بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مگر خودت نگفتی خداحافظ؟ پس چرا وقتی گفتم (به سلامت) نگاهت تلخ شد؟ برو به سلامت...دیگرهم سراغم را نگیر! خسته ترازآنم که برسر راهت بنشینم و دلیل رفتنت را جویا شوم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اواره ام میان من و تو..... به امیدروزی که ماشویم...!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگربیایی این خون دل خوردنهاراتلافی نمیکنم..... انقدرعاشقت میکنم که دیگرهرگزنتوانی بروی.....!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردناک است....دوست بداری وگمان بداری ک دوستت دارند........حال آنکه اویگانه هستی توباشدوتویکی ازهزاران لذت او.............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد من از چشمانی بود که به من اشک هدیه میداد و به دیگری چشمک ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلبم به هوای تو تلاطم دارد با خیزش موج ها تفاهم دارد بگذار بگویند که عاشق،کور است دیوانه چکار به حرف مردم دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت کردم که غرورم نشکند... غرورم نشکست! . . . دلم نابود شد..............................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جای خالیت...... مثل کفش سیندرلا اندازه هیچ یک از مردم شهر نشد حتی به زور ...........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دهانت را می بویند........ مبادا گفته باشی "دوستت دارم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام عزیزم من از بیمارستان وجودم مزاحم میشم... جیگر ندارم،جیگرم میشی؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این دنیا تک وتنها شدم من گیاهی در دل صحرا شدم من چو مجنونی که از مردم گریزد شتابان در پی لیلا شدم من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکبار هم وقتی منتظرت نیستم.... به سراغم بیا . . . بگذار خیالم غافلگیر شود...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قول بده حداقل اورا مثل من دوست نداشته باشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه چیز زیادش دل را میزند...زیاد دوستت داشتم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قهوه،بادام،شکلات همه تلخی هارا چشیدم،هیچکدام قدر نبودنت تلخ نبودند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهای زمستان! حواست باشد که دور تو و تمام شاعرانه هایت را خط خواهم کشید اگر با آمدنت او حتی یک "سرفه" کند!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مگر خودت نگفتی خداحافظ؟ پس چرا وقتی گفتم (به سلامت) نگاهت تلخ شد؟ برو به سلامت...دیگرهم سراغم را نگیر! خسته ترازآنم که برسر راهت بنشینم و دلیل رفتنت را جویا شوم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اواره ام میان من و تو..... به امیدروزی که ماشویم...!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگربیایی این خون دل خوردنهاراتلافی نمیکنم..... انقدرعاشقت میکنم که دیگرهرگزنتوانی بروی.....!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردناک است....دوست بداری وگمان بداری ک دوستت دارند........حال آنکه اویگانه هستی توباشدوتویکی ازهزاران لذت او.............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد من از چشمانی بود که به من اشک هدیه میداد و به دیگری چشمک ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلبم به هوای تو تلاطم دارد با خیزش موج ها تفاهم دارد بگذار بگویند که عاشق،کور است دیوانه چکار به حرف مردم دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت کردم که غرورم نشکند... غرورم نشکست! . . . دلم نابود شد..............................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جای خالیت...... مثل کفش سیندرلا اندازه هیچ یک از مردم شهر نشد حتی به زور ...........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دهانت را می بویند........ مبادا گفته باشی "دوستت دارم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام عزیزم من از بیمارستان وجودم مزاحم میشم... جیگر ندارم،جیگرم میشی؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این دنیا تک وتنها شدم من گیاهی در دل صحرا شدم من چو مجنونی که از مردم گریزد شتابان در پی لیلا شدم من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکبار هم وقتی منتظرت نیستم.... به سراغم بیا . . . بگذار خیالم غافلگیر شود...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قول بده حداقل اورا مثل من دوست نداشته باشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه چیز زیادش دل را میزند...زیاد دوستت داشتم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قهوه،بادام،شکلات همه تلخی هارا چشیدم،هیچکدام قدر نبودنت تلخ نبودند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهای زمستان! حواست باشد که دور تو و تمام شاعرانه هایت را خط خواهم کشید اگر با آمدنت او حتی یک "سرفه" کند!