بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فراموش نکنید که عشق باقی میماند.......این انسانها هستند که عوض میشوند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوا این روز ها ابری ست! از تو خبر ندارم... اما اینجا در قلبم هر روز باران عشق می بارد... شاید اسمان این روزها تپش هایه قلبه مرا برایه تو فر یاد میزند...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺣﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺑﺎ ﺧﻨﺪﻩ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ : ﯾﺎﺩﺵ ﺑﺨﯿﺮ ، ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﺶ ﮐﺮﺩﻡ ... ﺍﻣﺎ ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﻨﺪ ﻫﻨﻮﺯ ﻫﻢ ﮐﺴﯽ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺗﻤﺎﺱ ﻣﯿﮕﯿﺮﺩ ﺳﺴﺖ ﻣﯿﺸﻮﻡ ﮐﻪ ﻧﮑﻨﺪ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﯽ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه دلتنگت شدم ،یادت آرامم کرد  و هرگاه یادت کردم دلتنگت شدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داستان زندگی من قصه ایست که متن آن وجود توست و پایانش نبود تو..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تابم... دلم تاب میخواهد...و یک هل محکم... که دلم هرری بریزد پایین... هرچه را در خودش تلنبار کرده است..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من ادم نمیشوم..!!!!!! لبخندت خرم میکند...  و دوریت سگم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت زیباست... ببین اگر خودت بودی چه غوغایی می شد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی اشکات جاریند و کسی نیست که پاکشون کنه،دیگه اهمیت نداره چقدر دور و برت شلوغه،کسی که قرار بود باشه نیست... .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديروز بهم گفت  زياد خودمو كوچيك كردم ارزش عشق بالاتر از كوچيك شدنه ديگه خداحافظ اينم از عشق ماااااااااااااااااااا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی مجبورم به آرامش عمیق سنگ حسادت کنم . . . چقدر خیالش آسوده ست . . . چقدر تحمل سکوتش طولانیست . . . چقدر. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منواين همه تنهايي كه رودوشم اواره بيش من باش كه قلبم ازنبودت بيزاره......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه دلتنگی به خاطر نبودن کسی نیست! گاهی به خاطر بودن کسی ست.......که حواسش به تو نیست؟؟!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه ! نه ! نه ! الان نه ! فعلا دورت خیلی شلوغه … تنهات که گذاشتن باهات حرف دارم خیلی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها... سپیده ک میزند بیدارنمیشوم...میمیرم ازاینکه زنده ام...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوابت رادیدم! درست مثل همیشه نامهربان! باشد قبول...دوستم نداری... چرا هرشب اثباتش میکنی؟؟

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فراموش نکنید که عشق باقی میماند.......این انسانها هستند که عوض میشوند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوا این روز ها ابری ست! از تو خبر ندارم... اما اینجا در قلبم هر روز باران عشق می بارد... شاید اسمان این روزها تپش هایه قلبه مرا برایه تو فر یاد میزند...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺣﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺑﺎ ﺧﻨﺪﻩ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ : ﯾﺎﺩﺵ ﺑﺨﯿﺮ ، ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﺶ ﮐﺮﺩﻡ ... ﺍﻣﺎ ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﻨﺪ ﻫﻨﻮﺯ ﻫﻢ ﮐﺴﯽ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺗﻤﺎﺱ ﻣﯿﮕﯿﺮﺩ ﺳﺴﺖ ﻣﯿﺸﻮﻡ ﮐﻪ ﻧﮑﻨﺪ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﯽ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه دلتنگت شدم ،یادت آرامم کرد  و هرگاه یادت کردم دلتنگت شدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داستان زندگی من قصه ایست که متن آن وجود توست و پایانش نبود تو..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تابم... دلم تاب میخواهد...و یک هل محکم... که دلم هرری بریزد پایین... هرچه را در خودش تلنبار کرده است..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من ادم نمیشوم..!!!!!! لبخندت خرم میکند...  و دوریت سگم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت زیباست... ببین اگر خودت بودی چه غوغایی می شد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی اشکات جاریند و کسی نیست که پاکشون کنه،دیگه اهمیت نداره چقدر دور و برت شلوغه،کسی که قرار بود باشه نیست... .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديروز بهم گفت  زياد خودمو كوچيك كردم ارزش عشق بالاتر از كوچيك شدنه ديگه خداحافظ اينم از عشق ماااااااااااااااااااا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی مجبورم به آرامش عمیق سنگ حسادت کنم . . . چقدر خیالش آسوده ست . . . چقدر تحمل سکوتش طولانیست . . . چقدر. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منواين همه تنهايي كه رودوشم اواره بيش من باش كه قلبم ازنبودت بيزاره......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه دلتنگی به خاطر نبودن کسی نیست! گاهی به خاطر بودن کسی ست.......که حواسش به تو نیست؟؟!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه ! نه ! نه ! الان نه ! فعلا دورت خیلی شلوغه … تنهات که گذاشتن باهات حرف دارم خیلی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها... سپیده ک میزند بیدارنمیشوم...میمیرم ازاینکه زنده ام...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوابت رادیدم! درست مثل همیشه نامهربان! باشد قبول...دوستم نداری... چرا هرشب اثباتش میکنی؟؟