بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرنوشتم مانند قلیان شد.. تاکه طعم داشتم بامن بودند، از طعم که افتادم.. گفتند :سوخت... بریم!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیاگل شدن را رعایت کنیم ز پروانه ماندن حمایت کنیم اگرباد غم شاخه ای را شکست ز دست هجومش شکایت کنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جان جانم....رفته ای پشت ویترین کنارِ عروسکهای هرجائی، لم داده ای ، ومن دامن هر رهگذری را که می کشم تو را برای من نمی خرد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از قوی بودن خسته ام ! دلم یک شانه میخواهد تکیه دهم به آن بی خیال همه دنیا و دلتنگی هایم را ببارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو این دنیا، تو این عالم میون این همه آدم ببین من دل به کی دادم! به اون کس که نمیخوادم دلم شیشه، دلش سنگه واسه سنگه دلم تنگه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چ قدر شعر نوشتیم برای باران !!! غافل از آن دل دیوانه ک بارانی بود !!! کاش سهراب نمیرفت ب این زودی ها .. دل پراز صحبت این شاعر کاشانی بود !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام احساسم در نگاهم جاری بود نگاهی که هیچ کس را لایق نمیدانست جز تو..... و تو از همه نالایق تر بودی میدانم روزی تمام حسرتت همین نگاه ساده ام میشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیافهمید خیلی حقیراست وقتی گفتم یک تار مویت را به او نمیدهم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه بیشتر میخواهمت.... دورتر میشوی.....برگرد...! قول میدهم دیگر دوستت نداشته باشم 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دیده بجای خواب آبست مرا زیرا که بدیدنت شتابست مرا گویند بخواب تا به خواب‌ش بینی ای بیخبران چه جای خوابست مرا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایــــــــــــــــــــــــــــــــــآ اگر تو *دست* مــــرا بگیریـ هیـــــچ کس مـــــــــــــــــــرا *دست کم* نمیگیــــــــــــرد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیباتر از آسمان آبی ام........ تو تمام آرزوهایم را پر پر کردی بی آنکه بدانی تو خود فاعل آنها بودی.......... بی آنکه بدانی آرزویم همه تو بودی........ آسمانم دلتنگم برایت.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ی جایی باید دست ادمارو بکشی نگه شون داری صورتشون رو میون دستات محکم بگیری بگی: ببیـــــــــن من دوستت دااارم نرو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی از "تو" نوشتم.... حالا از خودم مینویسم... "من" دوستت دارم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها همه یک کبریت در وجودم کاشته اند...منتظر توام ک بیای اتش بزنی همه ام!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودم را میخواهم... بعده تو. . . دیگر خودم نیستم.......!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرنوشتم مانند قلیان شد.. تاکه طعم داشتم بامن بودند، از طعم که افتادم.. گفتند :سوخت... بریم!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیاگل شدن را رعایت کنیم ز پروانه ماندن حمایت کنیم اگرباد غم شاخه ای را شکست ز دست هجومش شکایت کنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جان جانم....رفته ای پشت ویترین کنارِ عروسکهای هرجائی، لم داده ای ، ومن دامن هر رهگذری را که می کشم تو را برای من نمی خرد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از قوی بودن خسته ام ! دلم یک شانه میخواهد تکیه دهم به آن بی خیال همه دنیا و دلتنگی هایم را ببارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو این دنیا، تو این عالم میون این همه آدم ببین من دل به کی دادم! به اون کس که نمیخوادم دلم شیشه، دلش سنگه واسه سنگه دلم تنگه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چ قدر شعر نوشتیم برای باران !!! غافل از آن دل دیوانه ک بارانی بود !!! کاش سهراب نمیرفت ب این زودی ها .. دل پراز صحبت این شاعر کاشانی بود !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام احساسم در نگاهم جاری بود نگاهی که هیچ کس را لایق نمیدانست جز تو..... و تو از همه نالایق تر بودی میدانم روزی تمام حسرتت همین نگاه ساده ام میشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیافهمید خیلی حقیراست وقتی گفتم یک تار مویت را به او نمیدهم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه بیشتر میخواهمت.... دورتر میشوی.....برگرد...! قول میدهم دیگر دوستت نداشته باشم 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دیده بجای خواب آبست مرا زیرا که بدیدنت شتابست مرا گویند بخواب تا به خواب‌ش بینی ای بیخبران چه جای خوابست مرا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایــــــــــــــــــــــــــــــــــآ اگر تو *دست* مــــرا بگیریـ هیـــــچ کس مـــــــــــــــــــرا *دست کم* نمیگیــــــــــــرد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیباتر از آسمان آبی ام........ تو تمام آرزوهایم را پر پر کردی بی آنکه بدانی تو خود فاعل آنها بودی.......... بی آنکه بدانی آرزویم همه تو بودی........ آسمانم دلتنگم برایت.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ی جایی باید دست ادمارو بکشی نگه شون داری صورتشون رو میون دستات محکم بگیری بگی: ببیـــــــــن من دوستت دااارم نرو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی از "تو" نوشتم.... حالا از خودم مینویسم... "من" دوستت دارم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها همه یک کبریت در وجودم کاشته اند...منتظر توام ک بیای اتش بزنی همه ام!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودم را میخواهم... بعده تو. . . دیگر خودم نیستم.......!