بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی نباشی حــال و روز زنــدگــی مـن را یــک کـلمه تــوصیــف می کنــد الـفـــاتحه…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به من نزدیک نشوید  من ناقل بدترین بیماری مهلک بشر هستم  من . . . . عاشقم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاموشی بهانه است.. مشترک مورد نظر این بار قصد فراموشی دارد.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام پیــاده رو های جهــان اگـر گذر نــامه بخواهنــد ، چشمان تـو را نشانشان می دهم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در طلوع یک دوستی هرگز غروبی نیست پس زندگی کن برای کسی که دوستش داری.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه از کودک درون میگن  هیچکس یاد این پیرمرد نیست که دم به ساعت توی گوشمون زمزمه میکنه  میگه شاید لایق عشقت نبود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخته دلت بودنشو بخواد!!! اما..... مجبور باشی به نبودنش عادت کنی....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیتونم بهت قول بدم که همه مشکلاتتو حل میکنم ولی میتونم بهت قول بدم که نمی ذارم تنهایی باهاشون روبرو بشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یادگاری ساعتی بر دستت بسته ام تایادت نرود چقدر زمان باید بگذرد تا یکی مثل من دوباره عاشق یکی مثل تو شود....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩﺕ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻦ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺭﺍﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ...ﺑﺎﺗﻮﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ:ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺍﺷﺘﻨﺖ ﻣﯽ ﺟﻨﮕﺪ"ﺍﻣﺎﺍﮔﺮﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪﺑﻪ ﻫﺮﺑﻬﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﻣﯿﺮﻭﺩ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط برای اینکه نگرانتم... من به تو شک ندارم ولــــــــی به زمونه چرا !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی اس ام اس هایی که ویبرشون دنیامونو لرزوند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺧــــﺪﺍﯾـــــﺎ ؛ ﻫﯿـــــﭻ ﺗﻨﻬـــﺎﯾــــﯽ ﺭﻭ ﺍﻭﻧﻘـــــﺪﺭ ﺗﻨﻬـــــﺎ ﻧﮑــﻦ! ﮐــﻪ ﺑــﻪ ﻫــــﺮ ﺑـــﯽ ﻟﯿــﺎﻗﺘــــﯽ ﺑﮕــــﻪ : ﻋﺸﻘــــــﻢ 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اس داد گفت نامزدیشو بهم زده!! چرا به من میگه اخه؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را من یاس و سنبل هم نگفتم / و حسنت را به بلبل هم نگفتم / تو زیباتر ز گلها بودی و من / به تو نازک تر از گل هم نگفتم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دارم فکر میکنم... به عزیز بودنت... به زیبا بودنت.... به دوست داشتنی بودنت... به خوب بودنت... به یگانه بودنت... و حسرت می خورم... حسرت تکراری بودنم را برای آرامی چون تو!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی نباشی حــال و روز زنــدگــی مـن را یــک کـلمه تــوصیــف می کنــد الـفـــاتحه…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به من نزدیک نشوید  من ناقل بدترین بیماری مهلک بشر هستم  من . . . . عاشقم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاموشی بهانه است.. مشترک مورد نظر این بار قصد فراموشی دارد.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام پیــاده رو های جهــان اگـر گذر نــامه بخواهنــد ، چشمان تـو را نشانشان می دهم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در طلوع یک دوستی هرگز غروبی نیست پس زندگی کن برای کسی که دوستش داری.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه از کودک درون میگن  هیچکس یاد این پیرمرد نیست که دم به ساعت توی گوشمون زمزمه میکنه  میگه شاید لایق عشقت نبود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخته دلت بودنشو بخواد!!! اما..... مجبور باشی به نبودنش عادت کنی....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیتونم بهت قول بدم که همه مشکلاتتو حل میکنم ولی میتونم بهت قول بدم که نمی ذارم تنهایی باهاشون روبرو بشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یادگاری ساعتی بر دستت بسته ام تایادت نرود چقدر زمان باید بگذرد تا یکی مثل من دوباره عاشق یکی مثل تو شود....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩﺕ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻦ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺭﺍﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ...ﺑﺎﺗﻮﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ:ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺍﺷﺘﻨﺖ ﻣﯽ ﺟﻨﮕﺪ"ﺍﻣﺎﺍﮔﺮﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪﺑﻪ ﻫﺮﺑﻬﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﻣﯿﺮﻭﺩ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط برای اینکه نگرانتم... من به تو شک ندارم ولــــــــی به زمونه چرا !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی اس ام اس هایی که ویبرشون دنیامونو لرزوند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺧــــﺪﺍﯾـــــﺎ ؛ ﻫﯿـــــﭻ ﺗﻨﻬـــﺎﯾــــﯽ ﺭﻭ ﺍﻭﻧﻘـــــﺪﺭ ﺗﻨﻬـــــﺎ ﻧﮑــﻦ! ﮐــﻪ ﺑــﻪ ﻫــــﺮ ﺑـــﯽ ﻟﯿــﺎﻗﺘــــﯽ ﺑﮕــــﻪ : ﻋﺸﻘــــــﻢ 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اس داد گفت نامزدیشو بهم زده!! چرا به من میگه اخه؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را من یاس و سنبل هم نگفتم / و حسنت را به بلبل هم نگفتم / تو زیباتر ز گلها بودی و من / به تو نازک تر از گل هم نگفتم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دارم فکر میکنم... به عزیز بودنت... به زیبا بودنت.... به دوست داشتنی بودنت... به خوب بودنت... به یگانه بودنت... و حسرت می خورم... حسرت تکراری بودنم را برای آرامی چون تو!!