بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفته ای تا ترکم کنی؟؟؟؟؟؟؟؟شرابی شده ام ناب حالا حسرتم را بکش.........!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می تونه جونم فدای عاشقی های تو باشه می تونی با من بمونی تا دلم از غم رها شه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بغض میکنم از ترس روزهایی که سهم مان از هم فقط یک یادش بخیر ساده باشد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به کوتاهیِ این ثانیه ها معتقدم! عشق یک معامله نیست !!! ساده باید گفت: دوستت می دارم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غصه نخور... کنار آمده ام با نبودنت. خیلی که دلم بگیرد . . . گریه می کنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی کسی رو پیدا کردی ک کنارش بدون ھیچ دلیلی،فقط ب خاطر اینکہ کنارشی خوشحالی،دیگہ ب درک ک بقیہ چی میگن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داشتم زندگیمو میکردم/ اومدی حالمو عوض کردی این همه راهو اومدی که بری /که خرابم کنی و برگردی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا تو رو دارم زندگی بهشت برام انگار خدا عشق تو رو نوشته برام تو مال منی تو فال منی دنیا دنیا تو رو می خوام تو یاس منی احساس منی جز تو کسی رو نمی خوام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدتی است دیگر از ته دل نمیخندم  فقط لب هایم نقشی به نام لبخند را بازی میکنند تا کسی نفهمد بهم چه میگذرد کاش بودی و دستهای مهربانت مرهم همه ی نبودنهایت میشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام خســـــتــــگی هایت را یکجا میخرم... تو فقط قول بده... صدای خنده هایت را بــــــه کســــــی نــــــفروشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش بدونییاد نکردنت/نبودنت/دور بودنتیا ندیدنت هرگز بهونه نمیشه واسه از یاد بردنت!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر تحسینت کردم که اعتماد به نفس کاذب گرفتی و گمان کردی خیلی سرتر از منی و ترکم کردی. گفته بودم عادت دارم اطرافیانم را تحسین کنم؛ فقط عادت بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم ها دو دسته اند ... ، رفته ها ... عاشق ها ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقت کرده ای فاصله بینمان چه زیباست؟ فاصله بینمان را فرش کرده اند! فرشی از آسفالت... برایت زیبا نیست؟ بهتر است عینکت را عوض کنی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــــــن یــــک فــــــَـــردم..... زوجـــــَــــــم تـــــــو بـــاش...!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیا باران.... تازه نم های روی گونه ام خشک شده،تو دیگر حیرانم نکن

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفته ای تا ترکم کنی؟؟؟؟؟؟؟؟شرابی شده ام ناب حالا حسرتم را بکش.........!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می تونه جونم فدای عاشقی های تو باشه می تونی با من بمونی تا دلم از غم رها شه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بغض میکنم از ترس روزهایی که سهم مان از هم فقط یک یادش بخیر ساده باشد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به کوتاهیِ این ثانیه ها معتقدم! عشق یک معامله نیست !!! ساده باید گفت: دوستت می دارم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غصه نخور... کنار آمده ام با نبودنت. خیلی که دلم بگیرد . . . گریه می کنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی کسی رو پیدا کردی ک کنارش بدون ھیچ دلیلی،فقط ب خاطر اینکہ کنارشی خوشحالی،دیگہ ب درک ک بقیہ چی میگن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داشتم زندگیمو میکردم/ اومدی حالمو عوض کردی این همه راهو اومدی که بری /که خرابم کنی و برگردی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا تو رو دارم زندگی بهشت برام انگار خدا عشق تو رو نوشته برام تو مال منی تو فال منی دنیا دنیا تو رو می خوام تو یاس منی احساس منی جز تو کسی رو نمی خوام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدتی است دیگر از ته دل نمیخندم  فقط لب هایم نقشی به نام لبخند را بازی میکنند تا کسی نفهمد بهم چه میگذرد کاش بودی و دستهای مهربانت مرهم همه ی نبودنهایت میشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام خســـــتــــگی هایت را یکجا میخرم... تو فقط قول بده... صدای خنده هایت را بــــــه کســــــی نــــــفروشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش بدونییاد نکردنت/نبودنت/دور بودنتیا ندیدنت هرگز بهونه نمیشه واسه از یاد بردنت!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر تحسینت کردم که اعتماد به نفس کاذب گرفتی و گمان کردی خیلی سرتر از منی و ترکم کردی. گفته بودم عادت دارم اطرافیانم را تحسین کنم؛ فقط عادت بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم ها دو دسته اند ... ، رفته ها ... عاشق ها ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقت کرده ای فاصله بینمان چه زیباست؟ فاصله بینمان را فرش کرده اند! فرشی از آسفالت... برایت زیبا نیست؟ بهتر است عینکت را عوض کنی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــــــن یــــک فــــــَـــردم..... زوجـــــَــــــم تـــــــو بـــاش...!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیا باران.... تازه نم های روی گونه ام خشک شده،تو دیگر حیرانم نکن