!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش تیم احساسم این قدر قوی بود که هیچ کس جرأت بازی با آن را نداشت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر خیال با تو بودن رو نمی بافم. کلاف دروری ات کلافه ام کرده، همش گره می خورد به خاطراتمان...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نالیـــدن مختــص دردهــای کــوچک اســت درد کــه بــزرگ بــاشد لــال میــشوی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتا چنان دلتنگ میشوم که بی تابی ام را هیچ بهانه ای تاب نمی یاورد به خود که می ایم میبینم از کسانی ئورم که بی بهانه دوستشان دارم 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاقبت باید جدا شد روزی از زندان دنیا.............!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضــي حرفـــــا رو  هـــر چقـــــدر هـم بقيــــه بگـــن  تـــا خـــودت تجــربــه نکنـــي  و بـــه غلــط کـــردن نيفتـــي  بــــاور نمــي کنــــي ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برگونه هايت دست ميكشم... چشمانت رانوازش ميكنم... انگشتانم را لاي موهايت ميبرم... گرد از لباست ميروبم... . . تنها به اين اميد كه از اين قاب سرد چوبي عكست بيرون ايي و در اغوش بكشي ام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم به راه آمدنت آسمانو زمین را جارو زدم... غافل از اینکه... چشمانت محو دیگری بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدما عادت دارن از هم دیگه بت بسازن راه صد ساه رو یک ساعته چهار نعل بتازن وقتی که قدیمی شد،بگن دیگه خسته شدن بگن این کهنه شده به اون یکی دل ببازن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عصای ِ موسی خجل است از شکافتن ِ نیل ... ، مُعجزه ... کفش های ِ رفتن ِ توست ... ، پوشیدی و من ... میان ِ چهار دیوار ِ خشک و خالی دارم غرق می شوم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قصه من و نگاهت قصه آتیش و ابه لحضه به تو رسیدن  مثل تعبیر یه خواب