بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیای بی تو شباهت عجیبی با این غروب های لعنتی دارد  دلگیر و دلگیر و دلـــــگیر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اِســـمِــش امــيـــدِ... مــيــدونــی کــیـو مـيــگـَم... ؟ هَـمـونـیــو مــیـگَـم ڪه بہ اُمــيــدِش زِنـــده اَم... ! خُــداجــون بـی اُمــیــد و نـا اُمـيــدَم نـَکُـنــیـا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای گریه انداختن من نیازی به داد و فریاد نیست!! بغض ِ لعنتی من این روزها باعـــــزیزم و جـــــانم هم می شکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با رفتنت جانم را گرفتی....تو همانی بودی که میگفتی برایت میمیرم؟!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی آدما................ حتی نفس کشیدنشون هم، هوا رو آلوده می کنه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"تنهایی" تنبیهی ست، برای روزهای دوست داشتن تو!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست و بالم، از حرف خالیست....... هرچه هست تویی! و تو حرف نداری..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد دارد وقتی میرود و همه میگویند دوستت نداشت و تو نمی تونی ثابت کنی که هر شب با عاشقانه هایش می خوابیدی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه لذتی بالاترازاینکه اسمت قسم راست کسی باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــــــــــــــــــــــــــــرو...ازهیچ چیز نمیترسم...وقتی یقین دارم کسی بیشتر ازمن دوستتــــ نخواهد داشت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می خوام ای تموم رازم ای تو معنای نیازم بهترین ترانه ها رو  واسه ی چشات بسازم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از چشمهات هر چه بگویم عجیب نیست سرزمین من همین لبخند های توست که میانه ی جزر و مد نگاهت گیر میکند نمیداند بیاید یا برود باشد یا نباشد بخندد یا…!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو فقط بگو می آیی… صندلی کنار من، طاقت اش زیاد است…!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی همون مکثیه که رو اسمش میکنی... وقتی شماره های گوشیتو میای پایین...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو که نباشی : همه جا سوت و کور.. دل ها همه تنگ.. زندگی عاری از هرگونه رنگ... هوا آغشته به عطر مرگ.. عاشقی جز با تو ننگ... به خدا بی تو همه جا آشوب است..جنگ است ، جنگ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام پیــاده رو های جهــان اگـر گذر نــامه بخواهنــد ، چشمان تـو را نشانشان می دهم !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیای بی تو شباهت عجیبی با این غروب های لعنتی دارد  دلگیر و دلگیر و دلـــــگیر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اِســـمِــش امــيـــدِ... مــيــدونــی کــیـو مـيــگـَم... ؟ هَـمـونـیــو مــیـگَـم ڪه بہ اُمــيــدِش زِنـــده اَم... ! خُــداجــون بـی اُمــیــد و نـا اُمـيــدَم نـَکُـنــیـا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای گریه انداختن من نیازی به داد و فریاد نیست!! بغض ِ لعنتی من این روزها باعـــــزیزم و جـــــانم هم می شکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با رفتنت جانم را گرفتی....تو همانی بودی که میگفتی برایت میمیرم؟!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی آدما................ حتی نفس کشیدنشون هم، هوا رو آلوده می کنه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"تنهایی" تنبیهی ست، برای روزهای دوست داشتن تو!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست و بالم، از حرف خالیست....... هرچه هست تویی! و تو حرف نداری..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد دارد وقتی میرود و همه میگویند دوستت نداشت و تو نمی تونی ثابت کنی که هر شب با عاشقانه هایش می خوابیدی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه لذتی بالاترازاینکه اسمت قسم راست کسی باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــــــــــــــــــــــــــــرو...ازهیچ چیز نمیترسم...وقتی یقین دارم کسی بیشتر ازمن دوستتــــ نخواهد داشت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می خوام ای تموم رازم ای تو معنای نیازم بهترین ترانه ها رو  واسه ی چشات بسازم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از چشمهات هر چه بگویم عجیب نیست سرزمین من همین لبخند های توست که میانه ی جزر و مد نگاهت گیر میکند نمیداند بیاید یا برود باشد یا نباشد بخندد یا…!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو فقط بگو می آیی… صندلی کنار من، طاقت اش زیاد است…!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی همون مکثیه که رو اسمش میکنی... وقتی شماره های گوشیتو میای پایین...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو که نباشی : همه جا سوت و کور.. دل ها همه تنگ.. زندگی عاری از هرگونه رنگ... هوا آغشته به عطر مرگ.. عاشقی جز با تو ننگ... به خدا بی تو همه جا آشوب است..جنگ است ، جنگ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام پیــاده رو های جهــان اگـر گذر نــامه بخواهنــد ، چشمان تـو را نشانشان می دهم !