بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"نبودن" هیچگاه به تلخیه فراموش کردن یک "بودن" نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

. خاطره ای هست . که نفس آدم را برای لحظاتی می گیرد..!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

*یه قلپــ قهوه یه کم تو *یه چنگال کیکــ یه کم تو *ببین خودتو کجــاها که جا نکــردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم واسه روزایی تنگ شده که هیچکی رو دوس نداشتم ... چه خوب بود اون بی خیالی ها...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این متن من نوشتم: این من بودم که آرزویش کردم اماپیش دیگری ظاهرشد...! علاءالدین توهم خریدنی شدی؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا؛؛ از عشق امروزمان ؛؛ چیزی برای فردا بگذار؛؛ نگاهی؛؛ یادی؛؛ تصویری؛؛ خاطره ای ؛؛ برای آن هنگام که فراموش خواهیم کرد؛؛ که... روزگاری چقدر "عاشق" بودیم؛؛!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار هرچه نمی خواهیم بگویند بگذار هرچه نمی خواهند بگوییم باران که ببارد کاری از چترها ساخته نیست ما اتفاقی هستیم که افتاده ایم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من نقش میزنم خیال تو را...ضجه می زنم نگاه تورا.... شاید که روزی مهمان لبخند تو باشم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به چشم هایَت بگو انقدر برای دلم رجز نخوانند من اهل ِ جنگ نیستم،شاعرم خیلی بخواهم گرد و خاک کنم شعری می نویسم آنوقت اگر توانستی مرا در آغوش نگیر ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم برای تنهایی می سوزه... هرکی جایییش درد میگره میندازه گردن تنهایی... بیچاره تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامـــبخش بــــاش وقتـــــی درد دارمــــــ...  نترس از هجــــــوم حضـــــورم چیـــــزی جــــز تنهــــایی با مـــــن نیستـــــ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي هربار كه به تو مي انديشم اگر شاخه گلي داشتم،ميتوانستم تا ابد در گلشن خود گشت زنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گوگل غَلط های بیجا میکند!! می‌توانست تو را می‌یافت برای من..... لایک.......: لایک نداره که ..... اونی که رفته برنمیگرده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساده ازت دل می کنم به وقتش! آتیش به جونت می زنم به وقتش! وقتش که شد بهت میگم کی هستم! بهت میگم منتظر چی هستم! رنگ سیاه زدی به روزگارم میخوام تلافی شو سرت در آرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه زیباست نوشتن... وقتی میدانم تو میخوانی... چه زیباست سرودن... وقتی میدانم تو میشنوی... و... چه زیباست جنون... وقتی میدانم تو میبینی...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا وقتی که دوسم داشت چشام برق خاصی داشت.. رو ابرا بودم.. وجودم از عشقش پر بود.. اما همچین رفت که برق از چشمام پرید!!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"نبودن" هیچگاه به تلخیه فراموش کردن یک "بودن" نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

. خاطره ای هست . که نفس آدم را برای لحظاتی می گیرد..!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

*یه قلپــ قهوه یه کم تو *یه چنگال کیکــ یه کم تو *ببین خودتو کجــاها که جا نکــردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم واسه روزایی تنگ شده که هیچکی رو دوس نداشتم ... چه خوب بود اون بی خیالی ها...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این متن من نوشتم: این من بودم که آرزویش کردم اماپیش دیگری ظاهرشد...! علاءالدین توهم خریدنی شدی؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا؛؛ از عشق امروزمان ؛؛ چیزی برای فردا بگذار؛؛ نگاهی؛؛ یادی؛؛ تصویری؛؛ خاطره ای ؛؛ برای آن هنگام که فراموش خواهیم کرد؛؛ که... روزگاری چقدر "عاشق" بودیم؛؛!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار هرچه نمی خواهیم بگویند بگذار هرچه نمی خواهند بگوییم باران که ببارد کاری از چترها ساخته نیست ما اتفاقی هستیم که افتاده ایم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من نقش میزنم خیال تو را...ضجه می زنم نگاه تورا.... شاید که روزی مهمان لبخند تو باشم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به چشم هایَت بگو انقدر برای دلم رجز نخوانند من اهل ِ جنگ نیستم،شاعرم خیلی بخواهم گرد و خاک کنم شعری می نویسم آنوقت اگر توانستی مرا در آغوش نگیر ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم برای تنهایی می سوزه... هرکی جایییش درد میگره میندازه گردن تنهایی... بیچاره تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامـــبخش بــــاش وقتـــــی درد دارمــــــ...  نترس از هجــــــوم حضـــــورم چیـــــزی جــــز تنهــــایی با مـــــن نیستـــــ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي هربار كه به تو مي انديشم اگر شاخه گلي داشتم،ميتوانستم تا ابد در گلشن خود گشت زنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گوگل غَلط های بیجا میکند!! می‌توانست تو را می‌یافت برای من..... لایک.......: لایک نداره که ..... اونی که رفته برنمیگرده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساده ازت دل می کنم به وقتش! آتیش به جونت می زنم به وقتش! وقتش که شد بهت میگم کی هستم! بهت میگم منتظر چی هستم! رنگ سیاه زدی به روزگارم میخوام تلافی شو سرت در آرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه زیباست نوشتن... وقتی میدانم تو میخوانی... چه زیباست سرودن... وقتی میدانم تو میشنوی... و... چه زیباست جنون... وقتی میدانم تو میبینی...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا وقتی که دوسم داشت چشام برق خاصی داشت.. رو ابرا بودم.. وجودم از عشقش پر بود.. اما همچین رفت که برق از چشمام پرید!!!!