بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدا میکنم"تورا" این"جانی" که میگویی جانم رامیگیرد...!! نزن این حرف هارا دل من جنبه ندارد موقعی که نیستی... دمار ازروزگارم درمی آورد....!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در محکمه ای که یار با شد قاضی  اویز تناب دار شدن عشق است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حاضرم اسمتو توی چشمم خالکوبی کنم تا بدونی بیشتر از چشمام دوست دارم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وفا رو از ماهی یاد بگیر که که وقتی از آب در میاد میمیره ،نه از زنبور که  وقتی از گلی خسته شد میره سراغ یک گل دیگه .......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فــقـــط خـــــدا مـيـــــدونــه كـه چـنـــد بــار ...  تــو گـوشـيــم نـوشـتــــم " بـــرگـــرد " ولـــــي نـتــونـستـــم بــــرات بـفــرسـتــــم ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمها خیلی وقتا احساساتشون رو مخفی می کنند.... مثلا به جای اینکه بگن:دوست دارم میگن:مواظب خودت باش خیلی عجیبه نه؟ راستی مواظب خودت باش....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگم دوسم داری؟ میگه بیشتر از تو! گفتم تا کی؟ سکوت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز مرهمی جز عشق که ذات درد است برای زخمهای زندگی نمیشناسم چه شگفت است عشق.......!!! که هم زخم است و هم مرهم.......!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهام حتی با اینکه اینجام حتی با اینکه دستامو میگیری حسی بین ما نیست این روزا خوبه که داری از خاطرم میری !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نباید چشامون ازعشق تر بشه به خشکی این شهر برمیخوره هنوزم یکی توی پس کوچه ها  داره عاشقی هارو سر میبره! نشد قسمتم باشی وپیش تو به لبخند هرروزت عادت کنم منو محوچشمای مستت کنی تورو مثل کعبه عبادت کنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای دل روزی با او بودی ، در کوی آرزو  او هم رفت و تنها ماندی ، تنها با یاد او ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل صدچاک ما را تیغ ترحم بدرید دل ما را به همان قیمت ارزان بخرید دل من گرچه شکسته گوهری ناب شده عشق در قلب تو آن تحفه ی نایاب شده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا... تنها کسم رفت... دیگه تنها شدم... یه خواهش کنم رومو زمین نمی ندازی خدا؟؟؟ یه امشبو دلم بچگی میخواد... نذار زیاد احساس تنهایی کنم... همین...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل اگه جایی گیر کنه تموم زندگی ادم نخ کش میشه......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا کی دل خسته،زنگ باید بخورد هی تهمت نام و ننگ باید بخورد عاشق بشویم هر چه بادا بادا گاهی سر ما به سنگ باید بخورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونم عاقبت ارزوی داشتنتو به گور میبرم ............ نمیدونم تو گور ارزوتو کجا ببرم؟ .....من به مردن راضضیم لیکن نمی اید عجل .........بخت بد بین کز عجل هم ناز می باید کشید

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدا میکنم"تورا" این"جانی" که میگویی جانم رامیگیرد...!! نزن این حرف هارا دل من جنبه ندارد موقعی که نیستی... دمار ازروزگارم درمی آورد....!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در محکمه ای که یار با شد قاضی  اویز تناب دار شدن عشق است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حاضرم اسمتو توی چشمم خالکوبی کنم تا بدونی بیشتر از چشمام دوست دارم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وفا رو از ماهی یاد بگیر که که وقتی از آب در میاد میمیره ،نه از زنبور که  وقتی از گلی خسته شد میره سراغ یک گل دیگه .......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فــقـــط خـــــدا مـيـــــدونــه كـه چـنـــد بــار ...  تــو گـوشـيــم نـوشـتــــم " بـــرگـــرد " ولـــــي نـتــونـستـــم بــــرات بـفــرسـتــــم ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمها خیلی وقتا احساساتشون رو مخفی می کنند.... مثلا به جای اینکه بگن:دوست دارم میگن:مواظب خودت باش خیلی عجیبه نه؟ راستی مواظب خودت باش....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگم دوسم داری؟ میگه بیشتر از تو! گفتم تا کی؟ سکوت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز مرهمی جز عشق که ذات درد است برای زخمهای زندگی نمیشناسم چه شگفت است عشق.......!!! که هم زخم است و هم مرهم.......!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهام حتی با اینکه اینجام حتی با اینکه دستامو میگیری حسی بین ما نیست این روزا خوبه که داری از خاطرم میری !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نباید چشامون ازعشق تر بشه به خشکی این شهر برمیخوره هنوزم یکی توی پس کوچه ها  داره عاشقی هارو سر میبره! نشد قسمتم باشی وپیش تو به لبخند هرروزت عادت کنم منو محوچشمای مستت کنی تورو مثل کعبه عبادت کنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای دل روزی با او بودی ، در کوی آرزو  او هم رفت و تنها ماندی ، تنها با یاد او ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل صدچاک ما را تیغ ترحم بدرید دل ما را به همان قیمت ارزان بخرید دل من گرچه شکسته گوهری ناب شده عشق در قلب تو آن تحفه ی نایاب شده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا... تنها کسم رفت... دیگه تنها شدم... یه خواهش کنم رومو زمین نمی ندازی خدا؟؟؟ یه امشبو دلم بچگی میخواد... نذار زیاد احساس تنهایی کنم... همین...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل اگه جایی گیر کنه تموم زندگی ادم نخ کش میشه......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا کی دل خسته،زنگ باید بخورد هی تهمت نام و ننگ باید بخورد عاشق بشویم هر چه بادا بادا گاهی سر ما به سنگ باید بخورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونم عاقبت ارزوی داشتنتو به گور میبرم ............ نمیدونم تو گور ارزوتو کجا ببرم؟ .....من به مردن راضضیم لیکن نمی اید عجل .........بخت بد بین کز عجل هم ناز می باید کشید