بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در آغـُـوشـَم کـِـ‌ه می گـیــــَری آنقـَـد‌ر آرام مـــی‌شَــَــوَم کِه فَـرامـُـــوش مــی کُــــنَـَـم بـایـَد نَفــــس بــکـشــَـم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش می شد ای کاش ها را از جهان برداشت  تا دیگر کسی بعد از جدایی  دفتر خاطراتش را با ای کاش ها پر نکند ...!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عـــشــق یــعنی اخـــتیـــار بــدی که نــابــودت کنــد... امـــــــا... اعتمـــاد کنــی کــه اینـــکـار را نمــیکنـد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سرم اگر شلیک کنند...  جای خــــــون... فکر تو میپاشد بر روی دیـــــوار...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیروزها کسی رو دوست داشتی. . . این روزها دلتنگی. . .تنهایی. . . تمام عمر به همین ساگی گذشت. . ./

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام خوابهای من / تمام این شبها / به تلافی روزهایی که فراموشم می کنند/ همرنگ روز مبادا. . . همرنگ خورشید. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"گاهی" دلم برای خودم تنگ میشود... ودايم برای تو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو مرا گناهكار پنداشتي ! اما من فقط اسراف مي كنم در دوست داشتنت و خدا؛ اسراف كنندگان عاشق را دوست دارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در را که میبندی ، یک شهر تنها میشوم .. .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برگرد ، این آخرین بخیه ایست که به گلویم میزنم ... .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالم خوب است اما... دلم تنــــــگ آن روزهایی شده که میتوانستـــم از ته دل بخنــدم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می آیی قایم باشک بازی کنیم ؟ من چشم بر زیبایی تو بگذارم و تو آرام در آغوشم پنهان شو !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از این خیابونا هر وقت رد میشم دیوونه تر میشم بی حد واندازه باور کن این روزا هر چی که میبینم فکر منو داره یاد تو میندازه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به همین زودی یکی اومد به جام دیگه بگوشت نمیرسه صدام داری چشاتو میبندی روی من دلت نمیخواد دیگه کنار تو بیام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر نيستي ك خيال ميكنم عشق ر به من نسيه داده اي,بي تابم نقد ميخواهمت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـقـدس تــریـن جـــــــــــــــــای دنــیـاست... اتـــاق تنــهـایی هـــایـــم وقـــتی بــا نیـّــت " تـــ♥ـــو " خــلـوتـــ میکنـــم..

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در آغـُـوشـَم کـِـ‌ه می گـیــــَری آنقـَـد‌ر آرام مـــی‌شَــَــوَم کِه فَـرامـُـــوش مــی کُــــنَـَـم بـایـَد نَفــــس بــکـشــَـم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش می شد ای کاش ها را از جهان برداشت  تا دیگر کسی بعد از جدایی  دفتر خاطراتش را با ای کاش ها پر نکند ...!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عـــشــق یــعنی اخـــتیـــار بــدی که نــابــودت کنــد... امـــــــا... اعتمـــاد کنــی کــه اینـــکـار را نمــیکنـد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سرم اگر شلیک کنند...  جای خــــــون... فکر تو میپاشد بر روی دیـــــوار...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیروزها کسی رو دوست داشتی. . . این روزها دلتنگی. . .تنهایی. . . تمام عمر به همین ساگی گذشت. . ./

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام خوابهای من / تمام این شبها / به تلافی روزهایی که فراموشم می کنند/ همرنگ روز مبادا. . . همرنگ خورشید. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"گاهی" دلم برای خودم تنگ میشود... ودايم برای تو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو مرا گناهكار پنداشتي ! اما من فقط اسراف مي كنم در دوست داشتنت و خدا؛ اسراف كنندگان عاشق را دوست دارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در را که میبندی ، یک شهر تنها میشوم .. .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برگرد ، این آخرین بخیه ایست که به گلویم میزنم ... .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالم خوب است اما... دلم تنــــــگ آن روزهایی شده که میتوانستـــم از ته دل بخنــدم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می آیی قایم باشک بازی کنیم ؟ من چشم بر زیبایی تو بگذارم و تو آرام در آغوشم پنهان شو !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از این خیابونا هر وقت رد میشم دیوونه تر میشم بی حد واندازه باور کن این روزا هر چی که میبینم فکر منو داره یاد تو میندازه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به همین زودی یکی اومد به جام دیگه بگوشت نمیرسه صدام داری چشاتو میبندی روی من دلت نمیخواد دیگه کنار تو بیام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر نيستي ك خيال ميكنم عشق ر به من نسيه داده اي,بي تابم نقد ميخواهمت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـقـدس تــریـن جـــــــــــــــــای دنــیـاست... اتـــاق تنــهـایی هـــایـــم وقـــتی بــا نیـّــت " تـــ♥ـــو " خــلـوتـــ میکنـــم..